K revertuUpraviť

  • Pravidlá slovenského pravopisu. 3. upr. a dopl. vyd. Bratislava : Veda, 2000. 590 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0655-4. S. 42. uvádza: „Mená osôb vystupujúcich v uhorskom období slovenských dejín (do roku 1918), písané dosiaľ nejednotne (zložkovým alebo maďarským pravopisom), píšu sa podľa zásad slovenského pravopisu“ a ďalej „Náležité podoby mien uvádza šesťzväzkový Slovenský biografický slovník (Martin 1986 – 1994).“ Esterháziovci je práve podľa neho. Vasiľ (diskusia) 06:35, 26. jún 2018 (UTC)
    Vďaka, ale nepovažujem to za správne... Silvinkaa (diskusia) 23:33, 16. december 2021 (UTC)