Glutatión

chemická zlúčenina

Glutatión (GSH) je dôležitý antioxidant u rastlín, živočíchov, húb a niektorých baktérií a archeónov. Ochraňuje bunku pred oxidatívnym stresom spôsobeným niektorými reaktívnymi formami kyslíku (ROS), ako sú napríklad peroxid, superoxid alebo hydroxylový radikál. Je to tripeptid zložený z glycínu, cysteínu a kyseliny glutámovej.[1]

Glutatión
Glutatión
Glutatión
Glutatión
Glutatión
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec C10H17N3O6S
Systematický názov kyselina (2S)-2-amino-5-({(2R)-1-[(karboxymetyl)amino]-1-oxo-3-sulfanylpropán-2-yl}amino)-5-oxopentánová
Synonymá γ-glutamylcysteinylglycín, GSH, GSSG (oxidovaná forma)
Fyzikálne vlastnosti
Molárna hmotnosť 307,32 g/mol
Rozpustnosť rozpustný vo vode, nerozpustný v metanole a dietyléteri
Ďalšie informácie
Číslo CAS 70-18-8
PubChem 124886
ChemSpider 111188
SMILES C(CC(=O)N[C@@H](CS)C(=O)NCC(=O)O)[C@@H](C(=O)O)N
3D model (JSmol) Interaktívny 3D model
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

V bunke sa bežne vyskytuje v redukovanej podobe s voľnou tiolovou skupinou (GSH), jeho oxidáciou vzniká disulfidový mostík, ktorý spája dve molekuly glutatiónu (GSSG).

Oxidovaná forma glutatiónu (GSSG) obsahuje disulfidový mostík, ktorým sú prepojené dve molekuly glutatiónu.

Glutatión vystupuje ako koenzým rôznych enzýmov, pomocou ktorých sa bunka bráni oxidačnému stresu.

Referencie upraviť

  1. glutatión. In: Encyclopaedia Beliana [online]. Bratislava: Slovenská akadémia vied, [cit. 2021-02-09]. Dostupné online.