Index demokracie

Index demokracie (angl. Democracy Index) je index vydávaný časopisom The Economist, ktorý meria mieru demokracie v 167 krajinách sveta. Prvýkrát bol vydaný v roku 2006 a odvtedy je publikovaný zväčša každý rok.

Index demokracie 2020

Tento index rozlišuje medzi dvoma typmi demokracie a dvoma typmi režimov: úplné demokracie, neúplné demokracie, hybridné režimy (miešanie autokracie a demokracie) a autoritárske režimy.

Podľa Indexu demokracie z roku 2019 je Nórsko najdemokratickejšou krajinou na svete s celkovým počtom 9,87 z 10 možných bodov, zatiaľ čo Severná Kórea, označená ako autoritársky režim, je na poslednom mieste s 1,08 bodmi. 76 štátov je uvedených ako demokracie, 22 z nich ako „úplné“ a 54 ako „neúplné“. Podľa indexu je 37 krajín klasifikovaných ako „hybridné režimy“ a 54 ako „autoritárske režimy“. 48,4 percenta svetovej populácie žije v demokracii a 51,6 percenta nie.[1] [2]

Slovensko je podľa indexu „neúplnou demokraciou“ a nachádza sa na 42. mieste. Najlepšie hodnotenie získalo v kategórii Volebný proces a pluralizmus, naopak najhoršie v kategóriach Politická účasť a Politická kultúra.

Podobný rebríček demokracie vydáva organizácia Freedom House.

MetodikaUpraviť

Index demokracie je založený na 60 otázkach, pričom každá obsahuje tri, niekedy iba dve možné odpovede.[3] Odpovede získavajú 0 alebo 1 bod, pri troch možnostiach jedna z odpovedí získa pol bodu. Väčšina odpovedí je odborných posudkov a nie je uvedené, koľko a akí odborníci sa na nich podieľali. Niektoré odpovede vychádzajú z verejných prieskumov v každej krajine. Ak pre krajinu neexistujú údaje z prieskumu, je medzera vyplnená výsledkami z porovnateľných krajín a odbornými posudkami.

Faktory pri vytváraní Indexu demokracie sú:

  • Volebný proces a pluralizmus. Príklad: „Sú voľby slobodné a spravodlivé?“ - a) sú slobodné a spravodlivé (1 bod), b) sú slobodné, ale nespravodlivé (0,5 bodu), c) nie sú slobodné ani spravodlivé (0 bodov).
  • Fungovanie vlády. Príklad: „Určujú slobodne zvolení poslanci vládnu politiku?“ - a) áno (1 bod), b) majú výrazný vplyv (0,5 bodu), c) nie (0 bodov).
  • Politická účasť. Príklad: Podiel občanov, ktorí podľa prieskumu World Health Survey sledujú politiku v médiách (rozhlas, televízia, noviny). - a) nad 50% (1 bod), b) 30 - 50% (0,5 bodu), c) pod 30% (0 bodov).
  • Politická kultúra. Príklad: „Existuje dostatočný sociálny konsenzus, ktorý podporuje stabilnú a fungujúcu demokraciu?“ - a) áno (1 bod), b) áno, existujú však vážne pochybnosti a riziká (0,5 bodu), c) nie (0 bodov).
  • Občianske práva. Príklad: „Používa štát mučenie?“ - a) nie (1 bod), b) áno (0 bodov).

Body krajiny v každej oblasti sa sčítajú, vynásobia 10 a vydelia počtom otázok. Celkový index je výsledkom priemeru z 5 oblastí.

Režimový indexUpraviť

2019
Typ režimu Počet krajín % krajín % svetovej populácie
Úplné demokracie 22 13.2 5.7
Neúplné demokracie 54 32.3 42.7
Hybridné režimy 37 22.2 16.0
Autoritárske režimy 54 32.3 35.6
Na porovnanie - rok 2018
Typ režimu Počet krajín % krajín % svetovej populácie
Úplné demokracie 20 12.0 4.5
Neúplné demokracie 55 32,9 43.2
Hybridné režimy 39 23.4 16.7
Autoritárske režimy 53 31.7 35.6

Poznámka: Index sa vzťahuje iba na obyvateľstvo tých 167 krajín, ktoré sú zahrnuté v indexe. Niekoľko menších štátov je vylúčených, čo je však v porovnaní so súčasnou celkovou odhadovanou svetovou populáciou takmer irelevantné.

Regionálny index (2019)Upraviť

Miesto Región Počet krajín 2006 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Severná Amerika 2 8,64 8,64 8,63 8,59 8,59 8,59 8,59 8,56 8,56 8,56 8,56 8,59
2 Stredná a západná Európa 21. deň 8,60 8,61 8.45 8.40 8,44 8,41 8,41 8,42 8.40 8,38 8,35 8,35
3 Latinská Amerika a Karibik 24 6,37 6,43 6,37 6.35 6.36 6,38 6.36 6,37 6.33 6,26 6,24 6.13
4 Ázia a Austrália 28 5.44 5,58 5,53 5,51 5,56 5,61 5,70 5,74 5,74 5,63 5,67 5,67
5 Východná Európa 28 5,76 5,67 5,55 5,50 5,51 5,53 5,58 5,55 5,43 5,40 5.42 5.42
6. Subsaharská Afrika 44 4.24 4.28 4.23 4.32 4.33 4,36 4.34 4,38 4,37 4.35 4,36 4.26
7. Blízky východ a severná Afrika 20 3.53 3,54 3.43 3.62 3,73 3,68 3,65 3,58 3.56 3,54 3,54 3.53
Celkom 167 5.52 5,55 5,46 5,49 5.52 5,53 5,55 5,55 5.52 5,48 5,48 5.44

Index 2019Upraviť

Č. Krajina Body celkom Volebný proces a pluralizmus Fungovanie vlády Politická účasť Politická kultúra Občianske práva Kategória
1   Nórsko 9,87 10,00 9,64 10,00 10,00 9,71 Úplná demokracia
2   Island 9,58 10,00 9,29 8,89 10,00 9,71 Úplná demokracia
3   Švédsko 9,39 9,58 9,64 8,33 10,00 9,41 Úplná demokracia
4   Nový Zéland 9,26 10,00 9,29 8,89 8,13 10,00 Úplná demokracia
5   Fínsko 9,25 10,00 8,93 8,89 8,75 9,71 Úplná demokracia
6   Írsko 9,24 10,00 7,86 8,33 10,00 10,00 Úplná demokracia
7   Dánsko 9,22 10,00 9,29 8,33 9,38 9,12 Úplná demokracia
8   Kanada 9,22 9,58 9,64 7,78 9,38 9,71 Úplná demokracia
9   Austrália 9,09 10,00 8,93 7,78 8,75 10,00 Úplná demokracia
10   Švajčiarsko 9,03 9,58 9,29 7,78 9,38 9,12 Úplná demokracia
11   Holandsko 9,01 9,58 9,29 8,33 8,75 9,12 Úplná demokracia
12   Luxembursko 8,81 10,00 8,93 6,67 8,75 9,71 Úplná demokracia
13   Nemecko 8,68 9,58 8,57 8,33 7,50 9,41 Úplná demokracia
14   Spojené kráľovstvo 8,52 9,58 7,50 8,89 7,50 9,12 Úplná demokracia
15   Uruguaj 8,38 10,00 8,57 6,11 7,50 9,71 Úplná demokracia
16   Rakúsko 8,29 9,58 7,86 8,33 6,88 8,82 Úplná demokracia
17   Španielsko 8,29 9,58 7,14 7,78 8,13 8,82 Úplná demokracia
18   Maurícius 8,22 9,17 8,21 5,56 8,75 9,41 Úplná demokracia
19   Kostarika 8,13 9,58 7,50 6,67 7,50 9,41 Úplná demokracia
20   Francúzsko 8,12 9,58 7,86 7,78 6,88 8,53 Úplná demokracia
21   Čile 8,08 9,58 8,57 5,00 8,13 9,12 Úplná demokracia
22   Portugalsko 8,03 9,58 7,86 6,11 7,50 9,12 Úplná demokracia
23   Južná Kórea 8,00 9,17 7,86 7,22 7,50 8,24 Neúplná demokracia
24   Japonsko 7,99 8,75 8,21 6,67 7,50 8,82 Neúplná demokracia
25   Spojené štáty 7,96 9,17 7,14 7,78 7,50 8,24 Neúplná demokracia
26   Malta 7,95 9,17 7,50 6,11 8,13 8,82 Neúplná demokracia
27   Estónsko 7,90 9,58 7,86 6,67 6,88 8,53 Neúplná demokracia
28   Izrael 7,86 9,17 7,86 8,89 7,50 5,88 Neúplná demokracia
29   Botswana 7,81 9,17 7,14 6,11 7,50 9,12 Neúplná demokracia
30   Kapverdy 7,78 9,17 7,36 6,67 6,88 8,82 Neúplná demokracia
31   Taiwan 7,73 9,58 8,21 6,11 5,63 9,12 Neúplná demokracia
32   Česko 7,69 9,58 6,79 6,67 6,88 8,53 Neúplná demokracia
33   Belgicko 7,64 9,58 8,21 5,00 6,88 8,53 Neúplná demokracia
34   Cyprus 7,59 9,17 6,43 6,67 6,88 8,82 Neúplná demokracia
35   Taliansko 7,52 9,58 6,07 7,78 6,25 7,94 Neúplná demokracia
36   Slovinsko 7,50 9,58 6,79 6,67 6,25 8,24 Neúplná demokracia
37   Litva 7,50 9,58 6,43 6,11 6,25 9,12 Neúplná demokracia
38   Lotyšsko 7,49 9,58 6,07 6,11 6,88 8,82 Neúplná demokracia
39   Grécko 7,43 9,58 4,86 6,67 7,50 8,53 Neúplná demokracia
40   Južná Afrika 7,24 7,42 7,50 8,33 5,00 7,94 Neúplná demokracia
41   Východný Timor 7,19 9,08 6,79 5,56 6,88 7,65 Neúplná demokracia
42   Slovensko 7,17 9,58 7,14 5,56 5,63 7,94 Neúplná demokracia
43   Malajzia 7,16 9,17 7,86 6,67 6,25 5,88 Neúplná demokracia
44   Trinidad a Tobago 7,16 9,58 7,14 6,11 5,63 7,35 Neúplná demokracia
45   Kolumbia 7,13 9,17 6,79 5,56 5,63 8,53 Neúplná demokracia
46   Panama 7,05 9,58 6,07 6,67 5,00 7,94 Neúplná demokracia
47   Bulharsko 7,03 9,17 6,43 7,22 4,38 7,94 Neúplná demokracia
48   Argentína 7,02 9,17 5,36 6,11 6,25 8,24 Neúplná demokracia
49   Surinam 6,98 9,17 6,43 6,67 5,00 7,65 Neúplná demokracia
50   Jamajka 6,96 8,75 7,14 4,44 6,25 8,24 Neúplná demokracia
51   India 6,90 8,67 6,79 6,67 5,63 6,76 Neúplná demokracia
52   Brazília 6,86 9,58 5,36 6,11 5,00 8,24 Neúplná demokracia
53   Tunisko 6,72 9,17 5,71 7,78 5,63 5,88 Neúplná demokracia
54   Filipíny 6,64 9,17 5,36 7,22 4,38 7,06 Neúplná demokracia
55   Ghana 6,63 8,33 5,71 6,67 6,25 6,18 Neúplná demokracia
56   Maďarsko 6,63 8,75 6,07 5,00 6,25 7,06 Neúplná demokracia
57   Poľsko 6,62 9,17 6,07 6,11 4,38 7,35 Neúplná demokracia
58   Peru 6,60 9,17 5,00 5,56 5,63 7,65 Neúplná demokracia
59   Chorvátsko 6,57 9,17 6,07 5,56 5,00 7,06 Neúplná demokracia
60   Dominikánska republika 6,54 9,17 5,36 6,11 5,00 7,06 Neúplná demokracia
61   Lesotho 6,54 9,17 4,50 6,67 5,63 6,76 Neúplná demokracia
62   Mongolsko 6,50 9,17 5,71 5,56 5,00 7,06 Neúplná demokracia
63   Rumunsko 6,49 9,17 5,71 5,56 4,38 7,65 Neúplná demokracia
64   Indonézia 6,48 7,92 7,14 6,11 5,63 5,59 Neúplná demokracia
65   Namíbia 6,43 6,58 5,36 6,67 5,63 7,94 Neúplná demokracia
66   Srbsko 6,41 8,25 5,36 6,11 5,00 7,35 Neúplná demokracia
67   Ekvádor 6,33 8,75 5,36 6,11 4,38 7,06 Neúplná demokracia
68   Thajsko 6,32 7,42 5,36 6,11 6,25 6,47 Neúplná demokracia
69   Srí Lanka 6,27 7,00 6,07 5,56 6,25 6,47 Neúplná demokracia
70   Paraguaj 6,24 8,75 5,71 5,00 4,38 7,35 Neúplná demokracia
71   Salvádor 6,15 9,17 4,64 6,11 3,75 7,06 Neúplná demokracia
72   Guyana 6,15 6,92 5,36 6,11 5,00 7,35 Neúplná demokracia
73   Mexiko 6,09 7,83 6,07 7,22 3,13 6,18 Neúplná demokracia
74   Papua-Nová Guinea 6,03 6,92 6,07 3,89 5,63 7,65 Neúplná demokracia
75   Hongkong 6,02 3,58 4,36 6,11 7,50 8,53 Neúplná demokracia
76   Singapur 6,02 3,92 7,86 5,00 6,25 7,06 Neúplná demokracia
77   Severné Macedónsko 5,97 7,00 5,36 6,67 3,75 7,06 Hybridný režim
78   Ukrajina 5,90 7,42 2,71 6,67 6,25 6,47 Hybridný režim
79   Albánsko 5,89 7,00 5,36 4,44 5,00 7,65 Hybridný režim
80   Bangladéš 5,88 7,83 6,07 6,11 4,38 5,00 Hybridný režim
81   Fidži 5,85 6,58 5,36 6,11 5,63 5,59 Hybridný režim
82   Senegal 5,81 6,08 6,07 4,44 6,25 6,18 Hybridný režim
83   Moldavsko 5,75 6,58 4,64 6,11 4,38 7,06 Hybridný režim
84   Čierna Hora 5,65 5,67 5,36 6,11 4,38 6,76 Hybridný režim
85   Madagaskar 5,64 7,92 3,57 6,11 5,63 5,00 Hybridný režim
86   Arménsko 5,54 7,50 5,36 6,11 3,13 5,59 Hybridný režim
87   Malawi 5,50 6,08 4,29 5,00 6,25 5,88 Hybridný režim
88   Libéria 5,45 7,42 3,07 5,56 5,63 5,59 Hybridný režim
89   Gruzínsko 5,42 7,83 3,57 6,11 4,38 5,59 Hybridný režim
90   Honduras 5,42 7,83 4,29 4,44 4,38 6,18 Hybridný režim
91   Bhután 5,30 8,75 6,79 2,78 4,38 3,82 Hybridný režim
92   Nepál 5,28 4,83 5,36 5,00 5,63 5,59 Hybridný režim
93   Guatemala 5,26 6,92 4,64 3,89 4,38 6,47 Hybridný režim
94   Keňa 5,18 3,50 5,71 6,67 5,63 4,41 Hybridný režim
95   Tanzánia 5,16 5,75 5,00 5,00 5,63 4,41 Hybridný režim
96   Maroko 5,10 5,25 4,64 5,56 5,63 4,41 Hybridný režim
97   Benin 5,09 4,67 5,71 4,44 5,63 5,00 Hybridný režim
98   Zambia 5,09 4,75 2,93 4,44 6,88 6,47 Hybridný režim
99   Uganda 5,02 4,33 3,57 4,44 6,88 5,88 Hybridný režim
100   Mali 4,92 6,42 3,07 3,89 5,63 5,59 Hybridný režim
101   Kirgizsko 4,89 6,08 2,93 6,67 3,75 5,00 Hybridný režim
102   Bosna a Hercegovina 4,86 6,17 2,93 5,56 3,75 5,88 Hybridný režim
103   Sierra Leone 4,86 6,58 2,86 3,33 6,25 5,29 Hybridný režim
104   Bolívia 4,84 4,75 3,93 5,00 3,75 6,76 Hybridný režim
105   Haiti 4,57 4,75 2,07 3,89 6,25 5,88 Hybridný režim
106   Libanon 4,36 3,92 1,50 6,67 5,00 4,71 Hybridný režim
107   Gambia 4,33 4,00 4,29 3,33 5,63 4,41 Hybridný režim
108   Pakistan 4,25 6,08 5,71 2,22 2,50 4,71 Hybridný režim
109   Nigéria 4,12 5,17 3,93 3,33 3,75 4,41 Hybridný režim
110   Turecko 4,09 3,08 5,00 5,00 5,00 2,35 Hybridný režim
111   Pobrežie Slonoviny 4,05 4,83 2,86 3,33 5,63 4,12 Hybridný režim
112   Burkina Faso 4,04 3,08 2,86 5,00 5,00 4,12 Hybridný režim
113   Alžírsko 4,01 3,08 2,86 5,00 5,00 4,12 Hybridný režim
114   Jordánsko 3,93 3,58 4,29 3,89 4,38 3,53 Autoritársky režim
115   Kuvajt 3,93 3,58 4,29 3,89 4,38 3,53 Autoritársky režim
116   Mauritánia 3,92 3,50 3,57 5,00 3,13 4,41 Autoritársky režim
117   Palestína 3,89 3,33 0,14 7,78 4,38 3,82 Autoritársky režim
118   Irak 3,74 5,25 0,00 6,67 5,00 1,76 Autoritársky režim
119   Angola 3,72 2,25 2,86 5,56 5,00 2,94 Autoritársky režim
120   Mozambik 3,65 2,58 2,14 5,00 5,00 3,53 Autoritársky režim
121   Gabon 3,61 2,58 2,21 4,44 5,00 3,82 Autoritársky režim
122   Mjanmarsko 3,55 3,08 3,93 2,78 5,63 2,35 Autoritársky režim
123   Nikaragua 3,55 3,08 1,25 2,86 3,89 5,63 Autoritársky režim
124   Kambodža 3,53 0,83 4,64 3,33 5,63 3,24 Autoritársky režim
125   Etiópia 3,44 0,42 3,57 5,56 5,00 2,65 Autoritársky režim
126   Togo 3,30 3,17 1,79 3,33 5,00 3,24 Autoritársky režim
127   Niger 3,29 2,92 1,14 3,33 4,38 4,71 Autoritársky režim
128   Katar 3,19 0,00 4,29 2,22 5,63 3,82 Autoritársky režim
129   Rwanda 3,16 1,42 4,29 2,78 4,38 2,94 Autoritársky režim
130   Zimbabwe 3,16 0,00 2,50 4,44 5,63 3,24 Autoritársky režim
131   Komory 3,15 2,08 2,21 3,89 3,75 3,82 Autoritársky režim
132   Eswatini 3,14 0,92 2,86 2,78 5,63 3,53 Autoritársky režim
133   Guinea 3,14 3,50 0,43 4,44 4,38 2,94 Autoritársky režim
134   Kongo (Brazzaville) 3,11 2,17 2,50 3,89 3,75 3,24 Autoritársky režim
135   Rusko 3,11 2,17 1,79 5,00 2,50 4,12 Autoritársky režim
136   Vietnam 3,08 0,00 3,21 3,89 5,63 2,65 Autoritársky režim
137   Egypt 3,06 2,67 3,21 3,33 3,75 2,35 Autoritársky režim
138   Omán 3,06 0,08 3,93 2,78 4,38 4,12 Autoritársky režim
139   Kazachstan 2,94 0,50 2,14 4,44 4,38 3,24 Autoritársky režim
140   Venezuela 2,88 0,00 1,79 5,00 4,38 3,24 Autoritársky režim
141   Afganistan 2,85 3,42 0,64 3,89 2,50 3,82 Autoritársky režim
142   Kamerun 2,85 1,67 2,50 3,33 4,38 2,35 Autoritársky režim
143   Kuba 2,84 0,00 3,57 3,33 4,38 2,94 Autoritársky režim
144   Džibutsko 2,77 0,42 1,29 3,89 5,63 2,65 Autoritársky režim
145   Spojené arabské emiráty 2,76 0,00 3,93 2,22 5,00 2,65 Autoritársky režim
146   Azerbajdžan 2,75 0,50 2,14 3,33 3,75 3,53 Autoritársky režim
147   Sudán 2,70 0,00 1,79 5,56 5,00 1,18 Autoritársky režim
148   Guinea-Bissau 2,63 4,92 0,00 2,78 3,13 2,35 Autoritársky režim
149   Bahrajn 2,55 0,92 2,71 2,78 4,38 2,06 Autoritársky režim
150   Bielorusko 2,48 0,92 2,00 2,78 4,38 2,35 Autoritársky režim
151   Irán 2,38 0,00 2,86 4,44 3,13 1,47 Autoritársky režim
152   Eritrea 2,37 0,00 2,14 1,67 6,88 1,18 Autoritársky režim
153   Čína 2,26 0,00 4,29 3,33 2,50 1,18 Autoritársky režim
154   Burundi 2,15 0,00 0,07 3,33 5,00 2,35 Autoritársky režim
155   Laos 2,14 0,00 2,86 1,67 5,00 1,18 Autoritársky režim
156   Líbya 2,02 0,00 0,00 2,78 4,38 2,94 Autoritársky režim
157   Uzbekistan 2,01 0,08 1,86 2,22 5,00 0,88 Autoritársky režim
158   Jemen 1,95 0,00 0,00 3,89 5,00 0,88 Autoritársky režim
159   Saudská Arábia 1,93 0,00 2,86 2,22 3,13 1,47 Autoritársky režim
160   Tadžikistan 1,93 0,08 0,79 1,67 6,25 0,88 Autoritársky režim
161   Rovníková Guinea 1,92 0,00 0,43 3,33 4,38 1,47 Autoritársky režim
162   Turkmenistan 1,72 0,00 0,79 2,22 5,00 0,59 Autoritársky režim
163   Čad 1,61 0,00 0,00 1,67 3,75 2,65 Autoritársky režim
164   Sýria 1,43 0,00 0,00 2,78 4,38 0,00 Autoritársky režim
165   Stredoafrická republika 1,32 1,25 0,00 1,11 1,88 2,35 Autoritársky režim
166   Demokratická republika Kongo 1,13 0,00 0,00 1,67 3,13 0,88 Autoritársky režim
167   Severná Kórea 1,08 0,00 2,50 1,67 1,25 0,00 Autoritársky režim

ReferencieUpraviť

ZdrojeUpraviť