Dr. h. c. doc. PhDr. Ivan Chalupecký (* 16. marec 1932, Spišská Nová Ves – † 12. jún 2020, Levoča) bol slovenský historik, archivár, pedagóg, autor a zostavovateľ niekoľkých desiatok monografií a zborníkov z histórie miest a obcí Spiša. Venoval sa všeobecným dejinám, slovenským dejinám, hagiografii a sakrálnemu umeniu. Zaslúžil sa o spracovanie viacero vzácnych archívnych fondov, ako je napríklad Dielo Majstra Pavla z Levoče, ale aj o vznik Krúžku historikov Spiša, pobočky Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV, kde zastával funkciu tajomníka.

Ivan Chalupecký
Narodenie16. marec 1932
Spišská Nová Ves, Slovensko
Úmrtie12. jún 2020 (88 rokov)
Levoča, Slovensko
Alma materUniverzita Komenského v Bratislave
Profesiahistorik

Život upraviť

Narodil sa v Spišskej Novej Vsi a neskôr študoval na gymnáziách v Kežmarku, Levoči a Tisovci a ešte, ako študent požadoval náboženskú slobodu a zastával sa stíhaných biskupov rímskokatolíckej i gréckokatolíckej cirkvi. Kvôli jeho názorom a postojom mu bolo znemožnené štúdium a bol uväznený a neskôr pracoval v kameňolome, tehelni a v bani. V roku 1955 mu bolo umožnené zmaturovať a mohol tak nastúpiť do levočskej pobočky Štátneho archívu v Košiciach. Odbor archívnictva absolvoval externe na Filozofickej fakulte UK v Bratislave popri zamestnaní v rokoch 1957 – 1960 a vedomosti získal na stáži v Národnom archíve v Paríži.[1][2] Zaslúžil sa o spracovanie viacerých vzácnych fondov a bol autorom mnohých scenárov a výstav. Ivan Chalupecký sa venoval oblastiam cirkevných dejín. Od roku 1967 sa začal venovať výskumu osobnosti Majstra Pavla. Skúmaniu dokumentov o jeho živote zasvätil takmer 30 rokov. Prispel k odkrytiu životných osudov rezbára Pavla z Levoče, jeho pôsobenia v rámci komunity mesta Levoče aj priameho a vzdialenejšieho Pavlovho príbuzenstva. Tento záujem vyplynul z výskumov v 60. rokoch 20. storočia, prvé výsledky priniesol Vlastivedný zborník Spiš v roku 1967 a pamiatkarsky zborník Monumentorum tutela – Ochrana pamiatok v roku 1969. Chalupecký takisto identifikoval Pavlov dom, kde napokon Spišské múzeum inštalovalo stálu expozíciu v roku 1987. Je autorom desiatok samostatných knižných publikácií, vedeckých štúdií, odborných článkov, recenzií a hesiel do encyklopédií. Podieľal sa aj na vzniku turistických sprievodcov po mestách a oblastiach Spiša a východného Slovenska.[3][1][2] Levočský štátny archív riadil v rokoch 1967 – 1978 a opäť 1990 – 1992. Zaslúžil sa o spracovanie viacero vzácnych archívnych fondov, ale aj o vznik Krúžku historikov Spiša, pobočky Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV, ktorý dal v roku 1992 základ na obnovenie Spišského dejepisného spolku (pôvodne založený v roku 1882). Venoval rovnakú pozornosť archívno-historickému prieskumu dejín Baziliky svätého Jakuba v Levoči (1984 – 1985). Jeho výsledky vyšli v malej monografii v roku 1991. Nespočetné pramene využil pre monografie miest a obcí, vrátane Levoče, Spišskej Novej Vsi, Popradu, Ľubice alebo Krompách. Organizoval alebo zúčastňoval na konferenciách Z minulosti Spiša. Pedagogickú sféru mu umožnila až habilitácia, ktorú Chalupeckému udelila Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK v Bratislave v roku 1995. Prednášal cirkevné dejiny, slovenské dejiny a pomocné historické vedy na Slovensku v kňazských seminároch v Spišskej Kapitule a v Košiciach, ale aj v Ríme, Viedni, Stuttgarte, Aachene, Mníchove, Goricii, Sibiu, Krakove. Za svoju prácu dostal ocenenie rytier rádu svätého Silvestra a čestný titul Doctor honoris causa prevzal z rúk rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku dňa 30. septembra 2015.[1][3][4]

Dielo upraviť

História upraviť

 • Kežmarok (1968)
 • Dejiny Levoče, zväzok II. (1981)
 • Dejiny Krompách (1981)
 • Dejiny Rožňavy (1981)
 • Hrad Ľubovňa (1987)
 • Chrám sv. Jakuba v Levoči (1991)
 • Mariánska hora v Levoči (1991)
 • Podolínec, 1292-1992: 700 rokov mestských práv (1992)
 • Stredný Spiš (1993)
 • Chrám sv. Jakuba v Levoči: Dielo Majstra Pavla (1994)
 • Levoča: eine Gedenkurbarreservation (1995)
 • Z minulosti Spiša III-IV/1995/1996: ročenka Spišského dejepisného spolku v Levoči (1996)
 • Dejiny Popradu (1998)
 • 750. výročie cirkevnej organizácie na území dnešnej Košickej arcidiecézy: zborník príspevkov polytematického seminára z Cirkevných dejín, Košice (1998)
 • Z dejín obce Holumnica (1998)
 • Iliašovce vo víre dejín (1999)
 • Kronika mesta Spišské Podhradie slovom i obrazom (1999)
 • V mene Božom: pamätnica k výročiu kňazského seminára biskupa J. Vojtaššáka (2000)
 • Spiš perla Slovenska (2001)
 • Spišská Kapitula (2002)
 • Nižné Ružbachy (2002)
 • Z minulosti Spiša IX-X/2001/2002: ročenka Spišského dejepisného spolku v Levoči (2002)
 • Levoča: Majster Pavol (2003)2
 • Provinčný dom v Spišskej Novej Vsi (2003)
 • Dejiny Osturne (2004)
 • Bazilika sv. Kríža v Kežmarku (2004)
 • Región Spiš, Región Gemer: prechádzky prírodou, históriou a folklórom (2004)
 • Relikty bosoráctva na Spiši v 19. a začiatkom 20. storočia (2004)
 • Spiš, Gemer: gotická cesta (2005)
 • Spišská Sobota: mestská pamiatková rezervácia : miestna časť Popradu (2006)
 • V srdci Spiša: Spišský Hrad, Spišská Kapitula a okolie (2010)

Referencie upraviť

 1. a b c Pamiatkový úrad Slovenskej republiky - Odišiel spišský historik a archivár Ivan Chalupecký [online]. www.pamiatky.sk, [cit. 2020-07-03]. Dostupné online.
 2. a b Ivan Chalupecký [online]. www.vucke.sk, [cit. 2020-07-03]. Dostupné online.
 3. a b WWW.TKKBS.SK. Úmrtie: Zomrel slovenský historik, archivár a pedagóg Ivan Chalupecký [online]. www.tkkbs.sk, [cit. 2020-07-03]. Dostupné online.
 4. FETKO, Filip; ŠTEVÍK, Miroslav. Pocta Ivanovi Chalupeckému. 1. vyd. Levoča : Spišský dejepisný spolok, 2012. ISBN 978-80-969456-7-2. S. 13-15.

Pozri aj upraviť

Externé odkazy upraviť