Ján Garaj

Prof. Ing. Ján Garaj, DrSc. (* 11. marec 1934, Važec) je slovenský chemik, významný pedagóg, vedec, v rokoch 1989 – 1990 rektor SVŠT (STU).

Ján Garaj
chemik, pedagóg, vedec a organizátor univerzitného života
Narodenie11. marec 1934 (87 rokov)
Važec, ČSR
BydliskoBratislava
Národnosťslovenská
ZamestnanieTnUAD
Alma materCHTF SVŠT

ŽivotopisUpraviť

Narodil sa vo Važci v železničiarskej rodine, gymnázium vyštudoval v Liptovskom Mikuláši, v roku 1958 absolvoval Chemicko technologickú fakultu Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave, kde obhájil kandidátsku prácu roku 1963, doktorskú dizertačnú prácu roku 1976, docentom sa stal v roku 1967 a profesorom v roku 1977. Na Katedre Anorganickej chémie pôsobil v rokoch 19581972. Od roku 1972 až do 1997 bol vedúcim katedry Analytickej chémie na CHTF SVŠT. V rokoch 1969 – 1971 bol prodekanom a v rokoch 1985 – 1987 bol dekanom CHTF SVŠT. V rokoch 1989 – 1990 bol rektorom SVŠT. Od roku 1997 pôsobil na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne, kde bol prorektor[1] od 1997 do 2004 a v rokoch 20042009 riaditeľom Ústavu prírodných a humanitných vied.

Pedagogická činnosťUpraviť

Táto bola zameraná na analytickú chémiu, chémiu koordinačných zlúčenín, röntgenovú štrukturálnu analýzu a stopovú chemickú analýzu. Pôsobil vo všetkých formách pedagogického procesu. Vychoval desiatky diplomantov a kandidátov vied. Bol členom a predsedom komisií pre obhajobu kandidátskych a doktorských dizertačných prác v oboroch Analytická chémia a Anorganická chémia.

Mimoškolská a vedecká činnosťUpraviť

 • Vo vedeckej práci sa venoval pôvodne röntgenovej štrukturálnej analýze a potom sa špecializoval na stopovú chemickú analýzu.
 • Aktívne organizoval spoluprácu výskumu s praxou
 • 1987 – 1988 podpredseda Slovenskej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj
 • 1987 – zvolený za člena korešpondenta SAV
 • 1988 – zvolený za člena korešpondenta ČSAV
 • 1988 – 1989 – člen predsedníctva SAV
 • 1970 – 1999 delegát Slovenskej chemickej spoločnosti v divízii analytickej chémie Federácie európskych chemických spoločností (neskôr DAC EuCheMS) a predseda EURACHEM[2] Slovakia kde organizoval odborné semináre „Cesty zvyšovania kvality skúšobníckej činnosti“.
 • Významná je aj jeho činnosť v Slovenskej národnej akreditačnej službe[3] (SNAS) ako predsedu Technického výboru pre akreditáciu chemických a zdravotných laboratórií a vedúceho posudzovateľa SNAS.

Publikačná činnosťUpraviť

 • Ako vedúci autorského kolektívu napísal dve učebnice analytickej chémie a rad skrípt.[4]
 • Bol zodpovedným riešiteľom výskumných úloh štátneho plánu a to najmä v oblasti vzťahu zloženia, štruktúry a vlastnosti látok.
 • Vedecko výskumne výsledky publikoval autorstvom čo spoluautorstvom vo viac ako 233 prácach vo vedeckých časopisoch.
 • Je spoluautorom 23 patentov.
 • Pod jeho vedením bola zorganizovaná rada konferencií Pokroky analytickej chémie v praxi

Vyznamenania a oceneniaUpraviť

 • 1989 – Hanušova medaila[5]
 • 2000 – Strieborná medaila ZSVTS[6]
 • 2002 – Vedec roka SR – Kategória ZSVTS „Propagátor vedy a techniky 2002“[7]
 • 2005 – Zlatá medaila ZSVTS[8]
 • 2010 – prefesor emeritus STU[9]

ReferencieUpraviť

 1. TnU Trendy, ročník III. číslo 1, TnUAD Trenčín, 2004, strana 3 a 5
 2. Jubilea členov ČO ZSVTS v „VTS news“, SEPTEMBER 2014, č. 3, ROČNÍK II. Str. 25
 3. Members of the Scientific Council of SMÚ - December 2010
 4. Terminológia
 5. Hanušova medaila
 6. Strieborná medaila ZSVTS za r. 200
 7. Desať ročníkov „Vedec roka SR“ (1997-2006) v ENSAV
 8. Zlatá medaila ZSVTS za r. 2005
 9. Emeritní profesori na STU 2005 - 2014

Externé odkazyUpraviť