PhDr. Ján Olejník CSc. (* 10. máj 1921, Spišské Vlachy – † 20. apríl 2017, Štrba) bol slovenský etnograf pedagóg, múzejný pracovník, publicista. Patril k našim najväčším odborníkom na tradičnú kultúru podtatranských oblastí Spiša a Liptova. Zozbieral veľké množstvo dokumentačného materiálu, o čom publikoval v množstve vedeckých, vedecko - populárnych i reportážnych článkov, v knihách, novinách a časopisoch doma i v zahraničí. Bol členom Spišského dejepisného spolku v Levoči.[1] Člen zahraničných asociácií a spoločnosti Societé Internationale d Ethnologie et Folklore (Švédsko - Lund), Nordic Institut of Foilklore (Fínsko - Turku), National Geographic Society (USA - Washington), Gesselschaft für Vor und Frühgeschichte (Nemecko - Bonn). Bol aktívny publicisticky doma i v zahraničí.[2]

Ján Olejník
slovenský etnograf, pedagóg
slovenský etnograf, pedagóg
Narodenie10. máj 1921
Spišské Vlachy, Slovensko
Úmrtie20. apríl 2017 (95 rokov)
Štrba, Slovensko
Národnosťslovenská
Alma materKarlova univerzita
Profesiaetnograf
Aktívne roky19411986
Odkazy
CommonsSpolupracuj na Commons Ján Olejník

Životopis upraviť

Podstatná časť jeho života sa viaže na Levoču. Otec bol obuvník v Spišských Vlachoch a matka - dámska krajčírka, pochádzala z obce Kurimany. Študoval na katolíckej Ľudovej škole v Levoči, na Gymnáziu v Levoči a na Učiteľskom ústave v Spišskej Novej Vsi, kde maturoval v roku 1941. Po maturite pôsobil ako výpomocný učiteľ v krátkych intervaloch na sedemnástich rôznych dedinských školách, ale spoznal vďaka tomu okrem Spiša mnohé iné atraktívne etnické oblasti - trnavskú, nitriansku, hornooravskú a zemplínsku. Vtedy do škôl chodili deti oblečené do krojov, v obciach sa dodržiavali starodávne zvyky a obyčaje. Tu našiel poklady ľudovej tvorivosti, ktorá ho zaujala na celý život. Takmer všade zakladal súbory ľudovej umeleckej tvorivosti. Po Druhej svetovej vojne ho Peter Jilemnický, ktorý pracoval na Povereníctve školstva a osvety v Bratislave, vyslal do Michaloviec, kde pôsobil na Okresnom národnom výbore ako inšpektor pre kultúru. Odtiaľ na niekoľko mesiacov odišiel do Bratislavy na miesto tajomníka a člena umeleckého poradného zboru SĽUKu.[3] Od 1. novembra 1949 bol riaditeľom Strednej školy v Hornom Smokovci, kde založil školský ľudovoumelecký súbor,[4] v rokoch 1954 - 1958 bol vedúcim odboru kultúry a školstva Jednotného národného výboru v Starom Smokovci, kde oživoval a organizoval kultúrne dianie vo Vysokých Tatrách. Od 1. júla 1958 začal pracovať vo Výskumnej stanici a múzeu TANAP-u v Tatranskej Lomnici, viedol etnografické oddelenie až do roku 1985. Založil pozoruhodnú zbierku etnografického materiálu, realizoval národopisné expozície a podieľal sa na viacerých výstavách. Popri zamestnaní v roku 1961 dokončil štúdium etnografie na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe, v roku 1966 získal doktorát z dejín umenia. V roku 1968 na Masarykovej univerzite v Brne získal vedeckú hodnosť kandidáta historických vied. Zaslúžil sa o vznik viacerých folklórnych telies a súborov, podieľal sa na scénických programoch. Spolupracoval s viacerými významnými osobnosťami kultúrneho, umeleckého a vedeckého života (Jánom Cikkerom, Karolom Plickom, Boženou Slančíkovou-Timrava a s mnohými inými). Dokumentoval život podtatranského ľudu najmä v regióne Spiš a v priľahlých oblastiach. Zozbieral veľké množstvo dokumentačného materiálu a publikoval niekoľko stoviek vedeckých, popularizačných i reportážnych článkov v novinách a časopisoch doma i v zahraničí.Používal pseudonymy Ján Zemplinský, Ján Magurin Faltin a Tatranský. [5][6][7] [8]

Publikačná činnosť upraviť

RUSNÁKOVÁ, Ľuba (zost.). Ján Olejník. Personálna bibliografia. Poprad : Okresná knižnica v Poprade, 1986.

RUSNÁKOVÁ, Ľuba (zost.). Ján Olejník. Personálna bibliografia 2. Poprad : Okresná knižnica, 1991.

Ján Olejník: Príspevky k problematike poverčivosti v oblasti Vysokých Tatier: Diplomová práca - Praha, Karlova univerzita, Filozofická fakulta, 1960 180 s. strojopis


Výberová bibliografia Jána Olejníka

Knižné diela (samostatné a v spoluautorstve)

OLEJNÍK, Ján. Medvedie tance v horských oblastiach východného Slovenska. Košice : Krajské osvetové stredisko, 1966, 25 s.

BOHUŠ Ivan – LUTONSKÝ, Alojz – OLEJNÍK, Ján : Kriváň, Poprad, ONV, 1968. 110 s.

OLEJNÍK, Ján. Bývanie a odev. Tradičný ľudový odev. In PODOLÁK, Ján (zost.). Zamagurie. Poprad: Východoslovenské vydavateľstvo, 1972, s. 153 – 168.

OLEJNÍK, Ján. Ľud pod Tatrami. Martin : Osveta, 1978, 229 s. (2. prepracované a doplnené vydanie – r. 1994, 237 s.). ISBN 80-217-0564-7

OLEJNÍK, Ján.: Etnografické pamiatky na Spiši v minulosti a súčasnosti, Spišská Nová Ves, Okresné osvetové stredisko, 1978, 16 s.

FELBEROVÁ, Mária – FABIÁNOVÁ, Vlasta – OLEJNÍK, Ján. Ľudový odev na Spiši. Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1990, 166 s.ISBN 80-85l74-39-1

CHALUPECKÝ, Ivan (zost.). Dejiny Vrbova. Levoča : Modrý Peter, 1996, 157 s.

DRAVECKÝ, Ján a kol. Kurimany v zrkadle času. Kurimany : Obecný úrad, 1998, 150 s.

KOLLÁROVÁ, Zuzana a kol. Dejiny Ždiaru a Tatranskej Javoriny 1590 – 2000. Ždiar : Obecný úrad, 2000, 267 s.

JAVORSKÁ, Darina – OLEJNÍK, Ján – ŠLAMPOVÁ, Martina. Malé dejiny veľkého hotela: 100 rokov Grandhotela v Starom Smokovci. Košice : Initia, 2004, 156 s.ISBN 80-969209-3-6

CHALUPECKÝ, Ivan – HARABIN, Ján a kol. Dejiny Osturne. Osturňa : Historický a kultúrny spolok, 2004, 336 s.

MATUŠKOVÁ, Katarína – OLEJNÍK, Ján – ONDRUŠEKOVÁ, Anna : Ferdinand Katona 1864-1932, Poprad: Tatranská galéria, 2004. 108 s. - ISBN 80-88851-18-1

MALOVCOVÁ, Božena a kol. Výborná = Bierbrunn. Výborná : Obecný úrad, 2006, 221 s.

OLEJNÍK, Ján – TREBUNIA-STASZEL, Stanislava. Z Nowego Targu do Kieżmarku. Stroje ludowe pogranicza polsko-slowackiego. Novy Targ, 2012, 239 s.

OLEJNÍK, Ján. 2015. Ľudový odev na južnom úpätí Tatier (Batizovce, Gerlachov, Lučivná, Mengusovce, Štôla). Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2015, 199 s.

OLEJNÍK, Ján – LEVOCKÝ, Ján. Ľudový odev na južnom úpätí Vysokých Tatier (Batizovce, Gerlachov, Mengusovce, Štôla). Kežmarok : Jadro, 2018, 127 s.ISBN 978-80-555-1460-4

Odborné štúdie a rozsiahlejšie príspevky

Domáce:

OLEJNÍK, Ján. Príspevok k histórii robotníckej triedy v Javorine. In Sborník prác o Tatranskom národnom parku 4. Martin : Osveta, 1961, s. 267 – 282.

OLEJNÍK, Ján. Príspevok k histórii robotníckej triedy v Javorine. In Sborník prác o Tatranskom národnom parku 5. Martin : Osveta, 1962, s. 167 – 206.

OLEJNÍK, Ján. Príspevok k poverčivosti ľudu v oblasti vysokých Tatier. In Nové Obzory 5. Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1963, s. 255 – 274.

OLEJNÍK, Ján. Poverové predstavy o ženských démonických bytostiach vo Vysokých Tatrách In Nové obzory 6. Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1963, s. 215 – 227.

OLEJNÍK, Ján. Príspevok k poznaniu života lesných robotníkov v oblasti Vysoké Tatry. In Sborník Slovenského Národného Múzea, Etnografia 5. Martin : Osveta, 1964, s. 48 – 60.

OLEJNÍK, Ján. Pastierska mágia v oblasti Vysokých Tatier. In Nové obzory 7. Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1965, s. 366 – 402.

OLEJNÍK, Ján. Príspevok k poznaniu ľudového odevu v Jakubanoch. In Vedecký sborník Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku I. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo; Prešov : Odbor ukrajinskej literatúry, 1965, s. 128 – 148.

OLEJNÍK, Ján. Príspevok k poznaniu ľudového staviteľstva v oblasti Spišskej Magury. In. Sborník Slovenského národného múzea. Etnografia 6. Martin : Osveta, 1965, s. 61 – 87.

OLEJNÍK, Ján. Príspevok k pozostatkom kultu medveďa v oblasti Tatranského národného parku. In Sborník prác o Tatranskom národnom parku 8. Martin : Osveta, 1965, s. 255 – 277.

OLEJNÍK, Ján. Etnografické pamiatky oblasti Vysokých Tatier. In Národopisné aktuality, roč. 3, č. 2, 1965, s. 9 – 20.

OLEJNÍK, Ján. O niektorých liečivých rastlinách v oblasti Vysokých Tatier. In Nové Obzory 10. Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1968, s. 365 – 385.

OLEJNÍK, Ján. Zmeny v spôsobe života ľudu v oblasti Vysokých Tatier (v Lendaku, Osturni, Ždiari) pod vplyvom turizmu. In Spiš – vlastivedný zborník 2. Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1968, s. 239 – 260.

OLEJNÍK, Ján. Príspevok k sociálnej a ekonomickej štruktúre podtatranských osád od konca 18. storočia. In Zborník prác o Tatranskom národnom parku 11. Martin : Osveta, 1969, s. 525 – 557.

OLEJNÍK, Ján. Had v poverách a liečení ľudu pod Vysokými Tatrami. In Zborník prác o Tatranskom národnom parku 13. Martin : Osveta, 1971, s. 349 – 372.

OLEJNÍK, Ján. Príspevok k hmotnej a duchovnej kultúre ľudu pod Vysokými Tatrami. In Zborník prác o Tatranskom národnom parku 14. Martin : Osveta, 1972, s. 65 – 130.

OLEJNÍK, Ján. Zimný slnovrat, jarné novoročie a letný slnovrat v Jakubanoch, Jarabine, Litmanovej, Osturni a Veľkom Lipníku v súčasnosti. In Vedecký zborník Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku 6. 1. diel. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1972, s. 227 – 256.

OLEJNÍK, Ján. Magické byliny v oblasti Vysokých Tatier. In Spiš – vlastivedný zborník 3 –  4. Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1973, s. 85 – 96.

OLEJNÍK, Ján. Príspevok k skúmaniu spôsobu života a kultúry lesných robotníkov v Liptovskej Tepličke. In Nové Obzory 15. Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1973, s. 441 – 454.

OLEJNÍK, Ján. Historický vývoj ľudového odevu v oblasti Spišskej Magury. In Nové Obzory 15. Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1973, s. 296 – 326.

OLEJNÍK, Ján. Príspevok k poverčivosti ľudu v oblasti Vysokých Tatier. In Zborník prác o Tatranskom národnom parku 18. Martin : Osveta, 1976, s. 215 – 230.

OLEJNÍK, Ján. Príspevok k výskumu obydlí lesných robotníkov a drevorobotníkov v oblasti Vysokých Tatier (Belianske Tatry a Spišská Magura). In Zborník prác o Tatranskom národnom parku 18. Martin : Osveta, 1976, s. 194 – 214.

OLEJNÍK, Ján. Regionálne zvláštnosti vo výročných obyčajoch na Spiši v súčasnosti. In Národopisné aktuality, roč. 13, č. 2, 1976, s. 101 – 110.

OLEJNÍK, Ján. Lesy a lesní robotníci v Škandinávii s osobitým zreteľom na oblasť polárneho kruhu. In Zborník lesníckeho, drevárskeho a poľovníckeho múzea 9. Martin : Osveta, 1977, s. 221 – 238.

OLEJNÍK, Ján. Zmeny v spôsobe života a v materiálnej kultúre ľudu v oblasti Vysokých Tatier vplyvom cestovného a turistického ruchu. In Premeny ľudových tradícií v súčasnosti 1. Bratislava : Veda, 1977, s. 211 – 221.

OLEJNÍK, Ján. Etnografické pamiatky na Spiši v minulosti a súčasnosti, Spišská Nová Ves, Okresné osvetové stredisko, 1978, 16 s.

OLEJNÍK, Ján. Tradícia a súčasnosť v oblasti Vysokých Tatier ako prostredí cestovného turistického ruchu. In Národopisné informácie, č. 3, 1981, s. 142 – 151.

OLEJNÍK, Ján. Ľudové liečenie v oblasti Vysokých Tatier (Liptov, Orava, Spiš). In Balneologický spravodaj. Bratislava : Alfa, 1981, s. 49 – 62. OLEJNÍK, Ján. Reprezentatívnosť bývania lesných robotníkov v oblasti Vysokých Tatier (Orava, Liptov, Spiš). In Zborník Slovenského Národného Múzea, Etnografia 24. Martin : Osveta, 1983, s. 211 – 221.

OLEJNÍK, Ján. Voda v hmotnej a duchovnej kultúre ľudu pod Vysokými Tatrami. In Balneologický spravodaj. Bratislava : Alfa, 1982, s. 149 – 165.

OLEJNÍK, Ján. Fauna v hmotnej a duchovnej kultúre lesných robotníkov Tatranského národného parku. In Spiš – vlastivedný zborník 5. Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1985, s. 69 – 96.

OLEJNÍK, Ján. Spôsob života a kultúra lesných robotníkov v oblasti Vysokých Tatier, Západných Tatier, Roháčov, Spišskej Magury a Pienin. In Zborník prác o Tatranskom národnom parku 27. Martin: Osveta, 1986,  s. 219 – 269.

OLEJNÍK, Ján. Reprezentatívnosť bývania lesných robotníkov v oblasti Vysokých Tatier (Orava, Liptov, Spiš). In Architektúra a urbanizmus, roč. 21, č. 2, 1987, s. 94 – 106.   OLEJNÍK, Ján. Život v rodine lesného robotníka v Lendaku. In Zborník Slovenského Národného Múzea, Etnografia 28. Martin : Osveta, 1987, s. 143 – 167.

OLEJNÍK, Ján. Hmotná a duchovná kultúra zamagurského ľudu. In Spišská Stará Ves a Zamagurie : vlastivedný zborník. Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1987, s. 130 – 145.

OLEJNÍK, Ján. Ľudová pieseň lesných robotníkov a robotníčok. In Historica carpatica 19. Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1988, s. 205 – 226.

OLEJNÍK, Ján. Historický prehľad vývoja obchodných ciest na Spiši. In Zborník Slovenského Národného Múzea, Etnografia 31. Martin : Osveta, 1990, s. 120 – 127. OLEJNÍK, Ján. Prícestné hostince – „voziarne“ na Spiši v druhej polovici 19. storočia. In Zborník Slovenského Národného Múzea, Etnografia 31. Martin : Osveta, 1990, s. 128 – 140.

OLEJNÍK, Ján. Strava lesných robotníkov a robotníčok v podmienkach Vysokých Tatier v minulosti a v súčasnosti. In Nové Obzory 32. Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1991, s. 149 – 163.

OLEJNÍK, Ján. Obyčajové rituály na Spiši do roku 1989. In Tradičná ľudová kultúra a výchova v Európe. Akademická Nitra 1994 – medzinárodné sympózium a študentský folklórny festival, Nitra 7. – 12. jún 1994. Nitra : Katedra folkloristiky a regionalistiky, FHV, VŠPg, 1995, s. 180 – 187.

OLEJNÍK, Ján. Ľubické kúpele, štvrtá a piata ulica Ľubice. In Z minulosti Ľubice : zborník k 725. výročiu získania mestských práv : 1271 – 1996. Kežmarok : Mikuláš Lipták, 1996, s. 157 – 163.

OLEJNÍK, Ján. Etnická skladba okresu Stará Ľubovňa v minulosti a súčasnosti . rôznorodosť kultúr. In Z minulosti Spiša VII – VIII/1999/2000. Levoča : Spišský dejepisný spolok, 2001, s. 211 – 230.

OLEJNÍK, Ján. Spomienky nehynúce. K 50. výročiu založenia múzea v Starej Ľubovni (1956 – 2006). In Pamätnica k 50. výročiu vzniku múzea v Starej Ľubovni (1956 – 2006) (zost. Števík, Miroslav). Stará Ľubovňa : Ľubovnianske múzeum, 2006, s. 39 – 45.

OLEJNÍK, Ján. Spišské Vlachy v zrkadle času: (1921 – 1941). In Z minulosti Spiša XV. Levoča : Spišský dejepisný spolok, 2007, s. 211 – 228.

OLEJNÍK, Ján. Vplyv Csákyovcov na duchovnú a hmotnú kultúru ľudu na Spiši. In Z minulosti Spiša XV. Levoča : Spišský dejepisný spolok, 2007, s. 249 – 256.

OLEJNÍK, Ján. Ľudové prvky v diele Majstra Pavla z Levoče a z okruhu jeho súčasníkov. In Z minulosti Spiša XVII. Levoča : Spišský dejepisný spolok, 2009, s. 291 – 313.

OLEJNÍK, Ján. Krčmy a pálenka na Spiši. In Z minulosti Spiša XVIII. Levoča : Spišský dejepisný spolok, 2010, s. 187 – 201.

OLEJNÍK, Ján. Stromy a kry v ľudovom liečiteľstve, strave a folklórnom prejave ľudu pod Vysokými Tatrami. In Pocta Ivanovi Chalupeckému. Zborník príspevkov k slovenským dejinám vydaný pri príležitosti osemdesiatin doc. PhDr. Ivana Chalupeckého. Zostavovatelia: Filip Fetko – Miroslav Števík. Levoča 2012, s. 236 – 249. Dostupné na https://www.academia.edu/2471009/Erste_fr%C3%BChslawische_Funde_aus_der_Zips_Lokalit%C3%A4t_Spi%C5%A1sk%C3%BD_%C5%A0tvrtok_Bezirk_Levo%C4%8Da_


Zahraničné:

OLEJNÍK, Ján. Magiczne wyobrażenia w rejonie Wysokich Tatr. In Etnografia Polska. Tom 11. Warszawa : Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej akademii nauk, 1967, s. 132 – 149.

OLEJNÍK, Ján. Wplyw turistyki na tradycyjna kulture wsi w rejonie wysokich Tatr (stŕoj ludowy). In Etnografia Polska. Tom 13, zes. 2, Wrocław-Warszawa-Kraków : Wydawnictvo Polskiej akademii nauk, 1969, s. 217 – 245.

OLEJNÍK, Ján. Kultový kút v domoch lesných robotníkov v oblasti Vysokých Tatier – Lendaku. In Václav Florec (ed.). Lidová stavební kultura v Československých Karpatech a přilehlých územích. Brno, 1981, s. 231 – 246.

OLEJNÍK, Ján. Obrzędy magiczne i pojęcia związane z domem na terenie Orawy, Spisza, Liptowa i Zemplina. In Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, Nr 27 [red.] Jerzy Czajkowski. Sanok : Muzeum Budownictwa Ludowego, 1981, s. 56 – 72.

OLEJNÍK, Ján. Przesąndy, wyobrażenia i czynności magiczne mieszkańcóv Wysokich Tatr, zwiąsane z budową domu i domostwem. In Etnografia Polska. Tom 26, zesz. 1. Warszawa : Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej akademii nauk, 1982, s. 192 – 220.

OLEJNÍK, Ján. Výročné obyčaje na Spiši – súčasný stav. In Výroční obyčeje : současný stav a proměny. Brno : Blok, 1982, s. 299 – 306.

OLEJNÍK, Ján. Etnografický profil Mariánskeho odpustu v Levoči od 14. storočia. In Světci v lidové tradici. Uherské Hradiště : Slovácké muzeum, 1995, s. 129 – 145.

OLEJNÍK, Ján. Čarodejníctvo pred Krajským súdom v Levoči v prvej polovici 20. storočia. In Magie a náboženství. Uherské Hradiště : Slovácké muzeum, 1997, s. 57 – 67.

OLEJNÍK, Ján. Prežitky staroslovanského boha Perúna vo folklórnom odkaze podtatranského ľudu (Spiš, Liptov). In Kulty a živly. Uherské Hradiště : Slovácké muzeum, 1999, s. 215 – 234.
Bol autorom stoviek článkov, esejí, medailónov, nekrológov, anketových a diskusných príspevkov predslovov, úvodných štúdií a textov v knižkách, v slovenských i zahraničných novinách a časopisoch okrem iných aj v Čítanie o správnej výžive, Zborník prác o TANAPu, Architektúra a urbanizmus, Výživa a zdravie, Nové obzory, Zborník Slovenského národného múzea a mnohých iných.

Referencie upraviť

  1. Ivan Chalupecký: Z minulosti Spiša, XIX ročník, Levoča 2011, In. Ivan Bohuš: PhDr. Ján Olejník CSc., 90 ročný ISBN 978-80-969456-6-5
  2. [1]
  3. Ivan Chalupecký: Z minulosti Spiša, XIX ročník , Levoča 2011, In. Ivan Bohuš: PhDr. Ján Olejník CSc., 90 ročný ISBN 978-80-969456-6-5
  4. PhDr. Pavol Svetoň, Poprad- súkromný archív
  5. [2]
  6. [3]
  7. Ivan Chalupecký: Z minulosti Spiša, XIX ročník, Levoča 2011, In. Ivan Bohuš: PhDr. Ján Olejník CSc., 90 ročný ISBN 978-80-969456-6-5<
  8. BOHUŠ ST., Ivan. Na ľud pod Tatrami už dohliada z neba. Tatry, roč. LVI, čís. 4, s. 30.

Externé odkazy upraviť