Július Bartl

slovenský historik a profesor

Prof. PhDr. Július Bartl, CSc. (* 17. máj 1937, Žilina – † 19. apríl 2022, Bratislava)[1][2] bol slovenský historik, archivár, didaktik dejepisuuniverzitný pedagóg.

Július Bartl
slovenský historik, archiváruniverzitný pedagóg
Štát pôsob.Slovensko
Narodenie17. máj 1937
Žilina, ČSR (dnes Slovensko)
Úmrtie19. apríl 2022 (84 rokov)
Bratislava, Slovensko
Národnosťslovenská
Zamestnanieuniverzitný pedagóg
Alma materFilozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Život upraviť

V rokoch 1954 – 1959[3] absolvoval štúdium odboru archívnictvo – história na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V jeseni 1958 začal pracovať v Štátnom archíve v Bratislave a od roku 1964 pôsobil na rektoráte Univerzity Komenského v Bratislave, kde viedol univerzitný archív. V roku 1962 ho prijali na externú ašpirantúru v Historickom ústave Slovenskej akadémie vied, ktorú ukončil v roku 1968 kandidátskou prácou Obchod západoslovenských kráľovských miest v 14. a do polovice 15. storočia. Vo svojej vedecko-výskumnej činnosti sa venoval hospodárskym dejinám, dejinám obchodu a problémom kategorizácie miest a mestečiek na území dnešného Slovenska v stredoveku, ako aj slovenským politickým dejinám na prelome 14. a 15. storočia a dejinám stredovekých univerzít.[4] Zavŕšením tejto jeho činnosti boli neskôr vydané publikácie – monografia o svätorímskom cisárovi, českomuhorskom kráľovi Žigmundovi Luxemburskom a edícia prameňov k dejinám Slovenska za Žigmundovej vlády v Uhorsku (1387 – 1437) –, hoci jeho zámer vykonať súpis mestských kníh sa mu pre nezáujem potenciálnych spolupracovníkov nepodarilo zrealizovať.[2]

Po roku 1989 pôsobil aj pedagogicky, najprv ako externý prednášajúci na Katedre slovenských dejín a archívnictva Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, pričom v septembri 1992 sa podieľal na založení Katedry slovenských a všeobecných dejín Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorú viedol do roku 2004. V rokoch 1997 – 2002 tiež externe prednášal na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. V roku 1994 sa habilitoval v odbore slovenské dejiny[3] habilitačnou prácou Niektoré problémy Žigmundovej vlády v kontexte slovenských dejín (1994). V tomto čase sa intenzívne venoval príprave učebných textov vrátane učebníc dejepisu pre gymnáziá, na ktorých sa podieľal ako člen Ústrednej predmetovej komisie pre vyučovanie dejepisu pri Štátnom pedagogickom ústave.[2]

Významné práce upraviť

 • BARTL, Július. Žigmund Luxemburský. 1. vyd. Budmerice : Rak, 1996. 102 s. ISBN 80-85501-11-2.
 • BARTL, Július. Úvod do štúdia dejepisu. 1. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 1997. 130 s. ISBN 80-223-1249-5.
  • BARTL, Július. Úvod do štúdia dejepisu. 2. preprac. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2003. 133 s. ISBN 80-223-1805-1.
 • BARTL, Július; KAMENICKÝ, Miroslav; VALACHOVIČ, Pavol. Dejepis pre 1. ročník gymnázií. 1. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2000. 269 s. ISBN 80-08-02842-4.
  • BARTL, Július; KAMENICKÝ, Miroslav; VALACHOVIČ, Pavol. Dejepis pre 1. ročník gymnázií. 2. vyd. [s.l.] : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2002. 269 s. ISBN 978-80-08-03504-0.
  • BARTL, Július; VALACHOVIČ, Pavol; KAMENICKÝ, Miroslav. Dejepis : pre 1. ročník gymnázií. 3. upr. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2006. 271 s. ISBN 80-10-00962-8.
 • BARTL, Július; KAČÍREK, Ľuboš; OTČENÁŠ, Michal. Dejepis pre 2. ročník gymnázií : národné dejiny. 1. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2002. 173 s. ISBN 80-08-03167-0.
  • BARTL, Július; KAČÍREK, Ľuboš; OTČENÁŠ, Michal. Dejepis pre 2. ročník gymnázií : národné dejiny. 2. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2006. 173 s. ISBN 80-10-00963-6.
 • ŠKVARNA, Dušan; SEGEŠ, Vladimír; BARTL, Július; ČIČAJ, Viliam; KOHÚTOVÁ, Mária; LETZ, Róbert. Lexikón slovenských dejín. 1. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1997. 357 s. ISBN 80-08-02478-X.
  • ŠKVARNA, Dušan; BARTL, Július; ČIČAJ, Viliam; KOHÚTOVÁ, Mária; LETZ, Róbert; SEGEŠ, Vladimír. Lexikón slovenských dejín. 2. dopl. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1999. 381 s. ISBN 80-08-02977-3.
 • BARTL, Július; LUKAČKA, Tomáš; SOPKO, Július; LUKAČKA, Ján; DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Prvý cisár na uhorskom tróne : Slovensko v čase polstoročnej vlády uhorského, českého, lombardského a nemeckého kráľa a rímskeho cisára Žigmunda Luxemburského, syna Karola IV.. 1. vyd. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2001. 375 s. ISBN 80-88878-57-8.

Ocenenia upraviť

 • 2006 – zlatá medaila Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
 • 2017 – zlatá medaila Univerzity Komenského v Bratislave[2]

Referencie upraviť

 1. Slovenská historická spoločnosť pri SAV. Dnes sme sa dozvedeli smutnu spravu [online]. Facebook, 2022-04-20 07:12 SELČ, [cit. 2022-04-21]. Dostupné online.
 2. a b c d LETZ, Róbert. Zomrel profesor Július Bartl [online]. Martin: Matica slovenská, 2022-04-20, [cit. 2022-04-20]. Dostupné online.
 3. a b Osoby, ktoré získali titul na UK [online]. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, [cit. 2022-04-21]. Dostupné online.
 4. Bartl, Július [online]. Bratislava: Forum Historiae, [cit. 2022-04-21]. Dostupné online.