Rad Bieleho dvojkríža

slovenské vyznamenanie

Rad bieleho dvojkríža je vyznamenanie zriadené zákonom NR SR č. 37/1994 z 2. februára 1994 o štátnych vyznamenaniach. Zapožičiava sa občanom iných štátov, ktorí sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o Slovenskú republiku.

Rad bieleho dvojkríža má dva druhy – občiansky a vojenský; každý z nich má tri triedy. Pri zapožičiavaní jednotlivých tried sa vychádza z miery zásluh toho, komu sa rad zapožičiava.

Rad I. triedyUpraviť

 
Rad Bieleho dvojkríža 1. triedy vojenského druhu

Insígnie občianskeho a vojenského druhu I. triedy radu tvorí: radový kríž, veľká radová stuha, radová hviezda a radová stužka.

Radový kríž má priemer 65 mm, je razený zo striebra, pozlátený. Lícna strana kríža je vyplnená bielym smaltom, ramená kríža sú lemované striebrom. Pod krížom je štít vyplnený červeným smaltom a olemovaný je pozláteným olivovým vencom, spod ktorého vybieha päť cípov polhviezdy. Cípy hviezdy tvoria pozlátené plastické lúče. Na rube kríža je v strede plastický štátny znak Slovenskej republiky, okolo ktorého je do kruhu umiestnený nápis SLOVENSKÁ REPUBLIKA,[1] a matričné číslo. Kríž visí na pozlátenom závese, ktorý má priemer 28 mm. Kríže občianskeho a vojenského druhu sa vzájomne líšia heraldickým stvárnením závesov. Závesom sa kríž upína na veľkú radovú stuhu pod dvojitú ozdobnú mašľu.

Kríž občianskeho druhu má pozlátený záves tvorený tromi plastickými lipovými listami na štylizovanej podložke.

Kríž vojenského druhu má pozlátený záves tvorený tromi plastickými lipovými listami na štylizovanej podložke v strede s dvoma prekríženými mečmi.

Veľká radová stuha je hodvábna, modro-červeno-modrá, s pomerom farieb 3/8:2/8:3/8, dlhá 180 cm, široká 90 mm. Veľká radová stuha sa nosí cez pravé plece k ľavému boku. V mieste, kde sa jej konce križujú na ľavom boku, je pripevnená dvojitá ozdobná mašľa.

Radová hviezda má priemer 100 mm, je razená zo striebra, pozlátená, v priereze mierne oblo profilovaná. Osemcípu hviezdu tvoria plastické lúče, z ktorých najväčší vytvára cíp hviezdy. Na lícnej strane je v strede hviezdy dvojramenný kríž vyplnený bielym smaltom, ramená kríža sú lemované striebrom. Pod krížom je štít vyplnený červeným smaltom a olemovaný pozláteným olivovým vencom. Na rube hviezdy je v strede plastický štátny znak Slovenskej republiky, okolo ktorého je do kruhu umiestnený nápis SLOVENSKÁ REPUBLIKA, matričné číslo a pripínacia ihlica.

Radová stužka je hodvábna, modro-bielo-modrá, s pomerom farieb 3/8:2/8:3/8, dlhá 38 mm, široká 10 mm. V strede stužky je miniatúra, ktorú tvorí dvojkríž vyplnený bielym smaltom. Pod krížom je štít vyplnený červeným smaltom a olemovaný pozláteným olivovým vencom s priemerom 10 mm. Stužka je napnutá na pravouhlej lište, na rube s pripínacou ihlicou.

LaureátiUpraviť

1995Upraviť

1997Upraviť

1998Upraviť

2000Upraviť

2001Upraviť

2002Upraviť

2003Upraviť

2004Upraviť

2005Upraviť

2006Upraviť

2007Upraviť

2008Upraviť

2009Upraviť

SVK Rad Bieleho Dvojkriza 2 triedy BAR.svg Rad II. triedyUpraviť

Insígnie občianskeho a vojenského druhu II. triedy radu tvorí: radový kríž s náhrdelníkovou stuhou, radová hviezda a radová stužka (pozri ich zobrazenie).

Radový kríž má priemer 60 mm, je razený zo striebra, pozlátený. Kríž občianskeho a vojenského druhu je heraldicky stvárnený rovnako ako radový kríž I. triedy. Kríž sa nosí na náhrdelníkovej stuhe.

Náhrdelníková stuha je hodvábna, modro-červeno-modrá, s pomerom farieb 3/8:2/8:3/8, dlhá 50 cm, široká 38 mm.

Radová hviezda má priemer 80 mm, je razená zo striebra, pozlátená, heraldicky stvárnená rovnako ako radová hviezda I. triedy. Radová hviezda sa nosí na ľavej strane občianskeho odevu.

Radová stužka je stvárnená rovnako ako radová stužka I. triedy. Na miniatúre je strieborný olivový veniec.

LaureátiUpraviť

1994Upraviť

1996Upraviť

 • Karol Strmeň, básnik
 • Michael John Novak, krajan
 • Michael Perrin, veľvyslanec Francúzska
 • Sergej Vladimirovič Jastržembskij, veľvyslanec Ruska
 • René Victor Franken, veľvyslanec Juhoafrickej republiky
 • Filip Šedivý, veľvyslanec Česka
 • Mihai Dinucu, veľvyslanec Rumunska
 • Maximilian Pammer, veľvyslanec Rakúska
 • Thang Zhanqing, veľvyslankyňa Číny
 • Denis Banneel, veľvyslanec Belgicka
 • Theodor Russell, veľvyslanec USA
 • Leo Danihels

1997Upraviť

 • Ivica Tomič, veľvyslanec Chorvátska
 • Aydin Sahinbas, veľvyslanec Turecka
 • Ján Papánek in memoriam
 • Jerzy Korolec, veľvyslanec Poľska
 • Heike Zenker, veľvyslankyňa SRN
 • Koloman Sokol, akademický maliar
 • Emanuel Bőhm in memoriam
 • Josef Švejcar in memoriam
 • Georgios Zavvos, veľvyslanec Delegácie Európskej komisie
 • Edita Gruberová, operná speváčka
 • Ermanno Squadrilli, veľvyslanec Talianska

1998Upraviť

 • Ludwig Hoffmann von Rumerstein, veľký komtúr Zvrchovaného rádu maltézskych rytierov
 • Albrecht Freiher von Boeselager, hlavný špitálnik Zvrchovaného rádu maltézskych rytierov
 • Andrzej Majkowski, zástupca vedúceho Kancelárie prezidenta Poľska
 • Luigi Dossena, apoštolský nuncius na Slovensku
 • Helmut Liedermann, veľvyslanec Zvrchovaného rádu maltézskych rytierov
 • Jenő Boros, veľvyslanec Maďarska
 • Ralph R. Johnson, veľvyslanec USA
 • Hugo Gajus Scheltema, veľvyslanec Holandska na Slovensku
 • Herbert Neumayer, viceprezident Rakúsko-slovenskej spoločnosti
 • John Karch, riaditeľ Slovak American Informational Council
 • Paul Girod, podpredseda Finančného výboru Senátu Francúzska
 • Jean – Philippe Dovin, vojenský druh, náčelník štábu armád Ozbrojených síl Francúzska
 • John L. Mica, kongresman USA

1999Upraviť

2000Upraviť

 • Nurettin Nurkan, veľvyslanec Turecka
 • Lal Dingliana, veľvyslanec Indie – neprevzal

2001Upraviť

 • Gabriele Matzner – Holzerová, veľvyslankyňa Rakúska
 • Vassilios Ikkossipentarchos, veľvyslanec Grécka
 • Gheorghe Dinica, veľvyslanec Rumunska
 • Jose Wilson Siguera Camposo, guvernér štátu Tocantins (Brazília)
 • Jani Milčakov, veľvyslanec Bulharskay
 • William V. Roth Jr, bývalý senátor USA
 • Wolfgang Roth, viceprezident Európskej investičnej banky
 • Egone Ratzenberger, diplomat
 • Štefan Osuský, diplomat, in memoriam
 • Gjuro Deželić, veľvyslanec Chorvátska

2002Upraviť

 • Estanislao de Grandes Pascual, veľvyslanec španielska
 • Mons. Jean Louis Tauran, arcibiskup, tajomník štátneho sekretariátu Svätej stolice pre vzťahy so štátmi
 • Alexander Georgijevič Akseňonok, veľvyslanec Ruska
 • Miklós Boros, veľvyslanec Maďarskej republiky
 • Henk J. W. Soeters, veľvyslanec Holandska
 • Vladimir Anatolievič Jakovlev, gubernátor Petrohradu
 • Frank Lambach, veľvyslanec Nemecka
 • Fernand Halbart, honorárny konzul SR v Belgicku

2003Upraviť

2004Upraviť

2005Upraviť

2006Upraviť

2007Upraviť

2008Upraviť

2009Upraviť

 • Józef Ciągwa, vedec pedagóg, organizátor krajanského života Slovákov v Poľsku

2010Upraviť

2013Upraviť

2014Upraviť

 • Catherine Ashtonová, vysoká komisárka pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku EÚ (ministerka zahraničných vecí EÚ)

SVK Rad Bieleho Dvojkriza 3 triedy BAR.svg Rad III. triedyUpraviť

Insígnie občianskeho a vojenského druhu III. triedy radu tvorí: radový kríž s náhrdelníkovou stuhou a radová stužka (pozri ich zobrazenie).

Radový kríž má priemer 60 mm, je razený zo striebra, pozlátený. Kríž občianskeho a vojenského druhu je heraldicky stvárnený rovnako ako radový kríž II. triedy. Kríž sa nosí na náhrdelníkovej stuhe, ktorá je rovnaká ako stuha II. triedy.

Radová stužka je stvárnená ako radová stužka II. triedy. Na miniatúre je bronzový olivový veniec. Stužka sa nosí na ľavej strane občianskeho odevu, a to len vtedy, ak nahrádza nosenie iných radových insígnií.

LaureátiUpraviť

1998Upraviť

 • Emil Wagner
 • Wendy W. Luersová
 • Meda Mladková
 • Norbert Kinski, radca Zvrchovaného rádu maltézskych rytierov
 • Jacek Baluch, filológ
 • Wojciech Czajka, zástupca riaditeľa Medzinárodného odboru Kancelárie prezidenta Poľska
 • Jerzy Chmielewski, slavista
 • Marek Grela, zástupca vedúceho úradu na MZV PR
 • Jan Komornicki, veľvyslanec Poľska
 • Jadwiga Podrygallo
 • Janusz Siatkowski, profesor slavistiky
 • Henryk Kuč, riaditeľ EXBUD
 • Zenon Bryk, vojenský druh
 • Julian N. Niemczyk, bývalý veľvyslanec USA v ČSSR
 • Paul Friedrich von Fuhrherr

2000Upraviť

2001Upraviť

 • Walter Rochel, veľvyslanec Delegácie Európskej komisie
 • Tuletai Suleimenov veľvyslanec Kazachstanu
 • Peter Paulíček, brazílsky Slovák
 • Anton Hrubý, argentínsky Slovák
 • Daniel Compagnoni, predseda Asociácie Slovakia
 • Lena Jégerová, barónka

2002Upraviť

 • Josef Byrtus, generálny konzul Českej republiky
 • Malikus Suamin, veľvyslanec Indonézie
 • Sergio de Queiroz Duarte, veľvyslanec Brazílie

2003Upraviť

 • Margaret Huberová, odchádzajúca veľvyslankyňa Kanady
 • Hervé Marseille, primátor francúzskeho mesta Meudon
 • Georges Koch, zástupca primátora mesta Meudon
 • Magdaléna Hajóssyová, operná speváčka

2004Upraviť

 • Sir Bernard Schreier
 • Otto Sagner, nemecký kníhkupec

2005Upraviť

 • generálmajor vo výslužbe Ivan Schwarz
 • Gerard Hendrik Meulensteen, honorárny konzul SR v Holandskom kráľovstve pre oblasť Eindhoven
 • prof. Sir Derek W. Bowett, CBE, QC LLD, FBA
 • Toyojiro Soejima, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Japonska

2006Upraviť

 • David O’Keeffe, profesor na University College London, expert na právo európskej
 • Ryszard Siwiec, in memoriam, občan Poľskej republiky
 • Alain Pellet, profesor na univerzite Paríž X-Nanterre, expert na medzinárodné právo

2007Upraviť

 • Corneliu Barborica, slovakista v Rumunsku
 • Joe Veselsky, írsky krajan, účastník protifašistického odboja

2008Upraviť

 • Eduard Kabát, za propagáciu SR v zahraničí a dlhoročnú činnosť v prospech krajanskej komunity v Argentíne

2009Upraviť

 • Ailsa Rosemary May Domanová, aktivistka pri pomoci vdovám veteránov západného odboja

2010Upraviť

 • Juraj Fatran, propagátor dobrého mena SR v zahraničí
 • Gila Fatranová, propagátorka dobrého mena SR v zahraničí

2013Upraviť

 • Ľudomír Molitoris, za činnosť v prospech slovenskej menšiny v Poľsku

ReferencieUpraviť

 1. 522/2008 Z.z.:Zákon z 6. novembera 2008 o štátných vyznamenaních Slovenskej republiky.

Iné projektyUpraviť

Externé odkazyUpraviť