Sokol bielopazúravý

druh vtáka rodu Falco

Sokol bielopazúravý (iné názvy: pustovka južná, pustovka bielopazúravá, pustovka bielopazúrová, sokol bielopazúrový[3]; lat. Falco naumanni) je dravý vták. Obýva otvorené územia južnej palearktídy. Na Slovensku je považovaný za vyhynutý druh. Posledné hniezdenie bolo v roku 1948 na budove kláštora v obci Leles (hniezdenie na Silickej planine v roku 1956 bolo nedoložené). Posledný doložený výskyt je z 19. júna 1974 pri obci Folkušová. Pozorovania zo Záhoria v 90tych rokoch neboli poslané na Slovenskú faunistickú komisiu pre ornitológiu, existuje preto pochybnosť o správnosti určenia.[4] V zozname vzácnych ornitologických pozorovaní podliehajúcich hláseniu Faunistickej komisii nie sú žiadne novšie záznamy[5], takisto ani v zozname vzácnych a zriedkavých druhov vtákov databázového systému Birding Slovakia nie je žiaden údaj[6]

sokol bielopazúravý
Male and female Lesser Kestrels.jpg
samček a dve samičky
Stupeň ohrozenia
VyhynutýVyhynutýVyhynutý vo voľnej prírodeKriticky ohrozenýOhrozenýZraniteľnýTakmer ohrozenýOhrozenýNajmenej ohrozenýNajmenej ohrozenýIUCN stupne ohrozenia
(globálne[1]),
VyhynutýVyhynutýVyhynutý vo voľnej prírodeKriticky ohrozenýOhrozenýZraniteľnýTakmer ohrozenýOhrozenýNajmenej ohrozenýNajmenej ohrozenýIUCN stupne ohrozenia
(na Slovensku[2] vyhynutý)
Vedecká klasifikácia
Vedecký názov
Falco naumanni
Fleischer, 1818
Synonymá
pustovka južná, pustovka bielopazúravá, pustovka bielopazúrová, sokol bielopazúrový
Falco naumanni distribution.png
Mapa rozšírenia sokola bielopazúravého

██ Hniezdiaci

██ Stály

██ Zimujúci

Vedecká klasifikácia prevažne podľa tohto článku

Podľa Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov sokol bielopazúravý patrí medzi najmenej ohrozené druhy, celková populácia je v období troch posledných generácií (17 rokov) považovaná za stabilnú, v druhej polovici 20. storočia bol zaznamenaný pokles, v súčasnosti sú stavy stabilné alebo stúpajúce.[1]

Výskyt a stav na SlovenskuUpraviť

Ekosozologický status v roku 1995 Ex a v rokoch 1998[4], 2001[7] takisto - vyhynutý druh. V roku 2014 RE - regionálne vyhynutý. V hodnotenom období 2002 - 2012 sa nepodarilo zaznamenať ani pravdepodobné ako možné hniezdenie druhu.[2][8][9] Európsky ochranársky status SPEC1 - druhy vyskytujúce sa v Európe, vyžadujúce celosvetovú ochranu ako globálne ohrozené. Stupeň ohrozenia V - zraniteľný druh.[4]

OchranaUpraviť

Je zákonom chránený, spoločenská hodnota je 1840 € (Vyhláška MŽP č. 24/2003 Z.z. v znení č. 492/2006 Z. z., 638/2007 Z. z., 579/2008 Z. z., 173/2011 Z. z., 158/2014 Z. z., účinnosť od 01.01.2015).[10]

GalériaUpraviť

ReferencieUpraviť

  1. a b IUCN Red list 2019.3. Prístup 31. decembra 2019.
  2. a b Demko M., Krištín A. & Pačenovský S. 2014: Červený zoznam vtákov Slovenska. SOS/BirdLife Slovensko, 52 pp. [online]. vtaky.sk, 2014, [cit. 2018-03-03]. Dostupné online.
  3. KOVALIK, Peter, et al. Slovenské mená vtákov sveta [online]. Bratislava: SOS/BirdLife Slovensko, 2010 (2016), rev. 2016-10-23, [cit. 2016-11-07]. Dostupné online.
  4. a b c DANKO, Štefan; DAROLOVÁ, Alžbeta; KRIŠTÍN, Anton, et al. Rozšírenie vtákov na Slovensku. Bratislava : Veda, 2002. Autor druhu Štefan Danko. ISBN 80-224-0714-3. Kapitola Sokol bielopazúravý, s. 206.
  5. Zoznam vzácnych ornitologických pozorovaní podliehajúcich hláseniu Faunistickej komisii, databázový systém Aves-Symfony [online]. Bratislava: SOS/BirdLife Slovensko, [cit. 2016-11-07]. Dostupné online.
  6. Zoznam pozorovaní vzácnych a zriedkavých druhov vtákov, databázový systém Birding Slovakia [online]. [Cit. 2016-11-07]. Dostupné online.
  7. BALÁŽ, Daniel; MARHOLD, Karol; URBAN, Peter. Červený zoznam rastlín a živočíchov Slovenska. 1. vyd. Banská Bystrica : Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, 2001. 160 s. Dostupné online. ISBN 80-89035-05-1. Kapitola Červený (ekosozologický) zoznam vtákov (Aves) Slovenska: Anton Krištín, Ľudovít Kocian, Peter Rác (en: Red (Ecosozological) List of Birds (Aves) of Slovakia), s. 150 - 153.
  8. DEMKO, Miroslav; KRIŠTÍN, Anton; PUCHALA, Peter. Červený zoznam vtákov Slovenska. Tichodroma, roč. 25, čís. 2013, s. 69 - 78. Dostupné online [cit. 2018-03-03].
  9. JEDLIČKA, Ladislav; KOCIAN, Ľudovít; KADLEČÍK, Ján; FERÁKOVÁ, Viera. Hodnotenie stavu ohrozenia taxónov fauny a flóry [online]. Bratislava: Štátna ochrana prírody SR, Banská Bystrica, Univerzita Komenského v Bratislave, vydavateľstvo Faunima, online in vtaky.sk, 2007, [cit. 2018-03-04]. Dostupné online.
  10. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (č. 492/2006 Z. z., 638/2007 Z. z., 579/2008 Z. z., 173/2011 Z. z., 158/2014 Z. z.) s účinnosťou od 01.01.2015 [online]. epi.sk, [cit. 2020-02-18]. Dostupné online.

Iné projektyUpraviť

Externé odkazyUpraviť