Prof. RNDr. Teodor Krempaský (* 11. september 1907, Žilina – † 20. júl 1950) bol významný slovenský chemik, vysokoškolský profesor.

Teodor Krempaský
chemik
Narodenie11. september 1907
Žilina, Rakúsko-Uhorsko
Úmrtie20. júl 1950 (42 rokov)

Životopis upraviť

Strednú školu absolvoval v Žiline, v rokoch 1927 – 1933 absolvoval Prírodovedeckú fakultu Masarykovej univerzity v Brne. 2. apríla 1935 bol promovaný na doktora prírodných vied za dizertačnú prácu „O vplyve solí na aktivitu vodíkových iónov“ a po vykonaní rigoróznych skúšok z anorganickej chémie, fyzikálnej chémie a matematickej analýzy. Od roku 1934 pôsobil na Štátnom reálnom gymnáziu v Levoči, v rokoch 19391942 v Bratislave. Od roku 1940 bol suplementom na Prírodovedeckej fakulte Slovenskej univerzity. 1. októbra 1942 bol ustanovený za suplenta disciplín anorganickej a analytickej chémie na SVŠT a za správcu Ústavu anorganickej chémie, ktorý mal zároveň vybudovať. V roku 1943 bol vymenovaný za profesora. V rokoch 1943 – 1947 bol dekanom a v rokoch 1947 – 1949 prodekanom Odboru chemicko-technologického inžinierstva SVŠT. Ako dekan budoval ostatné ústavy odboru.

Odborná činnosť upraviť

  • venoval sa výskumu vôd Oravy a Váhu
  • skúmal pôdy a cementy vhodné na výstavbu Oravskej priehrady* bol hlavným organizátorom chemickej publikačnej činnosti na Slovensku, v roku 1947 založil časopis Spolku chemikov Slovákov, ktorému bol hlavným redaktorom.

Literatúra upraviť

  • Prvý dekan OCHTI SVŠ Teodor Krempaský by oslavil sto rokov - SPEKTRUM, Vydavateľstvo STU, Bratislava, 2007, str. 21 [1]
  • BIOGRAFIE VO VÝROČNÝCH ŠKOLSKÝCH SPRÁVACH 1918/19-1952/53[2]
  • Za Prof. Dr. Teodorom Krempaským (1907-1950) autor J. Gašperík, Chemical Papers 4 (7-8) 325–327 (1950)[3]

Referencie upraviť