Zoznam fyzikálnych článkov/F

zoznamový článok projektov Wikimedia

Tento index bol automaticky vygenerovaný podľa tejto kategorizácie. Obsahuje 65 článkov. Aby sa nové články zobrazili v tomto indexe, musia byť zaradené aspoň do jednej z vymenovaných kategórii. Nové a upravené kategórie sa zohľadnia pri nasledujúcom generovaní.

faUpraviť

Farad · Faradayova klietka · Faradayova konštanta · Farba (kvantová fyzika)

feUpraviť

Felix Bloch · Ferimagnetizmus · Ferit (magnet) · Fermiho-Diracovo rozdelenie · Fermión · Feromagnetizmus · Feshbachová rezonancia · Feynmanov diagram

fiUpraviť

Fickove zákony · Filip Lenard · Filtrácia

flUpraviť

Flemingovo pravidlo ľavej ruky · Flexná krivosť čiary · Fluór

foUpraviť

Fonón · Forma pohybu hmoty · Fosforescencia · Fosgén · Fotočlánok · Fotoelektrický jav · Fotometria · Fotón · Fourierova transformácia

Upraviť

Fón

frUpraviť

François Arago · François Englert · François-Marie Raoult · Frank Wilczek · František Běhounek · František Borgia Kéri · Frederick Reines · Freeman Dyson · Frekvencia (fyzika) · Freundlichova izoterma · Frédéric Joliot-Curie · Fridrich Zavarský · Fritjof Capra · Frits Zernike · Fritz Wolfgang London · Froudeho číslo

fuUpraviť

Fugacita · Fundamentálna častica

fyUpraviť

Fyzik · Fyzika · Fyzika častíc · Fyzikálna jednotka · Fyzikálna redukcia · Fyzikálna sústava · Fyzikálna teória · Fyzikálna veličina · Fyzikálna zákonitosť · Fyzikálna značka · Fyzikálne pozorovanie · Fyzikálny dej · Fyzikálny jav · Fyzikálny objekt · Fyzikálny obraz sveta · Fyzikálny pohyb · Fyzikálny pojem · Fyzikálny stav · Fyzikálny zákon