Chlóretán

chemická zlúčenina

Chlóretán alebo monochlóretán (starší názov etylchlorid) je chemická zlúčenina kedysi vo veľkom používaná pri výrobe tetraetylolova, aditíva benzínu. Je to bezfarebný, horľavý plyn alebo schladená kvapalina so slabou sladkou vôňou.

Chlóretán
Chlóretán
Chlóretán
Chlóretán
Chlóretán
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec C2H5Cl
Synonymá monochlóretán, etylchlorid
Vzhľad bezfarebný plyn
Fyzikálne vlastnosti
Molekulová hmotnosť 64,51 g/mol
Teplota topenia −139°C
Teplota varu 12,3 °C
Hustota 0,92 g/cm3 (kvapalina)
Rozpustnosť vo vode: 0,6 g/100 ml
Teplota vzplanutia -50 °C (v uzavretom priestore)
Bezpečnosť
Európska klasifikácia látok
Hrozby
Veľmi horľavá látka
Veľmi
horľavá
(F)
NFPA 704
4
2
2
 
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Výroba upraviť

Chlóretán sa vyrába reakciou eténu a chlorovodíku s katalyzátorom chloridom strieborným pri teplotách od 130 – 250 °C. Za týchto podmienok vzniká chlóretán podľa tejto chemickej rovnice:

C2H4 + HCl → C2H5Cl

Kedysi sa chlóretán tiež vyrábal z etanolu a kyseliny chlorovodíkovej alebo z etánu a chlóru, ale tieto spôsoby sú neekonomické. Malé množstvo chlóretánu je vyrobené ako vedľajší produkt výroby polyvinylchloridu.

Použitie upraviť

Používa sa ako lokálne anestetikum a v organickej syntéze ako alkylačné činidlo. Chlóretán je silný narkotizačný prostriedok, pri koncentrácii 3 – 4% vdychovanej zmesi nastupuje chirurgické štádium narkózy. Narkóza nastupuje do 3 minút, prebudenie nastupuje rýchlo. V súčasnosti sa pri narkóze používa zriedka, hlavne pri veľmi krátkych chirurgických zákrokoch, alebo pri miestnom umŕtvení kože.

Iné projekty upraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Chlóretán