Chlorid strieborný

chemická zlúčenina

Chlorid strieborný je biela práškovitá chemická zlúčenina prakticky nerozpustná vo vode, ale dobre rozpustná vo vodnom roztoku amoniaku. Je svetlocitlivý a na svetle sa rozkladá za uvoľňovania chlóru a kovového striebra.

Chlorid strieborný
Chlorid strieborný
Chlorid strieborný
Chlorid strieborný
Chlorid strieborný
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec AgCl
Vzhľad Biela práškovitá látka
Fyzikálne vlastnosti
Molekulová hmotnosť 143,3 u
Molárna hmotnosť 143,321 g/mol
Teplota topenia 455 °C
Teplota varu 1 550 °C
Hustota 5,564 5 g/cm³ (25 °C)
Rozpustnosť vo vode:
0,000 089 g/100 ml (10 °C)
0,002 1 g/100 ml (100 °C)
v polárnych rozpúšťadlách:
Kvapalný amoniak
0,28 g/100 ml
v nepolárnych rozpúšťadlách:
Pyridín
1,9 g/100 ml (20 °C)
Termochemické vlastnosti
Entropia topenia 92,1 J/g
Entropia varu 1 284 J/g
Entropia rozpúšťania 457 J/g
Štandardná zlučovacia entalpia 96,23 J K-1mol-1
Štandardná Gibbsová energia -109,8 kJ/mol
Merná tepelná kapacita 0,354 1 J K-1 g-1
Bezpečnosť
MSDS
Globálny harmonizovaný systém
klasifikácie a označovania chemikálií
Spoľahlivé zdroje pre klasifikáciu látky
podľa kritérií GHS nie sú k dispozícii.
Európska klasifikácia látok
Hrozby
hodnotenie nie je k dispozícii
Vety R žiadne vety R
Vety S žiadne vety S
NFPA 704
0
2
0
Ďalšie informácie
Číslo CAS 7783-90-6
Číslo RTECS VW3563000
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Fyzikálno-chemické vlastnosti

upraviť

Chlorid strieborný je prakticky nerozpustný vo vode. Rozpúšťa sa vo vodnom roztoku amoniaku za vzniku diamín-strieborného katiónu ([Ag(NH3)2]+). Rozpúšťa sa tiež v roztokoch kyanidov, tiosíranu, chloridov, kvapalného amoniaku a pyridínu.

Na svetle sa chlorid strieborný za odštepovania chlóru a vylučovania jemne rozptýleného kovového striebra farbí orgovánovo, bledo fialovo a nakoniec modrozeleno.

Použitie

upraviť

Na svetlocitlivosti je založené jeho použitie vo fotografii (hlavne na kopírovacie papiere a tiež pre diapozitívne dosky).

História

upraviť

Chlorid strieborný bol objavený roku 1565.

Podobné látky

upraviť

Iné projekty

upraviť

Literatúra

upraviť
  • VOHLÍDAL, Jiří; ŠTULÍK, Karel; JULÁK, Alois. Chemické a analytické tabuľky. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-855-5.

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Chlorid stříbrný na českej Wikipédii.