Tetraetylolovo

chemická zlúčenina

Tetraetylolovo (skratka TEO) je organokovová zlúčenina so vzorcom (CH3CH2)4Pb. Kedysi známe aditívum do benzínu proti detonačnému spaľovaniu sa z nich začalo vo veľkom odstraňovať kvôli toxicite olova a jeho nepriaznivým účinkom na katalyzátory. Stále sa však používa ako aditívum do leteckého paliva do piestových spaľovacích motorov, ktoré poháňajú lietadlá.

Tetraetylolovo
Tetraetylolovo
Tetraetylolovo
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec C8H20Pb
(CH3CH2)4Pb
Synonymá TEO
Vzhľad bezfarebná, viskózna kvapalina
Fyzikálne vlastnosti
Molekulová hmotnosť 323,44 g/mol
Teplota topenia −136 °C
Teplota varu 84–85 °C
Hustota 1.653 g/ml pri 25 °C
Rozpustnosť vo vode nerozpustný
Teplota vzplanutia -73 °C
Bezpečnosť
NFPA 704
2
3
3
 
Ďalšie informácie
Číslo CAS 78-00-2
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Výroba upraviť

Tetraetylolovo sa vyrába reakciou chlóretánu so sodno-olovnatou zliatinou.[1]

4 NaPb + 4 CH3CH2Cl → (CH3CH2)4Pb + 4 NaCl + 3 Pb

Používal sa ako antidetonačná prísada do benzínov na zlepšenie ich oktánového čísla. Kvôli jeho nebezpečným účinkom na zdravie by sa nemal používať, pretože pri jeho spaľovaní vzniká okrem oxidu uhličitého aj olovo:

(CH3CH2)4Pb + 13 O2 → 8 CO2 + 10 H2O + Pb

Toto olovo môže ďalej oxidovať za vzniku napríklad oxidu olovnatého:

2Pb + O2 → 2PbO

Bezpečnosť upraviť

Preniká cez kožu a zapríčiňuje ochrnutie nervovej sústavy.


Referencie upraviť

  1. Seyferth, D., "The Rise and Fall of Tetraethyllead. 2", Organometallics, 2003, volume 22, pages 5154-5178.