Jodid zinočnatý

chemická zlúčenina

Jodid zinočnatý (ZnI2) je anorganická zlúčenina zinka a jódu, dobre rozpustná vo vode. Má celkom neobvyklú štruktúru kryštálov, v podobe trojuholníkového štvorstena.

Jodid zinočnatý
Jodid zinočnatý
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec ZnI2
Vzhľad Biely prášok alebo kryštáliky
Fyzikálne vlastnosti
Molekulová hmotnosť 319,2 u
Molárna hmotnosť 319,1889 g/mol
Teplota topenia 446 °C
Teplota varu 624 °C
Hustota 4,740 g/cm3 (20 °C)
4,7346 g/cm3 (25 °C)
Rozpustnosť vo vode:
430,6 g/100 ml (0 °C)
432,0 g/100 ml (18 °C)
437,7 g/100 ml (30 °C)
446 g/100 ml (40 °C)
468,0 g/100 ml (60 °C)
488,0 g/100 ml (80 °C)
510,0 g/100 ml (100 °C)
v polárnych rozpúšťadlách:
Metanol
Etanol
v nepolárnych rozpúšťadlách:
Pyridín
12,9 g/100 ml (18 °C)
Teplota vznietenia 625 °C
Termochemické vlastnosti
Entropia topenia 52,3 J/g
Entropia varu 367 J/g
Štandardná zlučovacia entalpia -208,2 kJ/mol
Štandardná entropia 161,4 J K-1 mol-1
Štandardná Gibbsová energia -209,3 kJ/mol
Bezpečnosť
Globálny harmonizovaný systém
klasifikácie a označovania chemikálií
Hrozby
07 - dráždivá látka
Vety H H315, H319
Vety EUH žiadne vety EUH
Vety P P280, P302+352, P305+351+338
Európska klasifikácia látok
Hrozby
Škodlivá látka
Škodlivá
látka
(Xn)
Vety R R36/38
Vety S S36/37/39
Ďalšie informácie
Číslo CAS 10139-47-6
Číslo UN 3260
EINECS číslo 233-396-0
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

VýrobaUpraviť

 
Po reakcii jódu so zinkom, sú viditeľné fialové škvrny od par jódu

Jodid zinočnatý sa spravidla vyrába reakciou jódu s kovovým zinkom. Reakcia je veľmi efektívna. Pri nasypaní práškového zinku na kúsok pevného jódu za krátku dobu začne rýchla reakcia, ktorá je vysoko exotermická. Reaktanty sa preto ohrievajú a dochádza tým k výraznejšiemu urýchlenie reakcie. Po krátkej dobe sa teplota zvýši natoľko, že jód začne sublimovať za vzniku fialových par. Fialové škvrny vzniknuté desublimací jódu možno vyčistiť etanolom.

Zn + I2 → ZnI2

Externý odkazUpraviť

LiteratúraUpraviť

  • VOHLÍDAL, Jiří; JULÁK, Alois; ŠTULÍK, Karel. Chemické a analytické tabulky. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-855-5. (po česky)

ZdrojUpraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Jodid zinečnatý na českej Wikipédii.