Kód Kamenických

Kód Kamenických, pomenovaný podľa bratov Jiřího a Mariana Kamenických, bol veľmi populárnou znakovou sadou pre osobné počítače bežiace pod MS-DOSom v niekdajšom Česko-Slovensku (dnes Česko a Slovensko). Iné pomenovanie je KEYBCS2, čo je pomenovanie TSR programu, ktorý implementoval pre toto kódovanie ovládač klávesnice.

V podstate ide o sadu CP437 v ktorej boli kódové body 128 až 171 nahradené znakmi českej abecedy a slovenskej abecedy, pričom ich usporiadanie bolo vybraté tak, aby náhradné glyfy pripomínali čo najlepšie originály. Všetky semigrafické znaky stránky CP437 zostali nezmenené.

Oba tieto rysy prispeli k popularite tohoto kódovania, pretože v ňom bol český text s istými problémami čitateľný aj na počítačoch s pôvodnou znakovou sadou. Niektoré počítače mali totiž uložené fonty v ROM na videokarte, vďaka čomu bola modifikácia obťažná, ak nie nemožná. Výsledok často vyzeral čudne, napr. ç namiesto č.

Všeobecné rozšírenie kódu Kamenických neutrpelo ani zavedením oficiálnej kódovej stránky IBM - CP852, ani zavedením znakovej sady Windows-1250 (Microsoft Central Europe) vo Windows 3.1. Používanie sady Windows-1250 začalo až s nástupom Windows 95 a rozšírením kancelárskeho balíka Microsoft Office.

Toto kódovanie sa niekedy nazýva codepage 895 (CP895), ale IBM toto číslo stránky používa pre inú sadu[1] a IANA toto číslo vôbec neuznáva.

V roku 2005 sa stále používajú mnohé aplikácie používajúce interne alebo dokonca aj externe kódovanie Kamenických.

Tabuľka znakovUpraviť

Kamenicky
  x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 xA xB xC xD xE xF
0x riadiace znaky
1x
2x SP ! " # $ % & ' ( ) * + , - . /
3x 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ?
4x @ A B C D E F G H I J K L M N O
5x P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _
6x ` a b c d e f g h i j k l m n o
7x p q r s t u v w x y z { | } ~ RZ
8x Č ü é ď ä Ď Ť č ě Ě Ĺ Í ľ ĺ Ä Á
9x É ž Ž ô ö Ó ů Ú ý Ö Ü Š Ľ Ý Ř ť
Ax á í ó ú ň Ň Ů Ô š ř ŕ Ŕ ¼ § « »
Bx
Cx
Dx
Ex α ß Γ π Σ σ µ τ Φ Θ Ω δ φ ε
Fx ± ÷ ° · ² NBSP

RZ označuje riadiaci znak

zmeny v porovnaní s CP437 su označené žltou farbou

Pozri ajUpraviť

ReferencieUpraviť

Externé odkazyUpraviť