Pentán

chemická zlúčenina
(Presmerované z N-pentán)

Pentán (C5H12) alebo n-pentán je organická zlúčenina s piatimi atómami uhlíka. Je to acyklický, nasýtený uhľovodík, patriaci do skupiny alkánov. Za bežných podmienok je to bezfarebná kvapalina. Vlastnosťami je veľmi podobný butánu a hexánu. Býva súčasťou niektorých palív a používa sa ako rozpúšťadlo.

Pentán
Pentán
Pentán
Pentán
Pentán
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec C5H12
Systematický názov pentán
Synonymá n-pentán
Fyzikálne vlastnosti
Molekulová hmotnosť 72,15 g/mol
Teplota topenia -129,7 °C
Teplota varu 36,3 °C
Teplota vzplanutia 36,1  °C
Medze výbušnosti 1.4–8.3%
Termochemické vlastnosti
Štandardná entropia 263.47  J K−1 mol−1
Merná tepelná kapacita 167.19 J K−1 mol−1
Bezpečnosť
NFPA 704
4
1
0
 
Ďalšie informácie
Číslo CAS 109-66-0
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Existuje v troch štrukturálnych izoméroch, ďalšie sa nazývajú izopentán a neopentán.[1]

Vplyv na zdravie upraviť

Pentán je, podobne ako veľa organických rozpúšťadiel, zdraviu škodlivý. Dlhodobé vystavenie môže spôsobiť popraskanie či vysušenie kože, ospalosť a závrate, podráždenie kože a očí.[2]

Izoméry upraviť

Názov Pentán Izopentán Neopentán
Názov podľa IUPAC Pentán 2-metylbután 2,2-dimetylpropán
Štrukturálny vzorec      
Uhlíkový diagram      

Využitie upraviť

Pentán je jedným z hlavných činiteľov vyfukovania používaných pri výrobe polystyrénovej peny. Ďalej sa využíva v geotermálnych elektrárňach, kvôli nízkemu bodu varu, nízkej cene a pomernej bezpečnosti.

Reakcie upraviť

Pentán reaguje s kyslíkom (horí) za vzniku oxidu uhličitého a vody:

C5H12 + 8 O2 → 5 CO2 + 6 H2O

Pentán, ako aj ďalšie uhľovodíky podlieha radikálovým halogenáciam:

C5H12 + CL2 → C5H11Cl + HCl

Referencie upraviť

  1. alkány. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 1999. 696 s. ISBN 80-224-0554-X. Zväzok 1. (A – Belk).
  2. MACH Chemikálie; BEZPEČNOSTNÍ LIST; n-pentan; 25.11.2010

Zdroj upraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Pentane na anglickej Wikipédii.