Peroxid bárnatý

chemická zlúčenina

Peroxid bárnatý (BaO2, O-Ba-O) je binrárna zlúčenina bária a kyslíka. Zlúčenina obsahuje peroxidovú skupinu O22-, kde sú atómy kyslíka viazané navzájom a každý potom na atóm bária. V tuhej fáze má zlúčenina rovnakú štruktúru ako karbid vápenatý, CaC2.

Peroxid bárnatý
Peroxid bárnatý
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec BaO2
Vzhľad Šedobiela kryštalická látka
Fyzikálne vlastnosti
Molekulová hmotnosť 169,3 u
Molárna hmotnosť 169,34 g/mol
Teplota topenia 490 °C
Teplota rozkladu 600 °C
Hustota 4,96 g/cm³
Rozpustnosť vo vode:
Rozkladá sa
Termochemické vlastnosti
Entropia topenia 140,8 J/g
Štandardná zlučovacia entalpia -629,7 kJ/mol
Štandardná entropia 65,7 J K-1 mol-1
Štandardná Gibbsová energia -587,9 kJ/mol
Bezpečnosť
Globálny harmonizovaný systém
klasifikácie a označovania chemikálií
Hrozby
03 - oxidačná látka07 - dráždivá látka
Vety H H272, H302, H332
Vety EUH žiadne vety EUH
Vety P P220
Európska klasifikácia látok
Hrozby
Oxidačné činidlo Škodlivá látka
Oxidačné
činidlo

(O)
Škodlivá
látka
(Xn)
Vety R R8, R20/22
Vety S S2, S13, S27
NFPA 704
NFPA 704.svg
0
1
0
OX
Ďalšie informácie
Číslo CAS 1304-29-6
Číslo RTECS CR0175000
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

PoužitieUpraviť

Táto sivobiela látka patrí medzi najrozšírenejšie anorganické peroxidy. Je silným oxidačným činidlom. Používa sa ako bielidlo, tiež v ohňostrojoch ako oxidant,[1] kde navyše poskytuje živú zelenú farbu, podobne ako iné zlúčeniny bária.

VýrobaUpraviť

Peroxid bárnatý vzniká zvratnou absorpciou O2 oxidom bárnatým. Kyslík sa uvoľňuje späť pri teplotách nad 500°C.

2 BaO+O2 ⇌ 2 BaO2

Táto reakcia je základom (dnes už prekonaným) Brinovým procesom separácie kyslíka z atmosféry. Iné oxidy, napríklad oxid sodný Na2O, sa správajú podobne.[2]

ReakciaUpraviť

Peroxid bárnatý je možné pomocou kyseliny sírovej previesť na peroxid vodíka: BaO2 + H2SO4 → H2O2 + BaSO4 Nerozpustný síran bárnatý sa zo zmesi odfiltruje.

ReferencieUpraviť

  1. Data Sheet [online]. Hummel Croton Inc, 26. február 2007. Dostupné online.
  2. HOLLEMAN, Arnold Frederick; WIBERG, Egon; WIBERG, Nils. Inorganic Chemistry. San Diego : Academic Press, 2001. ISBN 0-12-352651-5. (po anglicky)

LiteratúraUpraviť

  • VOHLÍDAL, Jiří; ŠTULÍK, Karel; JULÁK, Alois. Chemické a analytické tabuľky. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-855-5.

Pozri ajUpraviť

ZdrojUpraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Peroxid barnatý na českej Wikipédii.