Stredoslovenská energetika

Stredoslovenská energetika, a. s. (SSE) je dodávateľská energetická spoločnosť pôsobiaca na Strednom Slovensku. Svojim zákazníkom poskytuje komplexné služby súvisiace s dodávkou a používaním elektrickej energie a plynu. Elektrickú energiu nakupuje na domácom aj zahraničnom trhu a časť z nej aj vyrába.

Stredoslovenská energetika
a. s.
Právna formaakciová spoločnosť
OdvetvieElektroenergetika
Založená1. januára 2002
(po transformácii)
ZakladateľFond národného majetku Slovenskej republiky
SídloPri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina, Slovensko
PôvodSlovensko
VedenieMgr. Petr Sekanina
predseda predstavenstva
JUDr. Zdeněk Schraml
generálny riaditeľ
Územný rozsahStredné Slovensko
Zisk41 966 000
(po zdanení)[1]
Zamestnancov1 107 (2009) [1]
Dcérske spoločnostiStredoslovenská distribučná, a.s.
Elektroenergetické montáže, s.r.o.
SSE - Metrológia, s. r. o.
SSE - Project Development, s. r. o.
SSE-Solar, s.r.o.
SSE CZ, s.r.o.
Vlastník51% Ministerstvo hospodárstva SR
49% EP Energy, a. s.
Slogan spoločnostiEnergia pre váš život
Webwww.sse.sk
Súčasné sídlo SSE v Žiline.

V septembri 2018 bol JUDr. Zdeněk Schraml generálny riaditeľ a Mgr. Peter Sekanina predseda predstavenstva.[2]

História upraviť

Stredoslovenská energetika nadviazala na vyše storočnú históriu výroby a distribúcie elektriny na Strednom Slovensku. Prvá veľká parná elektráreň v tejto časti Slovenska bola postavená v Ružomberku v roku 1896. O dvadsaťštyri rokov neskôr došlo k založeniu všeužitočných elektrárenských podnikov, najprv v Banskej Bystrici, o tri roky neskôr v Žiline. V rokoch 1920 a 1923 tak vznikli predchodcovské spoločnosti SSE: Stredoslovenské elektrárne - účastinná spoločnosť so sídlom v Banskej Bystrici (SSE), a Spojené elektrárne severozápadného Slovenska (SESzS), účastinná spoločnosť v Žiline.[3] Stredoslovenské elektrárne boli prvým regionálnym elektrárenským podnikom.[4] O rok neskôr boli vo Zvolene položené základy stredoslovenského dispečingu.[3] V roku 1942 sa zavŕšilo spájanie elektrárenských podnikov. Vznikol jeden podnik so sídlom v Bratislave.[5] Bývalé samostatné podniky sa stali regionálnymi riaditeľstvami. Povojnové roky priniesli zoštátnenie účastinných spoločností (1946) a neskôr ich rozdelenie opäť do krajských spoločností (1949). SSE sídlili v Banskej Bystrici, v Žiline boli založené Slovenské elektrárenské výrobne, n. p., ktoré sa o tri roky premenovali na Severoslovenské elektrárne. Tieto boli v roku 1961 opäť zlúčené. Rok predtým sa dosiahla plná elektrifikácia Stredného Slovenska. Od oddelenia od Slovenských energetických podnikov v roku 1990 fungujú SSE ako samostatný podnik.[3]

Transformácia spoločnosti upraviť

V roku 2001 sa začala transformácia SSE odlúčením teplární v Martine, Zvolene a Žiline. Štátny podnik bol transformovaný na akciovú spoločnosť. Nasledujúci rok Slovenská republika odpredala 49% akcií strategickému partnerovi Electricité de France, ktorá sa 31.10.2002 stala strategickým partnerom SSE. Dňa 27. novembra 2013 EDF a Energetický a průmyslový holding, a. s úspešne dokončili transakciu, ktorej predmetom bol prevod minoritného podielu 49 % a manažérskej kontroly v spoločnosti Stredoslovenská energetika, a. s. z EDFI na Energetický a průmyslový holding, a. s.[6][7] Akcionárske práva EPH vykonáva spoločnosť EP Energy, a. s. so sídlom v Prahe.

Predaj elektriny upraviť

Jej dcérska spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a. s. distribuuje na území Stredného Slovenska elektrickú energiu takmer 740 000 odberným miestam: domácnostiam a firmám. Spoločnosť vznikla ako Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s., pod súčasným obchodným názvom pôsobí od 1. marca 2018.[8] Celkovo na území Banskobystrického a Žilinského a časti Trenčianskeho kraja pokrýva 17 978 km² (36,67%) Slovenska a 1 611 000 (29,67%) Slovákov.[9] Domácnosti tvoria najväčšiu časť zákazníkov SSE.[10] Okrem samotnej dodávky elektriny a plynu ponúkajú SSE aj poradenstvo pri šetrení, vykurovaní a klimatizácii, meraní a ďalších otázkach, ENEF riešenia a mnohé ďalšie produkty. Ceny pre regulované segmenty (domácnosti a malé podniky) sú schvaľované Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Distribúcia a výroba upraviť

Elektrickú energiu SSE nakupuje od Slovenských elektrární a z časti vyrába z vlastných zdrojov. V roku 2009 bol dokončený prvý vlastný zdroj v lokalite Panické Dravce.[1] Distribučnú sieť elektrických vedení na Strednom Slovensku má v správe Stredoslovenská distribučná, a.s. Prevádzkuje vedenia s napätím 110, 22 a 0,4kV. Pomocou transformačných staníc (v Medzibrode, Varíne, Hornej Ždani, Bystričanoch a inde) je distribučná sieť napojená do Prenosovej sústavy SR, cez ňu je napojená na elektrárne na Slovensku a v zahraničí.[11]

Dcérske spoločnosti upraviť

Dcérskymi spoločnosťami Stredoslovenskej energetiky sú nasledujúce spoločnosti (v zátvorke podiel akcií vo vlastníctve SSE):[12]

 • Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s. (100%)
 • Elektroenergetické montáže, a. s. (100%)
 • SSE – Metrológia, s. r. o. (100%)
 • Stredoslovenská energetika – Project Development, s. r. o. (100%)
 • SSE – Solar, s. r. o. (100%),
 • SSE CZ, s. r. o. (100%)
 • SPX, s. r. o. (33,33%)
 • Energotel, a. s. (20%)

Referencie upraviť

 1. a b c __Výročná správa 2009 Annual Report [online]. Žilina: Stredoslovenská energetika, 22.1. 2010, rev. 2010-04-02, [cit. 2011-03-20]. Dostupné online. Archivované 2016-03-05 z originálu.
 2. SSE a.s. Štruktúra akcionárov a manažment [online]. Dttrdoslovenská energetika, [cit. 2018-09-18]. Dostupné online.
 3. a b c História spoločnosti [online]. Žilina: Stredoslovenská energetika, [cit. 2011-03-20]. Dostupné online. Archivované 2016-04-17 z originálu.
 4. REVÁKOVÁ, Daniela; BELÁŇ, Anton; ELESCHOVÁ, Žaneta. Prenos a rozvod elektrickej energie. 1. vydanie. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, 2004. 196 s. ISBN 80-227-2118-2. Energia, energetika, elektrizačná sústava, s. 5.
 5. REVÁKOVÁ, Daniela; BELÁŇ, Anton; ELESCHOVÁ, Žaneta. Prenos a rozvod elektrickej energie. 1. vydanie. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, 2004. 196 s. ISBN 80-227-2118-2. Energia, energetika, elektrizačná sústava, s. 7.
 6. Profil spoločnosti [online]. Žilina: Stredoslovenská energetika, [cit. 2016-01-05]. Dostupné online. Archivované 2015-09-24 z originálu.
 7. História SSE, a.s. [online]. Žilina: Stredoslovenská energetika, [cit. 2016-01-05]. Dostupné online. Archivované 2016-04-17 z originálu.
 8. O spoločnosti [online]. ssd.sk, [cit. 2018-03-18]. Dostupné online.
 9. Archivovaná kópia [online]. Bratislava: Štatistický úrad Slovenskej republiky, 02.09.2010, [cit. 2011-03-21]. Dostupné online. Archivované 2011-05-09 z originálu.
 10. Domácnosti [online]. Žilina: Stredoslovenská energetika, [cit. 2016-01-05]. Dostupné online.
 11. Elektrizačná sústava Slovenskej republiky [online]. Bratislava: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, [cit. 2011-03-20]. Dostupné online. Archivované 2016-03-04 z originálu.
 12. SSE a.s. Spoločnosti s majetkovou účasťou SSE [online]. Stredoslovenská energetika, [cit. 2018-09-18]. Dostupné online. Archivované 2018-09-18 z originálu.

Pozri aj upraviť