Tetrajódmetán

chemická zlúčenina

Tetrajódmetán alebo jodid uhličitý (CI4) je organická zlúčenina patriacia medzi halogénderiváty alifatických uhľovodíkov. Vzhľadom na to, že relatívna atómová hmotnosť jódu je oveľa vyššia ako uhlíka, tvorí uhlík približne 2,31% jeho relatívnej molekulovej hmotnosti. Tetrajódmetán kryštalizuje v monoklinickej sústave. Pretože sa skladá zo symetrických tetraedrických molekúl, jeho dipólový moment je nulový.

Tetrajódmetán
Tetrajódmetán
Tetrajódmetán
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec CI4
Synonymá Jodid uhličitý
Vzhľad Fialovočervená kryštalická látka
Fyzikálne vlastnosti
Molárna hmotnosť 519,6286 g/mol
Teplota rozkladu 171 °C
Hustota 4,32 g/cm3
Rozpustnosť vo vode:
nerozpustný
Bezpečnosť
Globálny harmonizovaný systém
klasifikácie a označovania chemikálií
Hrozby
07 - dráždivá látka
Vety H H315, H319, H335
Vety EUH žiadne vety EUH
Vety P P261, P305+351+338
Európska klasifikácia látok
Hrozby
Dráždivá látka
Dráždivá
látka
(Xi)
Vety R R36/37/38
Vety S S26, S36
Ďalšie informácie
Číslo CAS 507-25-5
EINECS číslo 208-068-5
Číslo RTECS FG4960000
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.
Model molekuly

PrípravaUpraviť

Tetrajódmetán sa pripravuje halogénovou výmenou katalyzovanou chloridom hlinitým:

CCl4 + 4 C2H5I → CI4 + 4 C2H5Cl.

ReakciaUpraviť

Tetrajódmetán reaguje s vodou za vzniku jodoformu a jódu:

2 CI4 → 2 CHI3 + I2.

Pri tepelnom rozklade vzniká tetrajódetylén:

2 CI4 → C2I4 + 2 I2.

PoužitieUpraviť

Tetrajódmetán sa používa ako jodačné činidlo.[1]

ReferencieUpraviť

  1. P. R. Schreiner, A. A. Fokin, “Carbon Tetraiodide” in Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis (Ed: L. Paquette) 2005; John Wiley & Sons, Ltd

ZdrojUpraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Tetrajodmethan na českej Wikipédii.