Zoznam ľudí pochovaných na Národnom cintoríne v Martine

zoznamový článok projektov Wikimedia

Toto je zoznam osobností, ktoré sú pochované na Národnom cintoríne v Martine.

Hrob Štefana Krčméryho (naľavo) a Jozefa Cígera Hronského (napravo). Symbolicky pochovaní spolu, lebo splanuli láskou k tej istej žene.
Hrob Maši Haľamovej
Hrob Karola Plicku
Hrob Karola Kuzmányho
# Meno Nar. Úmr. Profesia Zdroj Www
Mikuláš Agič * 1881 1938 (pôvodne Nikolaj Agjić) – bibliofil, filológ, hotelier [1] [1]
Ambróz Akidos * 1894 1960 akademický maliar [1] [2]
Ján Andrášik * 1909 1999 ľudový básnik [1] [3]
Juraj Antal * 1912 1996 lekár-fyziológ, univerzitný profesor, akademik [1] [4]
Juraj Antal * 1946 2003 fyzik [1] [5]
Berco Augustíny * 1873 1953 ochotnícky herec [1] [6]
Berco Augustíny * 1900 1975 ochotnícky divadelník, typograf [1] [7]
Pavel Balko * 1821 1893 národný pracovník [1] [8]
Anton Augustín Baník * 1900 1978 kultúrny historik, filológ, knihovník a archivár [1] [9]
Július Barč-Ivan * 1909 1953 spisovateľ [1] [10]
Július Bateľ * 1897 1967 zberateľ ľudových piesní, hymnológ, hudobný pedagóg [1] [11]
Mária Bazovská, rod. Molnárová * 1868 1934 poštová úradníčka [1] [12]
Zorka Belánová-Royová * 1920 2004 kultúrna pracovníčka [1] [13]
Ján Belička * 1826 1901 národný pracovník [1] [14]
Mária Bellová * 1885 1973 lekárka [1] [15]
Petronila Bencúrová, rod. Didolićová * 1880 1971 autorka spomienkových čŕt [1] [16]
Akúcius Benický * 1862 1914 (Beniczky, Ákos) župný úradník [1] [17]
Martin Benka * 1888 1971 akademický maliar [1] [18]
Oldřich Bič * 1908 1981 pedagóg [1] [19]
Mária Biloveská * 1933 1996 telovýchovná pedagogička [1] [20]
Mária Boďayová, rod. Ivanková * 1853 1942 ochotnícka herečka [1] [21]
Ján Bodenek * 1911 1985 spisovateľ [1] [22]
Marta Bodická, rod. Búľovská * 1874 1955 módna návrhárka, ochotnícka herečka [1] [23]
Cyril Bodický * 1893 1981 bankový úradník, verejný činiteľ [1] [24]
Metod Bodický * 1864 1901 ochotnícky divadelník [1] [25]
Emanuel Teodor Böhm * 1909 1990 národný a politický pracovník [1] [26]
Mária Böhmová, rod. Dziaková * 1910 1998 lekárka [1] [27]
Etela Bohúňová * 1874 1956 kultúrna a krajanská pracovníčka [1] [28]
Ján Bojmír * 1887 1970 (pôvodne Bornemisza) organizátor turistiky [1] [29]
Ignác Boldiš * 1852 1912 (Boldiss) hudobník a pedagóg [1] [30]
Ondrej Brtáň * 1865 1932 hostinský [1] [31]
Michal Brxa * 1860 1920 národný pracovník, remeselník [1] [32]
Viera Bukvová-Daxnerová * 1892 1962 prekladateľka a kultúrna pracovníčka [1] [33]
Ján Bulík * 1897 1942 krajanský pracovník, odbojár, právnik [1] [34]
Alojz Bulla * 1902 1978 odbojár, úradník [1] [35]
Blažej Bulla * 1852 1919 architekt, staviteľ [1] [36]
Eduard Bulla * 1919 1945 ochotnícky herec, účastník odboja [1] [37]
Miloslav Búľovský * 1869 1945 školský inšpektor [1] [38]
Samuel Búľovský * 1840 1923 národný pracovník, remeselník [1] [39]
Pavol Buocik * 1890 1963 ochotnícky divadelník [1] [40]
Július Buranský * 1930 1990 lekár, mikrobiológ a imunológ, univerzitný profesor [1] [41]
Samuel Cambel * 1856 1909 (Czambel) – jazykovedec [1] [42]
Jozef Cíger-Hronský * 1896 1960 spisovateľ, redaktor, kultúrny pracovník [1] [43]
Jozef Cincík * 1909 1992 historik umenia, výtvarný kritik, výtvarník [1] [44]
Jozef Cipár * 1860 1923 národný pracovník, remeselník [1] [45]
Ivan Čajda * 1921 2000 chemik [1] [46]
Juraj Čajda * 1844 1913 redaktor [1] [47]
Mikuláš Čajda * 1891 1925 ochotnícky herec, úradník [1] [48]
Anna Čajdová, rod. Rollová * 1889 1970 funkcionárka ženského hnutia [1] [49]
Oľga Čajdová * 1881 1905 ochotnícka herečka [1] [50]
Ferdinand Čatloš * 1895 1972 generál, minister [1] [51]
Jozef Čečotka * 1830 1879 (Cžecžotka, Josef) národný pracovník, obchodník [1] [52]
Cecília Černianska * 1867 1905 ochotnícka herečka [1] [53]
Ondrej Černiansky * 1841 1923 redaktor [1] [54]
Ján Čičmanec * 1841 1926 národný a kultúrny pracovník [1] [55]
Anton Čonka * 1848 1899 hudobník [1] [56]
Pavol Čonka * 1841 1913 hudobník [1] [57]
Konštantín Čulen * 1904 1964 historik, publicista, politik [1] [58]
Vladimír Danek * 1918 1984 odbojár, žandár [1] [59]
Samuel Ďarmek * 1825 1888 národný pracovník, remeselník [1] [60]
Ján Dávid * 1833 1906 župný úradník [1] [61]
Štefan Daxner * 1888 1931 národný a hospodársky pracovník [1] [62]
Štefan Marko Daxner * 1822 1892 právnik, publicista, ideológ národného hnutia [1] [63]
Ján Dobrucký * 1827 1890 národný pracovník, evanjelický farár [1] [64]
Eva Dolinská, rod. Šikurová * 1949 1992 redaktorka [1] [65]
Ján Domko * 1871 1935 obchodník [1] [66]
Ján Blahomír Domko * 1905 1969 kníhkupec a vydavateľ [1] [67]
Andrej Dudáš * 1896 1973 ochotnícky herec [1] [68]
Matúš Duchaj * 1878 1949 verejný činiteľ [1] [69]
Želmíra Duchajová-švehlová * 1880 1955 akademická maliarka [1] [70]
Igor Dula * 1878 1951 lekár, verejný činiteľ [1] [71]
Matúš Dula * 1846 1926 advokát, politik [1] [72]
Vilma Dulová, rod. Pauliny-Tóthová * 1856 1908 kultúrna pracovníčka [1] [73]
Štefan Ďurovčík * 1936 1986 bibliograf a informatik [1] [74]
Pavol Eichler * 1917 1999 lekár [1] [75]
Ján Fábry * 1899 1979 lekár-gynekológ [1] [76]
Jozef Fábry * 1858 1928 obchodník, národný a hospodársky pracovník [1] [77]
Vladimír Fábry * 1888 1959 obchodník, organizátor živnostníckeho hnutia [1] [78]
Ján Ferenčík * 1923 1989 prekladateľ [1] [79]
Mikuláš Štefan Ferienčík * 1825 1881 novinár a spisovateľ [1] [80]
Ján Francisci * 1822 1905 (pseud. Rimavský) politik, spisovateľ, redaktor [1] [81]
Ján Fraňo * 1876 1963 verejný činiteľ [1] [82]
Božena Frimmelová, rod. Felcanová * 1913 1985 odbojárka [1] [83]
Ján Frkáň * 1919 1984 učiteľ nevidiacich [1] [84]
Ján Frlička * 1918 1968 filológ a redaktor [1] [85]
Alexander Gaál * 1977 2006 dôstojník [1] [86]
Andrej Galanda * 1880 1947 remeselník [1] [87]
Igor Galanda * 1929 1990 režisér, dramaturg [1] [88]
Ján Galanda * 1845 1920 národný a hospodársky pracovník [1] [89]
Ján Galanda * 1904 1960 organizátor turistiky, fotografista, bankový úradník [1] [90]
Jozef Galanda * 1863 1924 krajanský pracovník [1] [91]
Mikuláš Galanda * 1895 1938 maliar, grafik a ilustrátor [1] [92]
Miloslav Galanda * 1877 1952 kultúrny pracovník [1] [93]
Pavol Galanda * 1898 1990 typograf, osvetový pracovník [1] [94]
Samuel Galanda * 1822 1907 štúrovec, notár [1] [95]
Vladimír Galanda * 1914 1994 lekár-pediater, univerzitný profesor [1] [96]
Mária Galandová * 1903 1999 kultúrna pracovníčka [1] [97]
Ján Gáll * 1919 1998 lekár [1] [98]
Belo Gallo * 1901 1979 ochotnícky divadelník [1] [99]
Mária Gallová, rod. Kautná * 1908 1986 herečka [1] [100]
Viera Gallová, rod. Komanderová * 1950 2000 kultúrna pracovníčka [1] [101]
Jozef Gašparík * 1861 1931 kníhkupec, kníhtlačiar a spisovateľ [1] [102]
Michal Gašparík * 1864 1940 učiteľ, národný pracovník [1] [103]
Želmíra Gašparíková * 1901 1968 knihovníčka a jazykovedkyňa [1] [104]
Ján Genda * 1816 1860 národný pracovník, richtár [1] [105]
Koloman Kolomi Geraldini * 1908 1994 básnik, prekladateľ, redaktor [1] [106]
Ján Geryk * 1892 1978 etnograf a múzejný pracovník [1] [107]
Ľudovít Geryk * 1860 1950 osvetový a školský pracovník, zberateľ ľudových piesní [1] [108]
František Gíreth * 1900 1991 ľudový liečiteľ [1] [109]
František Gnyp * 1924 1988 vydavateľský pracovník [1] [110]
Ema Goldpergerová * 1853 1917 etnografka a múzejníčka [1] [111]
Arvéd Grébert * 1915 2001 krajanský pracovník, politik, novinár [1] [112]
Dávid Grinberg * 1908 1944 partizán [1] [113]
Peter Gula * 1914 1966 sociológ a redaktor [1] [114]
Janka Guzová-Becková * 1917 1993 speváčka a zberateľka ľudových piesní [1] [115]
Ján Halaj * 1914 2005 pedagóg, zbormajster, ochranár prírody, publicista [1] [116]
Maša Haľamová * 1908 1995 poetka, spisovateľka, redaktorka [1] [117]
Andrej Halaša * 1852 1913 národný a kultúrny pracovník, právnik [1] [118]
Andrej Halaša * 1924 1988 bibliograf [1] [119]
Dušan Halaša * 1883 1936 verejný činiteľ, právnik [1] [120]
Pavol Halaša * 1885 1969 ibliograf, prekladateľ, publicista, lekár [1] [121]
Anna Halašová, rod. Mudroňová * 1864 1954 národnokultúrna pracovníčka [1] [122]
Ján Halla * 1855 1917 hospodársky pracovník [1] [123]
Hugo Hanes * 1886 1945 verejný činiteľ [1] [124]
Ján Hantuch * 1888 1956 remeselník [1] [125]
Pavol Hanula * 1923 1995 múzejník [1] [126]
František Hečko * 1905 1960 spisovateľ a redaktor [1] [127]
Ján Hečko * 1910 1983 herec [1] [128]
Naďa Hejná, rod. Pietrová * 1906 1994 herečka [1] [129]
Vít Hejný * 1904 1977 učiteľ, kultúrny pracovník [1] [130]
Július Helvigh * 1878 1950 školský a osvetový pracovník [1] [131]
Ján Hlavaj * 1879 1963 staviteľ [1] [132]
Jozef Hlavaj * 1885 1970 staviteľ [1] [133]
Nadežda Hlavajová, rod. Pulcová * 1927 1976 športovkyňa, učiteľka [1] [134]
Milan Hložek * 1939 1975 výtvarník a scénograf [1] [135]
Andrej Slavoslav Hodža * 1819 1888 národný a kultúrny pracovník, evanjelický farár a senior [1] [136]
Ján Miloslav Hodža * 1856 1941 publicista, osvetový pracovník, evanjelický farár a senior [1] [137]
Jozef Jaroslav Hodža * 1840 1918 národný pracovník, evanjelický farár [1] [138]
Juraj Hodža * 1824 1879 národný pracovník [1] [139]
Milan Hodža * 1878 1944 politik [1] [140]
Irena Hodžová, rod. Pivková * 1886 1961 verejná pracovníčka, učiteľka [1] [141]
Klementína Hodžová, rod. Plechová * 1842 1917 kultúrna pracovníčka [1] [142]
Ferdinand Hoffmann * 1908 1966 režisér, dramatik, prekladateľ [1] [143]
Ľudovít Holička * 1905 1945 odbojár, notár [1] [144]
Jolana Hollá, rod. Mažáriová * 1927 2006 herečka [1] [145]
Ján Horáček * 1894 1989 kníhtlačiar, kníhkupec a vydavateľ [1] [146]
Jozef Horáček * 1859 1911 ochotnícky herec, remeselník [1] [147]
Jozef Horáček * 1890 1976 organizátor remeselníckeho a živnostníckeho hnutia [1] [148]
Anna Horáčková, rod. Turzová * 1902 1994 ochotnícka herečka [1] [149]
Jiří Horák * 1884 1975 slavista, historik a folklorista [1] [150]
Anna Horáková, rod. Gašparíková * 1896 1987 historička, archivárka a prekladateľka [1] [151]
Anton Horník * 1905 1968 fotograf [1] [152]
Bohumil Jozef Horváth * 1857 1924 evanjelický farár [1] [153]
Emil Horváth * 1923 2001 herec [1] [154]
Jozef Horváth * 1819 1906 národný pracovník, evanjelický farár [1] [155]
Vladimír Horváth * 1873 1933 ochotnícky herec [1] [156]
Mária Horváthová * 1834 1909 kultúrna pracovníčka [1] [157]
Marína Oľga Horváthová * 1859 1947 kultúrna pracovníčka, spisovateľka [1] [158]
Pavel Hrivnák * 1931 1995 politik, výskumný a hospodársky pracovník [1] [159]
Ján Bohdan Hroboň * 1938 2006 evanjelický farár, cirkevný hodnostár a pedagóg [1] [160]
Anna Ľudmila Hroboňová, rod. Štarková * 1906 1946 funkcionárka Živeny [1] [161]
Jozef Hrozienčik * 1893 1967 typograf, kultúrny pracovní [1] [162]
Samuel Hrozienčik * 1896 1975 typograf, kultúrny pracovník [1] [163]
Ján Hrušovský * 1892 1975 spisovateľ, novinár [1] [164]
Pavel Hrúz * 1941 2008 spisovateľ [2]
Bohuslav Hurban * 1862 1889 študentský pracovník, prekladateľ [1] [165]
Vladimír Ladislav Hurban * 1883 1949 diplomat a publicista [1] [166]
Anna Hurbanová, rod. Jurkovičová * 1824 1905 ochotnícka herečka [1] [167]
Anna Hurbanová * 1891 1979 kultúrna pracovníčka [1] [168]
Ida Hurbanová, rod. Dobrovitsová * 1851 1920 prekladateľka [1] [169]
Oľga Hurbanová, rod. Boorová * 1897 1972 verejná činiteľka, krajanská pracovníčka [1] [170]
Svetozár Hurban-Vajanský * 1847 1916 redaktor, spisovateľ, literárny kritik, právnik, ideológ a organizátor národného hnutia [1] [171]
Ján Hvizdák * 1858 1937 národný pracovník [1] [172]
František Chládecký * 1914 2006 veterinár, odbojár [1] [173]
Ladislav Chmel * 1915 1981 lekár-dermatovenerológ, univerzitný profesor [1] [174]
Drahomír Chorváth * 1937 1987 lekár, patológ, vysokoškolský učiteľ [1] [175]
Július Chorváth * 1906 1991 právnik a ekonóm [1] [176]
Stanislav Chren * 1935 1998 osvetový pracovník, bábkar [1] [177]
Ján Ivanka * 1837 1886 národný pracovník [1] [178]
Milan Ivanka * 1876 1950 politik, právnik [1] [179]
Tobiáš Ivanka * 1839 1898 národný pracovník [1] [180]
Elena Ivanková, rod. Kutlíková * 1871 1941 spisovateľka [1] [181]
Samuel Ivaška * 1888 1981 ichtyológ a obchodník [1] [182]
Gustáv Izák * 1847 1937 verejný činiteľ, advokát [1] [183]
Ján Izák * 1885 1946 právnik [1] [184]
Ľudovít Izák * 1833 1929 národný pracovník, učiteľ [1] [185]
Ľudovít Ján Izák * 1899 1978 lekár-ftizeológ, esperantista [1] [186]
Kornélia Jakubcová, rod. Kulfanová * 1890 1963 ochotnícka herečka [1] [187]
Eduard Jančárik * 1873 1938 staviteľ [1] [188]
Mária Jančová * 1908 2003 (vl. menom Terézia Hečková, rod. Jančová) spisovateľka pre deti a mládež, poetka [1] [189]
Anton Jánošík * 1904 1971 filológ a stredoškolský učiteľ [1] [190]
Ervín Jarotta * 1903 1959 lekár [1] [191]
Anna Jesenská, rod. Bottová * 1889 1961 osvetová a verejná pracovníčka [1] [192]
Jela Jesenská * 1942 1970 športovkyňa [1] [193]
Milina Jesenská, rod. Zvarová * 1878 1967 národná a kultúrna pracovníčka [1] [194]
Zora Jesenská * 1909 1972 prekladateľka, spisovateľka a redaktorka [1] [195]
Adolf Jesenský * 1901 1988 osvetový pracovník, notár [1] [196]
Emil Jesenský * 1872 1931 učiteľ a publicista [1] [197]
Fedor Jesenský * 1904 1949 publicista, prekladateľ, advokát [1] [198]
Fedor Jesenský * 1877 1958 kultúrny a hospodársky pracovník [1] [199]
Ján Jesenský * 1913 2004 organizátor športu, právnik [1] [200]
Janko Jesenský * 1874 1945 spisovateľ, právnik [1] [201]
Ján Jesenský-Gašparé * 1825 1889 národný pracovník, advokát [1] [202]
Ján Junas * 1925 2002 lekár-chirurg, historik medicíny, vysokoškolský učiteľ [1] [203]
Miroslav Juran * 1914 1970 učiteľ a prekladateľ [1] [204]
František Jurek * 1868 1932 novinár, sudca [1] [205]
Ferdinand Juriga * 1874 1950 politik, publicista, katolícky kňaz [1] [206]
Karolína Kadavá, rod. Peniažteková * 1863 1937 ochotnícka herečka [1] [207]
Branislav Kadavý * 1861 1917 hospodársky pracovník [1] [208]
Ján Kadavý * 1810 1883 osvetový pracovník, vydavateľ, hudobný skladateľ [1] [209]
František Kalina * 1919 1992 redaktor a prekladateľ [1] [210]
František Kalina * 1953 1999 výtvarník [1] [211]
Janko Kalinčiak * 1822 1871 spisovateľ, literárny kritik a pedagóg [1] [212]
Emília Kalivodová * 1887 1972 (predtým Krupcová, rod. Rolková) ochotnícka herečka [1] [213]
Andrej Kašovic * 1810 1855 národný pracovník, hodinár [1] [214]
Amália Kašovicová * 1842 1918 národná pracovníčka [1] [215]
Jozef Kašuba * 1909 1956 ľudový básnik [1] [216]
Bohuš Kianička * 1875 1938 organizátor živnostníckeho hnutia [1] [217]
Jozef Kianička * 1841 1927 národný pracovník [1] [218]
Stanislav Kianička * 1873 1940 náboženský spisovateľ [1] [219]
Eugen Klementis * 1900 1973 múzejník, historik, úradník [1] [220]
Andrej Kmeť * 1841 1908 ľudovýchovný pracovník, zberateľ a organizátor vedeckého života [1] [221]
Ján Kohút * 1829 1903 národný pracovník, advokát [1] [222]
Ján Kohút * 1875 1943 lekár, organizátor zdravotníctva [1] [223]
Jozef Kohút * 1838 1915 ochotnícky divadelník, organizátor hasičského hnutia, advokát [1] [224]
Juraj Kohút * 1797 1861 národný pracovník, farbiar [1] [225]
Hermína Kohútová, rod. Nandrášiová * 1845 1900 funkcionárka Živeny [1] [226]
Viera Kohútová, rod. Országhová * 1889 1968 kultúrna pracovníčka [1] [227]
Václav Koleček * 1897 1934 remeselník [1] [228]
Jozef Kopas * 1889 1947 verejný činiteľ, organizátor robotníckeho hnutia, typograf [1] [229]
Emil Koreň * 1884 1929 organizátor živnostníckeho hnutia, kultúrny a telovýchovný pracovník [1] [230]
Anna Kossuthová * 1885 1976 úradníčka [1] [231]
Ondrej Koša * 1800 1887 richtár [1] [232]
Jozef Košina * 1862 1924 národný pracovník, stolár [1] [233]
Jozef Košina * 1872 1939 organizátor živnostníckeho hnutia [1] [234]
Karol Košina * 1895 1932 kultúrny pracovník, úradník [1] [235]
Mária Košinová * 1891 1981 funkcionárka Živeny, úradníčka [1] [236]
Ján Krajč * 1919 1993 vydavateľský pracovník, odbojár [1] [237]
Anton Krajčovič * 1894 1959 lekárnik, podnikateľ [1] [238]
Štefan Milovan Kraker * 1913 1952 výtvarný umelec [1] [239]
Janko Kráľ * 1822 1876 básnik [1] [240]
Eugen Krčméry * 1830 1891 kníhkupec a vydavateľ [1] [241]
Miloš Krčméry * 1866 1911 hospodársky pracovník [1] [242]
Štefan Krčméry * 1892 1955 básnik, literárny historik a kritik, prekladateľ [1] [243]
Bohuslav Križko * 1864 1938 banský inžinier a vynálezca [1] [244]
Jaromír Križko * 1873 1925 strojný inžinier a hospodársky pracovník [1] [245]
Milutín Križko * 1871 1926 strojný inžinier a hospodársky pracovník [1] [246]
Ján Kubík * 1909 1996 lekár-oftalmológ, vysokoškolský pedgóg [1] [247]
Pavel Kubiš * 1896 1973 typograf [1] [248]
Andrej Kučera * 1811 1894 slovenský dobrovoľník roku 1848/49 [1] [249]
Gustáv Kučera * 1848 1930 národný pracovník [1] [250]
Karl Kuhn * 1885 1948 projektant a vynálezca [1] [251]
Želmíra Kuhnová * 1893 1989 ochotnícka herečka [1] [252]
Ľudovít Kuchárik * 1860 1895 podnikateľ [1] [253]
Samuel Kuchárik * 1827 1876 národný a hospodársky pracovník [1] [254]
Samuel Kuchárik * 1857 1937 národný pracovník, úradník [1] [255]
Štefan Kuchárik * 1867 1948 remeselník, funkcinár obecnej správy [1] [256]
Anna Kucháriková, rod. Búľovská * 1876 1967 kultúrna pracovníčka [1] [257]
Marietta Kucháriková * 1907 1970 kultúrna pracovníčka [1] [258]
Želmíra Kucháriková, rod. Pálková * 1868 1947 kultúrna pracovníčka [1] [259]
Samuel Víťazoslav Kuchta * 1861 1895 básnik, národný pracovník, lekár [1] [260]
Martin Kukučín * 1860 1928 (vlastným menom Matej Bencúr) spisovateľ [1] [261]
Samuel Kulfan * 1851 1920 remeselník [1] [262]
Ján Kunaj * 1830 1912 národný pracovník, farbiar [1] [263]
Karolína Kunajová, rod. Švehlová * 1833 1913 kultúrna pracovníčka [1] [264]
Jozef Kuzma * 1844 1918 kultúrny pracovník, stolár [1] [265]
Karol Kuzmány * 1806 1866 spisovateľ, cirkevný hodnostár, národný buditeľ [1] [266]
Jozef Kysela * 1929 1989 riadiaci pracovník polygrafického priemyslu [1] [267]
Ľudovít Lacko * 1880 1955 hospodársky pracovník [1] [268]
Andrej Lauček * 1837 1903 národný pracovník [1] [269]
Andrej Lettrich * 1922 1993 filmový režisér a scenárista [1] [270]
Jozef Lettrich * 1905 1969 právnik, politik [1] [271]
Imrich Ličko * 1921 1998 matematik [1] [272]
Alexander Lilge * 1900 1965 bankový úradník [1] [273]
Ivan Lilge * 1886 1918 spisovateľ, evanjelický kňaz [1] [274]
Ján Lilge * 1832 1900 farbiar, národný pracovník [1] [275]
Milan Lilge * 1882 1965 farbiar, národný pracovník [1] [276]
Samuel Lilge * 1797 1847 farbiar [1] [277]
Ján Lobík * 1914 1997 odbojár [1] [278]
Gustáv Longauer * 1911 1984 redaktor, korektor, kultúrny pracovník [1] [279]
Ľudovít Lukáč * 1941 1988 akademický maliar [1] [280]
Jozef Luňáček * 1844 1911 geológ a paleontológ [1] [281]
Štefan Malovecký * 1911 1985 právnik [1] [282]
Miroslav Marček * 1929 1995 akademický maliar [1] [283]
Ján Matula * 1861 1949 národný pracovník, obuvník [1] [284]
Darina Matulová * 1868 1911 (niekedy i Dorota, rod. Anderová) ochotnícka herečka [1] [285]
Ján Mazúr * 1902 1972 verejný činiteľ [1] [286]
Eugen Medek * 1905 1949 herec [1] [287]
Tatjana Medvecká, rod. Štefanovičová * 1890 1916 národná a kultúrna pracovníčka [1] [288]
Žigmund Melfelber * 1843 1923 národný pracovník, advokát [1] [289]
Oľga Melfelberová, rod. Kohútová * 1866 1897 kultúrna pracovníčka [1] [290]
Ján Meličko * 1846 1926 učiteľ a hudobný skladateľ [1] [291]
Michal Meličko * 1808 1875 učiteľ [1] [292]
Hana Meličková * 1900 1978 (vydatá Rapantová) herečka [1] [293]
Rudolf Melicher * 1877 1948 cirkevný hodnostár [1] [294]
Daniel Michaelli * 1929 1980 herec, dramaturg a režisér [1] [295]
Rudolf Michaelli * 1897 1982 ochotnícky herec a režisér [1] [296]
Anna Michaelliová, rod. Olejčeková * 1901 1987 ochotnícka herečka [1] [297]
Mária Mikytová * 1893 1968 kultúrna pracovníčka, banková úradníčka [1] [298]
Juraj Minár * 1928 2001 lekár, univerzitný profesor [1] [299]
Adrián Mišík * 1928 1983 lekár-otorinolaryngológ [1] [300]
Viliam Mišík * 1931 2003 lekár, fyziater [1] [301]
Oľga Mitrovská * 1884 1956 kultúrna pracovníčka [1] [302]
Milan Thomka Mitrovský * 1875 1943 akademický maliar a spisovateľ [1] [303]
Matej Mohler * 1876 1857 hudobný skladateľa a dirigent [1] [304]
Bohumil Mrdút * 1921 2003 organizátor turistiky [1] [305]
Ján Mudroň * 1866 1926 právnik a politik [1] [306]
Michal Mudroň * 1795 1879 učiteľ [1] [307]
Michal Mudroň * 1835 1887 advokát a publicista [1] [308]
Pavol Mudroň * 1835 1914 advokát, predstaviteľ slovenského národného hnutia [1] [309]
Vladimír Mudroň * 1864 1915 kultúrny pracovník [1] [310]
Anna Mudroňová, rod. Kašovicová * 1844 1926 národná a kultúrna pracovníčka [1] [311]
Božena Mudroňová * 1868 1894 ochotnícka herečka [1] [312]
Mária Muchová, rod. Čapčíková * 1913 1996 ochotnícka herečka, úradníčka [1] [313]
Ľudovít Murtin * 1907 1945 lekár-pediater [1] [314]
Jozef Nedobrý * 1841 1921 pedagóg a redaktor [1] [315]
Štefan Nemčok * 1912 1996 akademický maliar [1] [316]
Anton Novák * 1878 1971 typograf [1] [317]
Ivan Novák * 1913 1982 ichtyológ, ochranár prírody [1] [318]
Juraj Novák * 1876 1936 typograf [1] [319]
Karol Novák * 1883 1948 zbormajster [1] [320]
Milan Novák * 1915 2004 lekár, internista, reumatológ [1] [321]
Oto Opršal * 1926 1980 akademický maliar [1] [322]
Ján Vladimír Ormis * 1903 1993 literárny a kultúrny historik, bibliograf, právnik [1] [323]
Božena Ormisová * 1910 1995 publicistka, autorka literatúry pre deti [1] [324]
Ignác Országh * 1844 1900 národný pracovník, statkár [1] [325]
Jozef Országh * 1883 1949 právnik, verejný činiteľ [1] [326]
Slavo Országh * 1885 1961 národný pracovník, statkár [1] [327]
Marek Orvan * 1873 1947 politický pracovník [1] [328]
Jozef Pajtáš * 1900 1960 očný chirurg, univerzitný profesor [1] [329]
Ján Palkovič * 1892 1931 architekt [1] [330]
Ignác Patsch * 1851 1906 hostinský [1] [331]
Viliam Pauliny-Tóth * 1826 1877 spisovateľ, novinár, politik, podpredseda MS [1] [332]
Žigmund Pauliny-Tóth * 1865 1906 národný pracovník, úradník [1] [333]
Margita Pauliny-Tóthová, rod. Milcová * 1873 1948 spisovateľka, prekladateľka, organizátorka ženského hnutia [1] [334]
Vilma Pauliny-Tóthová, rod. Tóthová * 1837 1873 kultúrna pracovníčka [1] [335]
Alexander Paulovič * 1911 1986 politický pracovník [1] [336]
Jozef Péč * 1919 1989 lekár-urológ, univerzitný profesor [1] [337]
Samuel Peniažtek * 1832 1898 národný pracovník, remeselník [1] [338]
Karol Peterek * 1826 1869 národný pracovník, hostinský [1] [339]
Štefan Peťko * 1854 1943 knihár, úradník [1] [340]
Ján Petrikovich * 1846 1914 lekár, múzejný a vlastivedný pracovník [1] [341]
Ján Petrikovich * 1915 1984 telovýchovný pedagóg [1] [342]
Július Petrikovich * 1891 1925 lesnícky odborník [1] [343]
Mikuláš Petrikovich * 1821 1867 národný pracovník [1] [344]
Mikuláš Petrikovich * 1878 1952 úradník [1] [345]
Miloš Petrikovich * 1880 1969 národný a hospodársky pracovník [1] [346]
Samuel Petrikovich * 1855 1919 architekt [1] [347]
Emil Philadelphy * 1903 1989 spisovateľ, strojný inžinier [1] [348]
Ambro Pietor * 1843 1906 novinár, národný pracovník [1] [349]
Ivan Pietor * 1878 1903 ochotnícky herec [1] [350]
Miloš Pietor * 1876 1914 redaktor, divadelný ochotník [1] [351]
Pavol Pietor * 1886 1910 národný a hospodársky pracovník [1] [352]
Mária Pietrová, rod. Ivanková * 1879 1956 divadelná ochotníčka, herečka, režisérka a prekladateľka [1] [353]
Ľudmila Pikulová, rod. Škultétyová * 1904 1992 prekladateľka, literárna kritička, stredoškolská učiteľka [1] [354]
Michal Piroženko * 1894 1967 lekár [1] [355]
Václav Piťha * 1908 1974 lekár-neurológ, univerzitný profesor [1] [356]
Karol Plicka * 1894 1987 hudobný folklorista, fotografista, kameraman, filmový režisér [1] [357]
Belo Polla * 1917 2000 archeológ, historik [1] [358]
Jozef Požeský * 1874 1950 lekár [1] [359]
Štefan Prikopa * 1890 1919 lekár [1] [360]
Ján Pullman * 1898 1956 lekár-internista a ftizeológ [1] [361]
Daniel Rapant * 1897 1988 historik, archivár, univerzitný profesor [1] [362]
Ján Reichl * 1904 1934 statkár, podnikateľ [1] [363]
Ján Reichl * 1866 1944 statkár, podnikateľ [1] [364]
Ľudmila Reichlová, rod. Kucháriková * 1904 1983 pedagogička, etnografka a osvetová pracovníčka [1] [365]
Ján Nepomuk Renner * 1868 1921 kníhviazač [1] [366]
Jozef Renner * 1822 1901 kníhviazač [1] [367]
Jozef Renner * 1894 1944 kníhviazač [1] [368]
Štefan Renner * 1875 1961 poštový odborník [1] [369]
Vladimír Rišian * 1968 2005 vojenský letec [1] [370]
Alojz Ritnošík * 1919 1984 odbojár [1] [371]
Jozef Rolko * 1857 1909 národný pracovník, remeselník [1] [372]
Pavol Karol Rolko * 1870 1939 remeselník [1] [373]
Anna Rolková, rod. Ďarmeková * 1864 1914 kultúrna pracovníčka [1] [374]
Belo Roll * 1892 1971 hospodársky a kultúrny pracovník [1] [375]
Gejza Rosinský * 1882 1964 námorný kapitán [1] [376]
Ivan Roy * 1922 1987 diplomat, vysokoškolský učiteľ, prekladateľ [1] [377]
Vladimír Roy * 1885 1936 básnik [1] [378]
Miloš Rumann * 1898 1967 verejný činiteľ [1] [379]
Oľga Rumannová, rod. Štepitová * 1904 1977 kultúrna pracovníčka, knihovníčka, prekladateľka [1] [380]
Alexander Rutkaj-Nedecký * 1833 1914 (Ruttkay-Nedeczky) župný úradník [1] [381]
Viliam Ruttkay-Nedecký * 1892 1967 akademický maliar [1] [382]
Vladislav Ružička * 1894 1973 historik pedagogiky [1] [383]
Ján Sabršúl * 1909 1986 dialektológ, lingvista, učiteľ [1] [384]
Miloslav Schmidt * 1881 1934 organizátor hasičského hnutia [1] [385]
Leopold Schulz * 1904 1944 odbojár [1] [386]
Rudolf Slezák * 1879 1965 ochotnícky divadelník, typograf [1] [387]
Jozef Smoleň * 1834 1890 národný pracovník, katolícky kňaz [1] [388]
Irena Smoliarová, rod. Brozmanová * 1905 1946 funkcionárka ženského hnutia, publicistka [1] [389]
Ján Smrek * 1898 1982 (vlastným menom Ján Čietek) básnik [1] [390]
Blanka Smreková, rod. Koucká * 1910 2002 (vlastným menom Blanka Čieteková) poetka [3] [391]
Pavol Socháň * 1862 1941 akademický maliar, umelecký fotograf, spisovateľ [1] [392]
Jozef Sorok * 1925 2006 herec [1] [393]
Jela Soroková, rod. Daxnerová * 1924 1993 lekárka-oftalmologička [1] [394]
Štefan Stahl * 1903 1985 ochotnícky herec [1] [395]
Ján Stacho * 1857 1928 ochotnícky herec, remeselník [1] [396]
Michal Staník * 1897 1973 lekár [1] [397]
Ivan Stodola * 1888 1977 lekár a spisovateľ [1] [398]
Pavol Stolárik * 1814 1885 slovenský dobrovoľník roku 1848/49 [1] [399]
Viliam Stolárik * 1854 1927 národný pracovník, učiteľ [1] [400]
Ján Straka * 1850 1888 ochotnícky divadelník, učiteľ [1] [401]
Ján Straka * 1884 1949 národný pracovník, ochotnícky herec [1] [402]
Ján Straka * 1913 1987 odbojár [1] [403]
Elena Straková, rod. Čičmancová * 1889 1977 ochotnícka herečka [1] [404]
Mária Straková, rod. Šípková * 1856 1937 ochotnícka herečka, kultúrna pracovníčka [1] [405]
Ján Stráňai * 1906 1972 školský a telovýchovný pracovník [1] [406]
Ladislav Szathmáry * 1895 1946 diplomat [1] [407]
Viera Szathmáry-Vlčková * 1900 1966 spisovateľka a prekladateľka [1] [408]
Kornélia Šašková, rod. Rapošová * 1894 1953 kultúrna pracovníčka [1] [409]
Nikolaj Vasilievič Ščerbo * 1893 1939 ochotnícky herec [1] [410]
Štefan Šenšel * 1853 1946 učiteľ, národný a osvetový pracovník [1] [411]
Anna Šenšelová * 1882 1976 organizátorka výšivkárstva [1] [412]
Gregor Ševčík * 1813 1899 poľský exulant [1] [413]
Jozef Ševčík * 1929 1991 lekár-oftalmológ, vysokoškolský učiteľ [1] [414]
Ján Štefan Šikura * 1898 1945 historik, učiteľ [1] [415]
Dušan Šimko * 1920 1984 akademický maliar [1] [416]
Fraňo Šimko * 1829 1897 národný pracovník [1] [417]
Gustáv Šimko * 1860 1937 organizátor remeselníctva [1] [418]
Ján Šimko * 1864 1917 národný pracovník, lekár [1] [419]
Juraj Šimko * 1826 1906 národný pracovník [1] [420]
Karol Šimko * 1884 1961 verejný činiteľ, notár, poľnohospodár [1] [421]
Ladislav Šimko * 1904 1979 právnik [1] [422]
Miloš Šimko * 1860 1923 národný pracovník, advokát [1] [423]
Rudolf Šimko * 1892 1929 lekár [1] [424]
Samuel Šimko * 1830 1917 národný pracovník, remeselník, richtár [1] [425]
Ján Ml. Šimko-Klanica * 1853 1917 hospodársky pracovník [1] [426]
Ján St. Šimko-Klanica * 1821 1901 národný a hospodársky pracovník [1] [427]
Zuzana Šimko-Klanicová, rod. Lenčová * 1829 1914 národná a kultúrna pracovníčka [1] [428]
Mária Šimková * 1864 1927 učiteľka [1] [429]
Jozef Šimo * 1894 1979 bankový úradník, odbojár [1] [430]
Oľga Šimová, rod. Matulová * 1894 1958 ochotnícka herečka [1] [431]
Ján Šípka * 1862 1917 národný pracovník, lekár [1] [432]
Samuel Šípka * 1827 1917 národný a hospodársky pracovník [1] [433]
Mirko Škrovina * 1909 1999 právnik, šachista [1] [434]
Otto Škrovina * 1877 1939 národný pracovník, verejný činiteľ, cirkevný hodnostár a historik [1] [435]
Viera Škrovinová, rod. Halašová * 1889 1976 kultúrna pracovníčka [1] [436]
Jozef Škultéty * 1853 1948 literárny vedec, redaktor, publicista, jazykovedec, správca Matice slovenskej [1] [437]
Anna Škultétyová * 1893 1987 redaktorka a prekladateľka [1] [438]
Bohdana Škultétyová, rod. Makovická * 1865 1935 prekladateľka a kultúrna pracovníčka [1] [439]
Dušan Šolc * 1923 1945 odbojár [1] [440]
Pavel Šolc * 1879 1973 náboženský spisovateľ, evanjelický farár [1] [441]
Ivan Daniel Šoltés * 1878 1911 kultúrny pracovník [1] [442]
Ľudovít Michal Šoltés * 1837 1915 obchodník, národný pracovník [1] [443]
Elena Šoltésová, rod. Maróthyová * 1855 1939 spisovateľka a priekopníčka národného ženského hnutia [1] [444]
Oľga Šoltésová, rod. Hrušovská * 1881 1934 kultúrna pracovníčka, učiteľka [1] [445]
Ján Štancel * 1928 1989 evanjelický kňaz, vysokoškolský učiteľ [1] [446]
Milan Štarke * 1907 1944 stredoškolský učiteľ, odbojár [1] [447]
Pavel Štarke * 1833 1912 národný pracovník [1] [448]
Pavel Štarke * 1865 1947 národný a kultúrny pracovník [1] [449]
Samuel Štarke * 1861 1931 národný pracovník [1] [450]
Jozef Šťastný * 1892 1944 odbojár, ochotnícky herec [1] [451]
Miloš Štefanovič * 1854 1904 advokát, politik, verejný činiteľ [1] [452]
Samuel Štefanovič * 1822 1910 národný buditeľ, veliteľ slovenských dobrovoľníkov roku 1848/49, publicista [1] [453]
Ladislav Šteffko * 1909 1981 matematik, učiteľ [1] [454]
Libor Šteffko * 1877 1943 obchodník [1] [455]
Fraňo Štefunko * 1903 1974 sochár, výtvarný pedagóg [1] [456]
Michal Štefunko * 1912 1944 odbojár [1] [457]
Bohuš Štekláč * 1876 1930 hospodársky a národný pracovník [1] [458]
Bohuš Štekláč * 1910 1996 dôstojník, odbojár, lekár [1] [459]
Marieta Štekláčová, rod. Houdeková * 1885 1931 organizátorka ženského hnutia [1] [460]
Ján Milan Štetka * 1877 1923 evanjelický farár, národný pracovník [1] [461]
Viera Štetková * 1911 2001 kultúrna pracovníčka [1] [462]
Ján Štrbáň * 1923 1981 ochotnícky herec, úradník [1] [463]
Anna Štricová, rod. Hlavajová * 1925 1997 učiteľka, publicistka [1] [464]
Ivan Štubňa * 1926 1994 akademický maliar [1] [465]
Dušan Šulc * 1912 1995 knižný grafik, publicista, výtvarný redaktor [1] [466]
Dušan František Šulc * 1886 1938 kníhtlačiar a organizátor dobrovoľného hasičského hnutia [1] [467]
František Šulc * 1845 1908 typograf [1] [468]
Andrej Švehla * 1805 1893 národný pracovník, richtár [1] [469]
František Švehla * 1840 1916 národný pracovník, evanjelický farár [1] [470]
Ján Švehla * 1788 1855 farbiarsky majster [1] [471]
Ján Švehla * 1823 1901 národný pracovník [1] [472]
Ján Švehla * 1876 1960 podnikateľ [1] [473]
Jozef Švehla * 1847 1929 národný pracovník, hodinár [1] [474]
Július Ľudovít Švehla * 1863 1909 kultúrny pracovník, richtár [1] [475]
Pavel Peter Švehla * 1855 1913 národný pracovník, sadzač [1] [476]
Ľudmila Švehlová, rod. Horváthová * 1856 1926 kultúrna pracovníčka [1] [477]
Jozef Táborecký * 1906 1979 tlačiar [1] [478]
Andrej Ťahúň * 1892 1966 odbojár, kožušník [1] [479]
Miroslav Talpa * 1902 1973 organizátor odborného školstva [1] [480]
Zita Ella Talpová, rod. Gyepesová * 1914 2003 kultúrna pracovníčka [1] [481]
Želmíra Tarcalová, rod. Gulisová * 1910 2005 pedagogička [1] [482]
Jozef Telgársky * 1919 1998 spisovateľ, bibliograf [1] [483]
Ľudovít Tesák * 1880 1937 hostinský [1] [484]
Izabela Textorisová * 1866 1949 botanička [1] [485]
Ferdinand Thomka * 1844 1906 notár [1] [486]
Ľudovít Thomka * 1837 1910 národný a hospodársky pracovník [1] [487]
Miloš Thomka * 1873 1939 národný pracovník, obchodník [1] [488]
Fedor Thurzo * 1907 1986 právnik, verejný činiteľ [1] [489]
Igor Thurzo * 1884 1926 verejný činiteľ, kachliar [1] [490]
Ivan Thurzo * 1882 1964 bankový úradník a redaktor [1] [491]
Ján Thurzo * 1856 1889 národný pracovník [1] [492]
Július Thurzo * 1882 1950 námorný kapitán, spisovateľ [1] [493]
Samuel Thurzo * 1829 1872 prachársky majster, národný pracovník [1] [494]
Samuel Thurzo * 1863 1945 prachársky majster, národný pracovník [1] [495]
Ľudmila Thurzová, rod. Lilgová * 1881 1971 bylinkárka [1] [496]
Gabriel Topercer * 1829 1888 slovenský dobrovoľník roku 1848/49 [1] [497]
Mariana Trnovská, rod. Mandelíková * 1913 1992 maliarka, ilustrátorka [1] [498]
Ivan Trnovský * 1873 1949 obchodník [1] [499]
Ivan Trnovský * 1909 2002 právnik, odbojár [1] [500]
Elena Trylčová, rod. Ovčiariková * 1922 1989 kultúrna pracovníčka [1] [501]
Gedeon Turzo * 1876 1937 kníhtlačiar [1] [502]
Ivan Turzo * 1914 1994 divadelník [1] [503]
Anna Turzová, rod. Augustíniová * 1879 1972 ochotnícka herečka [1] [504]
Eduard Tvarožek * 1920 1999 prekladateľ, esperantista [1] [505]
Július Uhliarik * 1900 1975 kníhtlačiar [1] [506]
Peter Uličný * 1891 1978 staviteľ [1] [507]
Matúš Ursíny * 1882 1953 filatelista, obchodník [1] [508]
Bohuslav Valašťan * 1918 1975 hudobný skladateľ a dirigent [1] [509]
Cyril Valašťan * 1919 1985 lesný inžinier [1] [510]
Ján Valašťan-Dolinský * 1892 1965 hudobný skladateľ a esperantista [1] [511]
Bohumil Vančo * 1907 1990 psychológ, fotograf, vynálezca a filmový pracovník [4][5]
Miloš Vančo * 1884 1970 politik a právnik [1] [512]
Elza Vančová, rod. Stodolová * 1891 1947 organizátorka ženského hnutia [1] [513]
Andrej Vandlík * 1925 1985 herec a účastník odboja [1] [514]
Ján Vanovič * 1856 1942 politik, verejný činiteľ, právnik [1] [515]
Ľudovít Vanovič * 1878 1949 národohospodár [1] [516]
Anna Vanovičová * 1862 1931 kultúrna pracovníčka [1] [517]
Belo Váross * 1894 1962 úradník, publicista [1] [518]
Marián Váross * 1923 1988 filozof, teoretik a historik umenia a estetik [1] [519]
Daniel Veselý * 1929 2000 cirkevný historik, vysokoškolský učiteľ, evanjelický farár [1] [520]
Jaroslav Vlček * 1860 1930 literárny historik, univerzitný profesor, správca MS [1] [521]
Gustáv Voda * 1886 1968 lekárnik [1] [522]
Bella Vodová, rod. Šimková * 1895 1970 kultúrna pracovníčka [1] [523]
Jozef Vongrej * 1933 1988 akademický maliar [1] [524]
Václav Vyhnis * 1849 1914 typograf [1] [525]
Koloman Ján Zányi * 1867 1930 advokát [1] [526]
Viktória Zányiová, rod. Magvašiová * 1911 1996 tenistka [1] [527]
Ivan Záthurecký * 1894 1982 verejný činiteľ, sporiteľničný úradník [1] [528]
Július Záthurecký * 1887 1955 notár [1] [529]
Anton Zaťovič * 1894 1970 verejný činiteľ, odbojár [1] [530]
Viera Záturecká, rod. Dulová * 1881 1952 kultúrna pracovníčka a prekladateľka [1] [531]
Ján Záturecký * 1875 1936 lekár, publicista [1] [532]
Štefan Záturecký * 1831 1894 župný úradník [1] [533]
Alfonz Zauner * 1903 1964 jazykovedec, učiteľ, redaktor [1] [534]
Peter Pavol Zgúth * 1863 1952 pedagóg, publicista, básnik [1] [535]
Ľudmila Zgúthová, rod. Groeblová * 1887 1947 funkcionárka Živeny, učiteľka [1] [536]
Fedor Zorkócy * 1902 1997 odbojár [1] [537]
Emil Zvarík * 1925 1967 lekár-gynekológ [1] [538]
Elena Zvaríková, rod. Pappová * 1935 1974 herečka [1] [539]
Gorazd Zvonický * 1913 1995 (vlastným menom Andrej Šándor) básnik, prekladateľ, esejista [1] [540]
Ivan Matej Žuffa * 1924 1944 odbojár, študent [1] [541]

Referencie upraviť

  1. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc bd be bf bg bh bi bj bk bl bm bn bo bp bq br bs bt bu bv bw bx by bz ca cb cc cd ce cf cg ch ci cj ck cl cm cn co cp cq cr cs ct cu cv cw cx cy cz da db dc dd de df dg dh di dj dk dl dm dn do dp dq dr ds dt du dv dw dx dy dz ea eb ec ed ee ef eg eh ei ej ek el em en eo ep eq er es et eu ev ew ex ey ez fa fb fc fd fe ff fg fh fi fj fk fl fm fn fo fp fq fr fs ft fu fv fw fx fy fz ga gb gc gd ge gf gg gh gi gj gk gl gm gn go gp gq gr gs gt gu gv gw gx gy gz ha hb hc hd he hf hg hh hi hj hk hl hm hn ho hp hq hr hs ht hu hv hw hx hy hz ia ib ic id ie if ig ih ii ij ik il im in io ip iq ir is it iu iv iw ix iy iz ja jb jc jd je jf jg jh ji jj jk jl jm jn jo jp jq jr js jt ju jv jw jx jy jz ka kb kc kd ke kf kg kh ki kj kk kl km kn ko kp kq kr ks kt ku kv kw kx ky kz la lb lc ld le lf lg lh li lj lk ll lm ln lo lp lq lr ls lt lu lv lw lx ly lz ma mb mc md me mf mg mh mi mj mk ml mm mn mo mp mq mr ms mt mu mv mw mx my mz na nb nc nd ne nf ng nh ni nj nk nl nm nn no np nq nr ns nt nu nv nw nx ny nz oa ob oc od oe of og oh oi oj ok ol om on oo op oq or os ot ou ov ow ox oy oz pa pb pc pd pe pf pg ph pi pj pk pl pm pn po pp pq pr ps pt pu pv pw px py pz qa qb qc qd qe qf qg qh qi qj qk ql qm qn qo qp qq qr qs qt qu qv qw qx qy qz ra rb rc rd re rf rg rh ri rj rk rl rm rn ro rp rq rr rs rt ru rv rw rx ry rz sa sb sc sd se sf sg sh si sj sk sl sm sn so sp sq sr ss st su sv sw sx sy sz ta tb tc td te tf tg th ti tj tk tl tm tn to tp tq tr ts tt Osobnosti [online]. Martin: Národný cintorín, [cit. 2024-01-28]. Dostupné online.
  2. BORGUĽOVÁ, Jana. K nedožitým osemdesiatinám spisovateľa Pavla Hrúza, neúnavného glosátora banskobystrického života. Bystricoviny.sk (Banská Bystrica: PT GROUP), 2021-06-12. Dostupné online [cit. 2024-01-28].
  3. SMREK, Ján | SMREKOVÁ, Blanka rod. Koucká [online]. Martin: Národný cintorín, [cit. 2024-01-28]. Dostupné online.
  4. Ocenenia z úcty a vďaky najlepším. Madunické ozveny (Obec Madunice), júl 2013, roč. XXII, čís. 3, s. 12. Dostupné online [cit. 2024-01-28].
  5. File:Vanco hrob.jpg. In: Wikimedia Commons [online]. [Cit. 2024-01-28]. Dostupné online.

Literatúra upraviť

  • ĎURIŠKA, Zdenko. Národný cintorín v Martine : pomníky a osobnosti. Martin : Matica slovenská, 2007. 331 s. ISBN 978-80-7090-833-4.

Externé odkazy upraviť