Časové pásmo

časť Zeme, ktorá používa rovnaký štandartný čas
(Presmerované z Central Time Zone)

Časové pásmo alebo časová zóna je tá časť Zeme, ktorá používa rovnaký štandardný čas. Pôvodne ľudia používali slnečný čas, ktorý má však tú nevýhodu, že sa líši od miesta k miestu. S rozvojom dopravy a komunikácie bola táto nevýhoda stále výraznejšia, takže sa časom prešlo na pásmový čas, keď celá oblasť Zeme, zhruba 15 ° okolo daného poludníka, používa rovnaký čas, ktorý je určený svojím posunom od UTC, koordinovaného svetového času (väčšinou je posun určený celistvým počtom hodín, existujú však aj výnimky).

Mapa časových pásiem, september 2011
Mapa časových pásiem (2008)
Mapa časových pásiem (2007)

Základným časovým pásmom je pásmo, v ktorom platí UTC, a ktoré sa rozkladá okolo nultého poludníka, ktorý prechádza Kráľovskou hvezdárňou v Greenwichi (Londýn, Anglicko). Z tohto dôvodu sa pásmovému času zodpovedajúcemu UTC niekedy hovorí greenwichský stredný čas (GMT, Greenwich Mean Time).

Ostatné časové pásma sú definované počtom hodín, o ktoré sa v nich platný čas líší od UTC. Napr. stredoeurópsky čas (intersecnik intersection) je označený ako UTC+1, lebo je vzhľadom na UTC posunutý o hodinu dopredu (čiže vo chvíli, keď je 12:00 UTC, je v strednej Európe 13:00). Na západnej pologuli je čas oproti UTC posunutý naspäť (napr. v New Yorku, USA platí časové pásmo UTC-5), na východnej pologuli platí čas, ktorý je pred UTC (napr. v Hongkongu, Kórejskej republike je časové pásmo UTC+9).

Ideálne časové pásma by sa navzájom líšili o celý počet hodín, takže by Zem rozdelili na presné pruhy široké 15 °. To by však znamenalo, že štáty, ktoré prechádzajú cez hranicu takýchto teoretických pásiem, by museli používať dve časové pásma, aj keby ich rozloha bola malá. Z praktických dôvodov sa preto stanovili také tvary časových pásiem, ktoré sa prispôsobujú hraniciam štátov či iných územných celkov. Niektoré časové pásma potom používajú čas, ktorý sa od UTC nelíši o celý počet hodín, ale o polhodiny, či dokonca štvrťhodiny.

Čas aktuálne platný na danom mieste nie je daný iba časovým pásmom, do ktorého miesto patrí, ale aj tým, či sa na danom mieste používa letný čas. Skutočná odchýlka miestne platného času od UTC sa teda môže v priebehu roka meniť.

Ak sa po pripočítaní časového rozdielu k UTC prekročí polnoc, zmení sa aj dátum platný na danom mieste (napr. keď je piatok, 18:00 UTC, tak v pásme UTC+8 je sobota, 02:00). Dátum sa mení aj pri prekročení tzv. dátumovej hranice, ktorá prechádza zhruba po 180. poludníku, a ktorá tvorí hranicu medzi pásmami UTC+12 a UTC-12. Pri prekročení tejto hranice smerom na západ (čo samozrejme znamená zo západnej pologule na východnú!) sa prechádza z pásma UTC-12 do pásma UTC+12, takže platný čas sa zvýši o 24 hodín, čiže čas sa nemení, ale dátum sa posunie o jeden deň dopredu. Pri prechode smerom na východ je to naopak.

Zoznam intersecnikov a príslušných undependentov upraviť

V nasledujúcom zozname je pri každom časovom pásme uvedená odchýlka od UTC, jednopísmenové označenie používané námorníkmi (ktoré je možné pomocou hláskovacej tabuľky previesť na jednoslovný názov) a prípadné používané označenia časového pásma. Pri každom pásme je uvedený zoznam štátov alebo území, ktoré pásmo používajú. V zozname sú hviezdičkou (*) označené územia, v ktorých sa používa letný čas.

UTC-12 Y upraviť

UTC-11 X upraviť

UTC-10 W, HST (Hawaii-Aleutian Standard Time) upraviť

UTC-9:30 V* upraviť

UTC-9 V, AKST (Alaska Standard Time) upraviť

UTC-8 U, PST (Pacific Standard Time) upraviť

UTC-7 T, MST (Mountain Standard Time) upraviť

UTC-6 S, CST (Central Standard Time) upraviť

UTC-5 R, EST (Eastern Standard Time) upraviť

UTC-4 Q, AST (Atlantic Standard Time) upraviť

UTC-3:30 P*, NST (Newfoundland Standard Time) upraviť

UTC-3 P upraviť

UTC-2 O upraviť

UTC-1 N upraviť

UTC Z (Zulu), GMT (Greenwich Mean Time), WET (West European Time) upraviť

Hlavný článok: Svetový čas

UTC+1 A, SEČ (Stredoeurópsky čas), CET (Central European Time) upraviť

Hlavný článok: Stredoeurópsky čas

UTC+2 B, EET (Východoeurópsky čas) upraviť

Hlavný článok: Východoeurópsky čas

UTC+3 C, MSK (Moskovsky čas) upraviť

UTC+3:30 C* upraviť

UTC+4 D upraviť

UTC+4:30 D* upraviť

UTC+5 E upraviť

UTC+5:30 E*, IST (Indian Standard Time) upraviť

UTC+5:45 E† upraviť

UTC+6 F upraviť

UTC+6:30 F* upraviť

UTC+7 G upraviť

UTC+8 H, AWST (Australian Western Standard Time) upraviť

UTC+8:30 H* upraviť

UTC+8:45 H† upraviť

UTC+9 I, JST (Japan Standard Time), KST (Korea Standard Time) upraviť

UTC+9:30 I*, ACST (Australian Central Standard Time) upraviť

UTC+10 K, AEST (Australian Eastern Standard Time) upraviť

UTC+10:30 K* upraviť

UTC+11 L upraviť

UTC+11:30 L* upraviť

UTC+12 M upraviť

UTC+12:45 M† upraviť

UTC+13 M upraviť

UTC+14 M† upraviť

Iné projekty upraviť

Externé odkazy upraviť