Dolomit je minerál kryštalizujúci v trigonálnej sústave, chemicky uhličitan horečnato-vápenatý - CaMg(CO3)2. Názov dostal podľa francúzskeho geológa de Dolomieua.

Dolomit
CaMg(CO₃)₂
Všeobecné informácie
ObjaviteľNicolas Théodore de Saussure
(1791)
Pôvod názvupodľa Déodata de Dolomieua, francúzskeho geológa
Klasifikácia
IMA statusprijatý (1959)
Strunzova klasifikáciaV/B.03 (8.vyd.)
5.AB.10 (9.vyd.)
Nickelova-Strunzova klasifikácia5.AB.10 (10.vyd.)
Danaova klasifikácia14.2.1.1 (8.vyd.)
Kryštalografia
Kryšt. sústavaTrigonálna sústava
Bodová grupa3
Priestorová grupaR3
Mriežkové param.a = 4,8012 Å
c = 16,002 Å
V = 319,45 Å3
Z = 3
Habitusmasívny, blokový ,kryštály s tvarmi {1011}, {1120}, {0001}
Zrastyzrasty podľa plôch {0001}, {1010}, {1120}
Fyzikálne vlastnosti
Priesvitnosťpriehľadný až priesvitný
Farba(y)biela, šedá, hnedobiela
Vrypbiely
Lesksklený
Tvrdosť (Mohs)3,5 - 4
Hustota2,84 - 2,86 kg.dm−3
Štiepateľnosťvýborná podľa plochy {1011}
Lomnepravidelný
Optické dáta
Indexy lomu
jednoosový minerál
nε = 1,679 - 1,681
nω = 1,500 - 1,503
Dvojlomδ = 0,179
Iné
Rozpustnosťv kyselinách
VodivosťBrossit - odroda so zvýšeným obsahom Fe
Greinerit - odroda so zvýšeným obsahom Mn
Teruelit - čierny dolomit zo Španielska
odrody so zvýšeným obsahom Ni, Co, Zn, Pb
Zoznam minerálov
Dolomit na mindat.org
Dolomit na Commons

Charakteristika upraviť

Dolomit vytvára klencové kryštály so sedlovite prehnutými plochami. Tento minerál však môže mať aj celistvý alebo zrnitý habitus. Býva bezfarebný, biely, sivý, ružový alebo hnedý; vryp má biely. Patrí k priehľadným až priesvitným minerálom so skleným až perleťovým leskom.

Vznik upraviť

Môže vznikať na hydrotermálnych žilách v dôsledku vyzrážania hydrotermálnych roztokov. Vzniká tiež pri diagenéze vápencov. Jedná sa najmä o dolomitáziu - zatláčanie kalcitu vo vápencoch. Pri tomto procese vzniká väčšina dolomitov. Menšia časť dolomitu vzniká v úvodnom štádiu vyzrážavania evaporitov v soľných panvách.

Poznávanie upraviť

Dolomit sa bez šumenia rozpúšťa v zriedenej kyseline chlorovodíkovej.

Výskyty na Slovensku upraviť

Bežný minerál na hydrotermálnych ložiskách, súčasť dolomitov, v magnezitových ložiskách Slovenského rudohoria, Banská Štiavnica, Nízke Tatry a nespočetné menšie výskyty.

Pozri aj upraviť

Iné projekty upraviť

Externé odkazy upraviť