Marek Forgáč

pomocný biskup košický

Mons. doc. PhDr. PsLic. Marek Forgáč, PhD. (* 21. január 1974, Košice) je slovenský rímskokatolícky biskup a vysokoškolský pedagóg. Slúži ako pomocný biskup a generálny vikár Košickej arcidiecézy a je titulárnym biskupom sídla Seleuciana. V rámci Konferencie biskupov Slovenska je predsedom Komisie pre prípady sexuálneho zneužívania maloletých a členom Hudobnej subkomisie Liturgickej komisie aj Subkomisie pre katechézu vo farnosti Komisie pre katechizáciu a školstvo.[1]

Marek Forgáč
košický pomocný biskup
košický generálny vikár
v Dóme svätej Alžbety v roku 2019
v Dóme svätej Alžbety v roku 2019
Erb Marek Forgáč
Dominus Prope
Pán je blízko
Funkcie a tituly
košický pomocný biskup
1. september 2016 –
Predchádzajúce funkcie
 • prodekan Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku pre vedu a výskum (2011 – 2016)
 • duchovný správca Univerzitného pastoračného centra v Košiciach (2011 – 2016)
Biografické údaje
Narodenie21. január 1974 (50 rokov)
Košice, Československo
Svätenia
Cirkevrímskokatolícka
Kňaz
Kňazská vysviacka19. jún 1999 (25 rokov)
Košice
Alojz Tkáč
arcibiskup metropolita košický
InkardináciaArcibiskupstvo Košice
Biskup
Menovanie11. jún 2016 (42 rokov)
František
Konsekrácia1. september 2016 (42 rokov)
Košice
SvätiteľBernard Bober
arcibiskup-metropolita košický
SpolusvätiteliaJozef Tomko
emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov
Mario Giordana
apoštolský nuncius na Slovensku
Odkazy
Marek Forgáč na catholic-hierarchy.org angl.
Spolupracuj na Commons Marek Forgáč

V období od roku 2011 až do menovania za biskupa v roku 2016 zastával funkciu prodekana Teologickej fakulty v Košiciach a duchovného správcu Univerzitného pastoračného centra v Košiciach. V súčasnosti popri biskupskej službe pôsobí na Katedre spoločenských vied Teologickej fakulty v Košiciach.[2]

V rokoch 1992 – 1999 študoval katolícku teológiu v Spišskej Kapitule na Teologickom inštitúte Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Svoju magisterskú prácu písal na tému Hodnota vyučovania náboženstva na stredných školách. Po štúdiách a kňazskej formácií v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule bol 19. júna 1999 v Katedrále sv. Alžbety Košiciach arcibiskupom Alojzom Tkáčom vysvätený za kňaza. V rokoch 1999 – 2000 pôsobil vo farnosti Trebišov, 2000 – 2001 vo farnosti Snina a 2001 – 2002 vo farnosti Humenné. V rokoch 2002 – 2004 bol ustanovený za kaplána v Univerzitnom pastoračnom centre sv. Košických mučeníkov v Košiciach.

Akademické pôsobenie

upraviť

V rokoch 2004 – 2007 absolvoval štúdiá licenciátu na Inštitúte psychológie Gregorovej univerzity v Ríme, ktoré ukončil prácou Spirituality between Intimacy and Isolation. V rokoch 2007 – 2016 bol ustanovený za duchovného správcu Univerzitného pastoračného centra sv. Košických mučeníkov v Košiciach, ktoré v roku 2009 získalo Cenu mesta Košice za dlhodobú kultúrnu, duchovnú a pastoračnú činnosť v prospech pedagógov a študentov univerzít a vysokých škôl mesta Košice.[3]

Doktorandské štúdium absolvoval v rokoch 2008 – 2012 na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave v odbore sociálna psychológia; ukončil ho prácou Vzťahové súvislosti predstavy o Bohu. V rokoch 2011 – 2016 bol prodekanom Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku pre vedu a výskum. Od roku 2012 je odborným asistentom na Katedre spoločenských vied. V rokoch 2012 – 2014 bol koordinátorom príprav na komplexnú akreditáciu na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku, kde sa pripravovali všetky dokumenty študijných programov. V roku 2015 sa habilitoval ako docent na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. V Košiciach na Teologickom inštitúte Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku prednáša pastorálnu a všeobecnú psychológiu, klinickú, všeobecnú a aplikovanú psychológiu manželstva a rodiny.[4]

Ovláda anglický, nemecký a taliansky jazyk. Svoje pastoračné a vedecké poznatky využíva pri riešení manželských káuz na Metropolitnom súde Košickej arcidiecézy a tiež vykonáva psychologické hodnotenia kandidátov do formácie na kňazstvo. Je členom Kňazskej rady, členom Zboru konzultorov a členom Komisie pre novú evanjelizáciu Košickej arcidiecézy.

Menovanie

upraviť

Dňa 11. júna 2016 ho pápež František vo Svätom roku Božieho milosrdenstva vymenoval za pomocného biskupa Košickej arcidiecézy a pridelil mu titulárne sídlo Seleuciana.[5] Košickú arcidiecézu o tom informoval arcibiskup Mons. Bernard Bober v závere slávnosti kňazskej vysviacky nových kňazov v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach. Novovymenovaný biskup Mons. Marek Forgáč, reagoval na svoje menovanie: „Nikdy v živote som neuvažoval ani netúžil po takejto službe v Cirkvi. Nikdy som si seba takto nepredstavoval. Aj keď svätý Pavol hovorí Timotejovi, že kto túži po biskupskej službe, po dobrej veci túži. Avšak nedáva to ako podmienku k spáse. Ja som naozaj po týchto veciach úprimne nikdy netúžil. Seba som skôr vnímal ako jednoduchého človeka - jednoduchého kňaza - v pozícii pešiaka. Mám a mal som čo robiť, aby som všetky tieto veci spracoval."[6]

Slovenským biskupom sa predstavil počas 84. plenárneho zasadania Konferencie biskupov Slovenska 15. júna 2016 na Donovaloch, kde sa stretol aj s kardinálom Mons. Robertom Sarahom, prefektom Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatosti počas jeho návštevy na Slovensku.[7] Košický arcibiskup Mons. Bernard Bober takto reagoval na menovanie nového pomocného biskupa: „Teším sa na spoluprácu s ním a teším sa, že prichádza mladá, nová sila s novým pohľadom na veci pastorácie rodín a mládeže. Myslím, že v súčinnosti s ním vytvoríme dobré zázemie, aby sme mohli naozaj hovoriť, že Košice vedia zvládnuť všetky nielen pekné, ale aj náročné situácie."[8] V rámci 84. plenárneho zasadania Konferencie biskupov Slovenska bol zvolený za člena Hudobnej subkomisie a Subkomisie pre katechézu vo farnosti.

Konsekrácia

upraviť

Vo Farnosti sv. košických mučeníkov Košice - Nad Jazerom, sa veriaci modlili Novénu pred jeho biskupskou vysviackou, ktorým menovaný biskup Marek Forgáč, adresoval listom tieto slová: Vaša farnosť sv. Košických mučeníkov v Košiciach - Nad jazerom je farnosťou mojej primičnej svätej omše. Sme spojení nielen peknými spomienkami, ale aj mnohými priateľstvami a som vďačný Pánu Bohu za požehnaný čas prežitý s Vami od založenia tejto farnosti."[9]

Biskupskú vysviacku prijal vo štvrtok 1. septembra 2016 v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach. Vysvätil ho Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup metropolita spolu s kardinálom Mons. Jozefom Tomkom, emeritným prefektom Kongregácie pre evanjelizáciu národov a Mons. Mariom Giordanom, apoštolským nunciom na Slovensku. Za biskupské motto si zvolil: Dominus Prope – Pán je blízko.[10] Hlavný svätiteľ Mons. Bernard Bober vo svojom príhovore odkazal novému biskupovi Markovi: „Rozširuj úctu k Božiemu milosrdenstvu a nezabúdaj, že Ty sám si darom Roka milosrdenstva."[11] Za Konferenciu biskupov Slovenska sa prihovoril jej predseda, bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský: V osobe otca biskupa Mareka je darovaná posila pre pastoračnú službu Košickej arcidiecézy aj pre celé kolégium biskupov. Spoločenstvo biskupov na Slovensku omladlo. Uvedomujeme si, že v otcovi biskupovi Marekovi máme predstaviteľa novej generácie biskupov, ktorých potrebujeme, aby sme mohli poskytnúť službu primeranú požiadavkám súčasnej spoločnosti." V deň biskupskej vysviacky a uvedenia do úradu pomocného biskupa 1. septembra 2016 bol menovaný Mons. Bernardom Boberom za generálneho vikára Košickej arcidiecézy.

Osobný erb

upraviť

Osobný erb Mons. Marka Forgáča má podľa zvyklostí na pozadí latinský procesiový kríž a zelený biskupský klobúk so šiestimi strapcami na každej strane. V hornej časti modrého štítu sú umiestnené tri žlté ľalie, ktoré sú symbolom Košíc. Ich prstence však majú červenú farbu – znak mučeníctva, a preto symbolizujú troch svätých Košických mučeníkov, ku ktorým má nositeľ erbu osobitnú úctu. Hlavnú časť erbu tvorí lev, nesúci knihu evanjelia. Symbol leva pochádza od proroka Ezechiela a zo Zjavenia apoštola Jána. Lev reprezentuje svätého Marka – evanjelistu, krstného patróna nositeľa erbu. Lev zároveň naznačuje začiatok Evanjelia sv. Marka, kde je Ján Krstiteľ označený ako “Hlas volajúceho na púšti,” ktorý volá: “Pripravte cestu Pánovi!” Je to ako mocný hlas leva na púšti, ktorý pripomína, že Pán je blízko (Dominus Prope) – čo je biskupským heslom nositeľa erbu, ktorý chce byť ohlasovateľom tejto blízkosti.[12]

Prvú slávnostnú sv. omšu už ako nový biskup celebroval v sobotu 3. septembra 2016 v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach spolu s Mons. Bernardom Boberom, košickým arcibiskupom a Mons. Alojzom Tkáčom, emeritným košickým arcibiskupom, v rámci spomienky na sv. Troch košických mučeníkov.[13] Dňa 16. septembra 2016 sa stretol so Svätým Otcom Františkom vo Vatikáne v rámci stretnutia novovysvätených biskupov.[14]

 • Psychological insight of spiritual groups : Theory and research / Marek Forgáč ; rec. Stanislav Hvozdík, John Simon McNerney. - [1.ed]. - Kraków : Wydawnictwo Karmelitów Bosych, 2012.
 • Spirituality Betveen Intimacy and Isolation : The Significance of Relationschips in Spiritual Development of Young Adults in University Settings / Marek Forgáč (Autor) ; Gabriel Ragan (Recenzent), Štefan Novotný (Recenzent). - 1. vyd. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Humanum, Warszawa, 2014.
 • Psychologicko-antropologické súvislosti dobrovoľníckej služby v súčasnej praxi / Marek Forgáč (Autor) ; Pavol Dancák (Recenzent), Paweł Czarnecki (Recenzent), 2014. - ISBN 978-83-932603-8-6. In: Teória a výskum dobrovoľníckej činnosti v súčasnej praxi / Jaroslava Kmecová (Autor) ; Pavol Dancák (Recenzent), Paweł Czarnecki (Recenzent). - 1. vyd. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Humanum, 2014.
 • FORGÁČ, M.: Hodnota vyučovania náboženstva na stredných školách, Spišská Kapitula – Spišské Podhradie 1999.[15]
 • FORGÁČ, M.: Spirituality between Intimacy and Isolation, Universita Gregoriana, Roma 2007.
 • FORGÁČ, M.: Vzťahové súvislosti predstavy o Bohu, Trnava 2012
 • FORGÁČ, M. Psychological insight of spiritual groups : Theory and research. Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych, 2012
 • FORGÁČ, M. Spirituality Betveen Intimacy and Isolation : The Significance of Relationschips in Spiritual Development of Young Adults in University Settings. Warszawa: Instytut Wydawniczy Humanum, Warszawa, 2014.
 • FORGÁČ, M. Psychologicko-antropologické súvislosti dobrovoľníckej služby v súčasnej praxi. In: KMECOVÁ, J. Teória a výskum dobrovoľníckej činnosti v súčasnej praxi. Warszawa: Instytut Wydawniczy Humanum, 2014.

Referencie

upraviť
 1. kbs.sk. Komisie a rady [online]. kbs.sk, [cit. 2021-10-17]. Dostupné online.
 2. Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku [online]. ku.sk, [cit. 2021-10-17]. Dostupné online.
 3. Laureáti Ceny mesta Košice a Ceny primátora mesta Košice v roku 2009 [online]. Mesto Košice, 2009-05-27, [cit. 2016-09-04]. Dostupné online. Archivované 2016-09-11 z originálu.
 4. Habilitačné konanie - PhDr. PsLic. Marek Forgáč, PhD. [online]. Katolícka univerzita v Ružomberku, [cit. 2016-09-08]. Dostupné online.
 5. Svätý Otec menoval za nového košického pomocného biskupa Mareka Forgáča [online]. TK KBS, 2016-06-11, [cit. 2016-06-12]. Dostupné online.
 6. Novovymenovaný košický pomocný biskup: Poslanie vnímam cez obetu [online]. TK KBS, 2016-06-11, [cit. 2016-09-04]. Dostupné online.
 7. Správa z 84. plenárneho zasadania Konferencie biskupov Slovenska [online]. KBS, 2016-06-16, [cit. 2016-09-02]. Dostupné online.
 8. Arcibiskup Bober: Teším sa, že prichádza mladá sila s novým pohľadom [online]. TK KBS, 2016-06-11, [cit. 2016-09-02]. Dostupné online.
 9. Farský list sv. Košických mučeníkov [online]. Farnosť sv. košických mučeníkov, Košice nad Jazerom, 2016-08-28, [cit. 2016-09-04]. Dostupné online. Archivované 2016-09-16 z originálu.
 10. V Košiciach dnes vysvätili nového pomocného biskupa Mons. Mareka Forgáča [online]. TK KBS, 2016-09-01, [cit. 2016-09-01]. Dostupné online.
 11. Príhovor košického arcibiskupa Bobera pri vysviacke nového biskupa Forgáča [online]. TK KBS, 2016-09-01, [cit. 2016-09-01]. Dostupné online.
 12. Erb nového pomocného biskupa Mons. Marka Forgáča [online]. Arcibiskupstvo Košice, 2016-08-30, [cit. 2016-09-01]. Dostupné online.
 13. “Mám ich rád!” povedal Mons. Marek Forgáč, pomocný košický biskup pri svojej prvej slávnostnej sv. omši zo sviatku sv. košických mučeníkov [online]. Arcibiskupstvo Košice, 2016-09-03, [cit. 2016-09-03]. Dostupné online.
 14. Pápež novým biskupom: Pretavte milosrdenstvo do vašej pastoračnej služby [online]. TK KBS, 2016-09-16, [cit. 2016-09-17]. Dostupné online.
 15. Profesijný životopis [PDF]. KU, [cit. 2016-06-12]. Dostupné online.

Externé odkazy

upraviť
 • Videozáznam z biskupskej vysviacky
 • Kázeň prednesená na pohrebe zavraždenej Martiny Kušnírovej