Zoznam medicínskych článkov/I

zoznamový článok projektov Wikimedia

Tento index bol automaticky vygenerovaný podľa tejto kategorizácie. Obsahuje 87 článkov. Aby sa nové články zobrazili v tomto indexe, musia byť zaradené aspoň do jednej z vymenovaných kategórii. Nové a upravené kategórie sa zohľadnia pri nasledujúcom generovaní.

iaUpraviť

Iatrogénne poškodenie

ibUpraviť

Ibn al-Bajtár

icUpraviť

ICE kontakt

idUpraviť

Id, ego a superego · Idiopatický črevný zápal

igUpraviť

Ignác Čelko · Ignác Ertzl · Ignác Filip Semmelweis · Ignác Havas · Igo Kajaba · Igor Bukovský

ikUpraviť

Ikkos z Tarentu

ilUpraviť

Ileostómia

Upraviť

Iľja Paulíny-Tóth

imUpraviť

Imbecilita · Imobilizácia (veterinárna medicína) · Implantát (medicína) · Implantovateľný kardioverter-defibrilátor · Imrich Frivaldský · Imrich Henszlmann · Imunita (biológia) · Imunitný systém · Imunológia

inUpraviť

Incidencia (medicína) · Index závažnosti plochy psoriázy - Psoriasis Area and Severity Index · Iné a nešpecifikované choroby obehovej sústavy (MKCH-10) · Iné akútne infekcie dolných dýchacích ciest (MKCH-10) · Iné bakteriálne choroby (MKCH-10) · Iné degeneratívne choroby nervového systému (MKCH-10) · Iné choroby čriev (MKCH-10) · Iné choroby dýchacej sústavy (MKCH-10) · Iné choroby dýchacích ciest postihujúce najmä interstícium (MKCH-10) · Iné choroby horných dýchacích ciest (MKCH-10) · Iné choroby krvi a krvotvorných orgánov (MKCH-10) · Iné choroby oka a očných adnexov (MKCH-10) · Iné choroby pohrudnice (MKCH-10) · Iné choroby srdca (MKCH-10) · Iné choroby tráviacej sústavy (MKCH-10) · Iné choroby ucha (MKCH-10) · Iné choroby vyvolané chlamýdiami (MKCH-10) · Iné infekčné choroby (MKCH-10) · Iné nedostatky vo výžive (MKCH-10) · Iné poruchy nervového systému (MKCH-10) · Iné poruchy regulácie glukózy a vnútorného vylučovania podžalúdkovej žľazy (MKCH-10) · Iné spirochétové choroby (MKCH-10) · Iné vírusové choroby (MKCH-10) · Infarkt · Infarkt myokardu · Infekcia · Infekcia Clostridium difficile · Infekcia enterohemoragickými Escherichia coli · Infekcia enteroinvazívnymi Escherichia coli · Infekcia enteropatogénnymi Escherichia coli · Infekcia enterotoxigénnymi Escherichia coli · Infekcie s prevažne sexuálnym spôsobom prenášania (MKCH-10) · Infekčná choroba · Infekčná mononukleóza · Infekčné a parazitárne choroby (MKCH-10) · Infektológia · Inhibítor protónovej pumpy · Inkubačná lehota (medicína) · INR · Institut klinické a experimentální medicíny · Intenzívna medicína · International Association of Dental Students · Interná medicína · Intersticiálna tekutina · Intoxikácia · Introjekcia (psychológia) · Inzulín · Inzulínová pumpa

irUpraviť

Irena Belohorská · Irena Jakubcová

isUpraviť

Ischemické choroby srdca (MKCH-10) · Ischémia hypofýzy

ivUpraviť

Ivan Belan · Ivan Engler · Ivan Hálek · Ivan Chodák · Ivan Lesný · Ivan Pecháň · Ivan Petrovič Pavlov · Ivan Stodola · Ivan Stodola (lekár)

izUpraviť

Izabela Makaiová · Izoosmia · Izoprenalín