Bromid zinočnatý

chemická zlúčenina

Bromid zinočnatý je anorganická zlúčenina patriaca medzi halogenidy.

Bromid zinočnatý
Bromid zinočnatý
Bromid zinočnatý
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec ZnBr2
Vzhľad Biely hygroskopický prášok alebo rozplývavé kryštáliky
Fyzikálne vlastnosti
Molekulová hmotnosť 225,2 u
Molárna hmotnosť 225,198 g/mol
Teplota topenia 394 °C
Teplota varu 660 °C
Hustota 4,201 g/cm³
Rozpustnosť vo vode:
311 g/100 ml (0 °C)
447 g/100 ml (20 °C)
618 g/100 ml (60 °C)
672,2 g/100 ml (100 °C)
v polárnych rozpúšťadlách:
etanol
dietyléter
acetón
v nepolárnych rozpúšťadlách:
pyridín
4,5 g/100 ml (18 °C)
tetrahydrofurán
Termochemické vlastnosti
Entropia topenia 69,5 J/g
Entropia varu 487 J/g
Entropia rozpúšťania -279 J/g (18 °C)
Štandardná zlučovacia entalpia -329,7 kJ/mol
Štandardná entropia 136 J K-1 mol-1
Štandardná Gibbsová energia -312,4 kJ/mol
Merná tepelná kapacita 0,292 J K-1 g-1
Bezpečnosť
Globálny harmonizovaný systém
klasifikácie a označovania chemikálií
Hrozby
05- korozívna a žieravá látka09 - látka nebezpečná pre životné prostredie
Vety H H314, H410
Vety EUH žiadne vety EUH
Vety P P273, P280, P301+330+331, P305+351+338
Európska klasifikácia látok
Hrozby
Žieravina Nebezpečná pre životné prostredie
Žieravina
(C)
Nebezpečná pre
životné prostredie
(N)
Vety R R34
Vety S S7/8, S26, S36/37/39, S45
NFPA 704
NFPA 704.svg
0
3
0
Ďalšie informácie
Číslo CAS 7699-45-8
Číslo UN 3260
EINECS číslo 231-718-4
Číslo RTECS ZH1150000
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

PrípravaUpraviť

Bromid zinočnatý môže byť pripravený reakciou bromidu bárnatého sa síranom zinočnatým za vzniku nerozpustného síranu bárnatého a bromidu zinočnatého alebo reakciou kovového zinku s kyselinou bromovodíkovou:

BaBr2 + ZnSO4 → BaSO4 + ZnBr2
Zn + 2 HBr → ZnBr2 + H2

ŠtruktúraUpraviť

Štruktúra bromidu zinočnatého je rovnako neobvyklá ako štruktúra jodidu zinočnatého. Atómy zinku sú usporiadané tetraédricky a skupiny po 4 tetraéderov vytvárajú supertetraédre o zložení (Zn4Br10).

Dihydrát má rovnakú štruktúru ako dimérová forma bromidu hlinitého.[1]

PoužitieUpraviť

  • V organickej chémii ako Lewisova kyselina
  • Ako štít proti radiácii. Dve tabuľky skla vyplnené koncentrovaným vodným roztokom bromidu zinočnatého majú veľmi veľkú hustotu, vďaka čomu dobre zachytávajú radiáciu
  • Na výrobu zinkbromidových monočlánkov

Podobné zlúčeninyUpraviť

ReferencieUpraviť

  1. R. Duhlev, ID Brown and R. Faggiani: Zinc bromid dihydrate ZnBr2.2H2O: a double-salt structure. Acta Crysta. (1988). C44, 1696-1698

LiteratúraUpraviť

ZdrojUpraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Bromid zinečnatý na českej Wikipédii.