Dichlórizokyanurát sodný

chemická zlúčenina

Dichlorizokyanurát sodný (systematický názov 4,6-dichlór-1 ,3,5-triazín-2-olát sodný) je zlúčenina používaná ako stabilný zdroj chlóru v dezinfekčných prípravkoch, biocídoch, priemyselných dezodorantoch a čistiacich prostriedkoch.

Dichlórizokyanurát sodný
Dichlórizokyanurát sodný
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec C3Cl2N3NaO3
Vzhľad Biely kryštalický prášok
Fyzikálne vlastnosti
Molekulová hmotnosť 220,0 u
Molárna hmotnosť 219,95 g/mol
Teplota topenia 225 °C
Hustota 0,7 g/cm³ (granuly)
Rozpustnosť vo vode:
2,4 g/100 ml
Bezpečnosť
Globálny harmonizovaný systém
klasifikácie a označovania chemikálií
Hrozby
03 - oxidačná látka05- korozívna a žieravá látka07 - dráždivá látka09 - látka nebezpečná pre životné prostredie
Nebezpečenstvo
Vety H H272, H302, H314, H410
Vety EUH EUH031
Vety P P210, P273, P280, P303+361+353, P304+340+310, P305+351+338
Európska klasifikácia látok
Hrozby
Oxidačné činidlo Výbušnina Škodlivá látka Nebezpečná pre životné prostredie
Oxidačné
činidlo

(O)
Výbušnina
(E)
Škodlivá
látka
(Xn)
Nebezpečná pre
životné prostredie
(N)
Vety R R2, R8, R22, R31, R36/37, R50/53
Vety S S8, S26, S41, S45, S60, S61
Ďalšie informácie
Číslo CAS 2893-78-9
Číslo UN 2465
EINECS číslo 220-767-7
Číslo RTECS XZ1900000
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

V malých dávkach sa používa v prípravkoch na dezinfekciu vody (v slovenskej a českej armáde je známy vo forme tabletiek na dezinfekciu vody pod názvom Dikacid, obsah 14 mg/l aktívneho chlóru, dnes sa pre armádu Slovenska a Česka vyrába pod názvom AQUASTERIL 2 EXTREME, ktorý obsahuje aj dechlorizačnú zložku a je testovaný do všetkých klimatických podmienok; obsahuje cca 50 mg/l aktívneho chlóru). Je účinnejší než predtým používaná halazónová dezinfekcia Pantocid. Niekedy sa po dezinfekcii vody vykonáva jej dechlorizácia kyselinou askorbovou, aby sa odstránil zápach chlóru.[1]

ChémiaUpraviť

Dichlórizokyanurát sodný je sodná soľ kyseliny dichlórizokyanúrovej, ide o heterocyklickú zlúčeninu odvodenú od triazínu. Je to biela pevná látka, majúca podobu kryštalických granúl, prášku alebo tabliet. Výrobky obsahujúce dichlórizokyanurát sodný môžu obsahovať aj kyselinu kyanúrovú.

Dichlórizokyanurát sodný reaguje s vodou, močovinou, amoniakom, redukčnými činidlami a silnými hydroxidmi. Pri reakcii vznikajú toxické výpary, vrátane plynného chlóru.

BezpečnosťUpraviť

Pri manipulácii s dichlorizokyanurátom sodným je potrebná dostatočná ventilácia alebo je nutné používať dýchací prístroj. Vhodné je aj použitie ochranných okuliarov a ochranného odevu. K príznakom otravy patrí kašeľ, bolesti hrdla, začervenanie kože alebo okolia očí, poleptanie, bolesť a/alebo strata zraku. Opakovaná alebo dlhodobá expozícia môže vyvolať dermatitídu. Pri požití je nevyhnutné vypláchnuť ústa vodou a vyhľadať lekársku pomoc. Nevyvolávať zvracanie. Pri hasení požiaru je možné nádoby z dichlórizokyanurátom sodným ochladzovať rozprášenou vodou za podmienok, že sa látka nedostane s vodou do kontaktu. Uniknutý dichlórizokyanurát sodný by nemal byť splachovaný do kanalizácie.

ReferencieUpraviť

  1. Doležalová, J., Rumlová, L.: Porovnávacie skúšky vybraných prostriedkov pre individuálnu prípravu pitnej vody v poli

ZdrojUpraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Dichlorisokyanurát sodný na českej Wikipédii.