Konvenčná chronológia starovekého Egypta

Konvenčná chronológia starovekého Egypta je hlavný chronologický systém používaný egyptológiou na radenie historických období a udalostí v časovom slede vo svojom výskumnom a publikačnom procese. Je výsledkom širokého vedeckého konsenzu a je všeobecne akceptovaná. Jej základné delenie je založené na antickej práci Aigyptiake staroegyptského historika Manetóna z 3. storočia pred Kr.

Tu uvádzané informatívne časové hodnoty sú podľa práce, na ktorej sa podieľal a ktorú redigoval britský egyptológ Ian Shaw z roku 2000.[1][pozn 1] Egyptológia používa návrhy aj ďalších vedeckých autorít, ktorých časové informácie sa môžu od uvedených v najstarších historických obdobiach odlišovať v rozmedzí až 300 rokov. Všeobecne platí, že novšie návrhy sú presnejšie a relevantnejšie. Existujú však práce, ktoré sú aj napriek svojmu veku stále považované za autoritatívne (napr. Jürgena von Beckeratha) a nové návrhy ich zohľadňujú. Všetky časové údaju do roku 664 pred Kr. sú približné.

Uvedené chronologické tabuľky dynastií obsahujú nasledujúce informácie: Prvý stĺpec (##) uvádza v známych a málo sporných prípadoch poradové číslo panovníka v dynastickej postupnosti. V nasledujúcom dvojstĺpci (meno) sa nachádza aktuálny konvenčný tvar mena podľa domácej egyptologickej školy (Bareš, Veselý a Gombár 2009) a niektoré dobové mená, najčastejšie podľa Manetóna alebo Flavia. V ďalších troch stĺpcoch je datovanie podľa troch autorít: základné Jürgena von Beckerath (von Beckerat 1997) a novšie zo zborníka Ancient Egyptian Chronology (Hornung, Krauss a Warburton 2006) a nakoniec Iana Shawa (Shaw 2003). Od roku 664 pred Kr. je datovanie jednotné. Nasleduje šesť stĺpcov, ktoré poradovým číslom alebo znakom zobrazujú výskyt mena panovníka v kráľovských zoznamoch. Zoznamy majú tieto skratky: PPalermská doska, SSakkársky zoznam kráľov, KKarnacký zoznam kráľov, AAbydoský zoznam kráľov a TTurínsky zoznam kráľov, potom WZoznam kráľov z Wádí Hammámat a QZoznam kráľov z Južnej Sakkáry. V poslednom stĺpci sú poznámky ku chronológii a vláde panovníka. Pred niektorými menami sa nachádza index „ʰ“, ktorým je označené Horovo meno panovníka. Toto meno je možné čítať aj ako kombináciu „Hor-meno“, napr. „ʰAha“ → „Hor-Aha“.[pozn 2]

Chronológia upraviť

Konvenčná staroegyptská chronológia je zostavená z množstva informačných prameňov, ktoré sú získavané rôznym spôsobom, od štúdia dobových textov, zoznamov a nápisov, až povedzme po datovanie archeologických artefaktov pomocou rádiometrickej metódy C14. Datovanie od roku 664 pred Kr. je presné na rok vďaka gréckym a rímskym prameňom. Predhistorická chronológia je založená na stratigrafii a informáciách získaných pomocou moderných metód datovania. Väčšina informácii chronológie klasických staroegyptských dejín pochádza z kráľovských zoznamov, datovaných nápisov a astronomických pozorovaní. Kvôli zväčšujúcemu sa nedostatku historických dokladov smerom do minulosti a ich hypotetickej a nedokonalej interpretácii, egyptológia v súčasnosti počíta s nasledujúcimi časovými odchýlkami, ktoré treba brať do úvahy pri konvenčnom vedeckom datovaní:[2]

Preddynastické obdobie: ~300 rokov
Ranodynastické obdobie: >200 rokov
Stará ríša a Prvé prechodné obdobie: ~100 rokov
Stredná ríša a Druhé prechodné obdobie: 30–20 rokov
Nová ríša a Tretie prechodné obdobie: 20–10 rokov
Neskoré obdobie: 0 rokov
Grécko-rímske obdobie: 0 rokov

Prehistorické obdobie (približne 700 000–5300 pred Kr.) upraviť

Bližšie informácie v hlavnom článku: Prehistorické obdobie (Egypt)
Paleolit (asi pred 700 000–7000 rokmi) Saharský neolit (~8800–4700 pred Kr.)
 • starý paleolit (asi pred 700 000 / 500 000 rokmi),
 • stredný paleolit (asi pred 250 000–70 000 rokmi),
 • prechod (asi pred 70 000–50 000 rokmi),
 • mladý paleolit (asi pred 50 000–24 000 rokmi),
 • neskorý paleolit (asi pred 24 000–10 000 rokmi),
 • mezolit (asi pred 10 000–7000 rokmi);
 • starý neolit (~8800–6800 pred Kr.),
 • stredný neolit (~6600–5100 pred Kr.),
 • mladý neolit (~5100–4700 pred Kr.);

Preddynastické obdobie (približne 5300–3000 pred Kr.) upraviť

Bližšie informácie v hlavnom článku: Preddynastické obdobie (Egypt)

Zdroje chronologickej rekonštrukcie pochádzajú hlavne zo stratigrafie archeologických nálezov materiálu kultúr, napr. fragmentov hlinených nádob apod.[3]

Preddynastické obdobie v delte Nílu (~5300–3200 pred Kr.) Preddynastické obdobie v údolí Nílu (~4400–3200 pred Kr.)
 • neolit (~5300–4000 pred Kr. / asi pred 6400–5200 rokmi),
 • kultúra Maadí (~4000–3200 pred Kr.);
Preddynastické obdobie v celom Egypt (~3200–3000 pred Kr.)

Nagáda III – „00.“ / „0.“ dynastia upraviť

## Meno                   Poznámky
                       
  ʰSelk II. („Škorpión“ II.)                     Alternatívne ʰSelk II. ≡ ʰNarmer.
  ʰNarmer („Sumec“)                     Alternatívne ʰNarmer ≡ Meni.
? …a, Chaju, Mech, Niheb, …pu, Seka, Tiu, Ceš, Vadžin Len na Palermskej doske.
? ʰPenabu („Slon“), ʰHedžu, ʰŠendet („Krokodíl“), De, „Dvojitý Hor“, ʰHat („Lev“), ʰIrej, ʰKa / ʰSechen, ʰNi, ʰPe, ʰSelk I. („Škorpión“ I.)  

Ranodynastické obdobie (3000–2686 pred Kr.) upraviť

Bližšie informácie v hlavnom článku: Ranodynastické obdobie (Egypt)

Dnes nie je možné určiť presnú dĺžku obdobia jednotlivých vlád, rovnako ako poradie väčšiny z nich, hlavne v 2. dynastii. Väčšina mien panovníkov je dnes známa z archeologických nálezov. Hlavným informačným zdrojom, na ktorom sa stavia časové radenie, je stratigrafia archeologických nálezov, podobne ako v predchádzajúcom období. Okrem toho má egyptológia pre toto obdobie už aj dobový zoznam panovníkov z 5. dynastie.[3]

1. dynastia (Cenej / This) upraviť

## Meno Beckerath HWK (±25) Shaw   P S K A T Poznámky
  Meni? ʰAha Μηνης, Menes 3030/2982–3000/2950 2900–? 3000–…         1 2·11 Alternatívne Meni ≡ ʰNarmer. Zjednotiteľ ríše a zakladateľ hl. mesta Mennoferu.
  Teti I. Αθωθις, Athotis 3000/2950–2999/2949 ?–2870     ×     2 2·12 Alternatívne Teti I. ≡ ʰAha.
  Iteti ʰDžer Κενκενης, Cencenes 2999/2949–2952/2902 2870–2823     ×     3 2·13  
  Ita ʰVadži („Had“) / ʰDžet Ουενεφης, Vevenephis 2952/2902–2939/2889 2822–2815           4 2·14  
  Semtej ʰDen Ουσαφαιδος, Usaphaes 2939/2889–2892/2842 2814–2772     ×     5 2·15  
  Merbiape ʰAdžib Μιεβιδος, Niebaes 2892/2842–2886/2836 2771–2764     × 1   6 2·16  
  Semsem ʰSemerchet Σεμεμψης, Mempses 2886/2836–2878/2828 2763–2756     ×     7 2·17  
  Kebh ʰKaa Βιηνεχης, Vibesthes 2878/2828–2853/2803 2755–2732 …–2890   × 2   8 2·18  
? Merneit  
? ʰBa („Vták“), ʰSeneferka 1. alebo 2. dynastia.

2. dynastia (Cenej / This) upraviť

## Meno Beckerath HKW (±25) Shaw   P S K A T Poznámky
  Bedžau ʰHetepsechemuej Βοηθος, Βωχος, Bochus 2853/2803–2825/2775 2730–? 2890–…     3   9 2·19  
  Kakau ʰRaneb (Nebre) Καιεχως, Χως, Cechous 2825/2775–2810/2760 ?–2700       4   10 2·20  
  Baneceru ʰNinecer Βινωθρις, Βιωφις, Biophis 2810/2760–2767/2717 2700–2660     × 5   11 2·21  
  Vadžnes Veneg Τλας 2767/2717–2760/2710         6   12 [2·22]  
  (Senedž)?     ?–2610       7   13 2·23  
  (Neferkare I.)? Νεφερχερης 2749/2699–2744/2694         8 1   2·24 Panovník doložený len písomne, bez archeologických nálezov.
  (Neferkasokar)? Σεσωχρις 2744/2694–2736/2686         9     3·01 Panovník doložený len písomne, bez archeologických nálezov.
  Hudžefa I.   2736/2686–2734/2684         10     3·02 Kráľ vystupujúci zatiaľ len v chronológiách pod menom „Vymazaný“, archeologicky nedoložený.
  ʰSechemib Perenmaat Σεθενης 2760/2710–2749/2699 2650–?               Možno ʰSechemib → ˢPeribsen.
  ˢPeribsen   2749/2699–2734/2684 2660–2650               Doložený len z Horného Egypta; možno ˢPeribsen ← ʰSechemib, alebo protikráľ predchádzajúcich troch.
  Džadžaj ʰˢChasechemuej Χενερης 2734/2684–2707/2657 2610–2593 …–2686   × 11   4 3·03  
? ʰBa („Vták“), ʰSeneferka 1. alebo 2. dynastia.
? Nubnefer  

Stará ríša (približne 2686–2125 pred Kr.) upraviť

Bližšie informácie v hlavnom článku: Stará ríša

Radenie dynastií do Starej ríše nie je jednotné. Niekedy končí 6. dynastiou, inokedy je jej súčasťou aj neprehľadné obdobie 7. a 8. dynastie. Dnes sú známe takmer všetky mená panovníkov 3.–6. dynastie,[4] trochu problematická je 3. dynastia v radení a v menách. Niektoré panovnícke mená poznáme z nápisov na materiáli stavieb pôvodne z tohto obdobia, ktoré boli následne znovu použité v stavbách Strednej a Novej ríše, čo paradoxne predĺžilo ich existenciu.[3]

3. dynastia (Mennofer / Memfis) upraviť

## Meno Beckerath HKW (±25) Shaw   P S K A T Poznámky
  Nebka ʰSanacht Νεχερωφης, StoychusNecherochis 2707/2657–2690/2640 ?–? 2686–2667         15 3·04 Prvý panovník dynastie podľa väčšiny dobových záznamov, alebo tretí podľa viacerých nálezov. Jeden z možných staviteľov objektu s označením Lepsius I v lokalite Abú Rawáš.
  Nubhor ʰNecerichet (Džoser) Τοσορθρος, StoychusSesorthus 2690/2640–2670/2620 2592–2566 2667–2648   × 12   16 3·05 Staviteľ najst. známej egypt. pyramídy, v kt. podzemných priestoroch sa našli časti pohrebných výbav jeho predchodcov.
  Džoserteti ʰSechemchet Τυρεις, Stoychus 2670/2620–2663/2613 2565–2559 2648–2640     13   17 3·06 Staviteľ nedokončenej stupňovitej pyramídy v Sakkáre.
  ʰChaba Σωυφις? 2663/2613–2639/2589 2559–? 2640–2637     14       Pravdepodobne staviteľ Vrstvenej pyramídy v Záwíja al-Arján. Okrem nej iné nálezy potvrdzujúce jeho existenciu sú zriedkavé.
  Hudžefa II. (Μεσωχρις)?               18? 3·07 Kráľ vystupujúci zatiaľ len v chronológiách pod menom „Vymazaný“, archeologicky nedoložený; možno „Hudžefa II.“ ≡ Senedž.
  Hunej Αχης 2663/2613–2639/2589 ?–2544 2637–2613     15   19 3·08 Možný staviteľ prvej pravej egypt. pyramídy v Médúme.
? Šaru 3. alebo 4. dynastia. Jediný nalez grafita mena v spojitosti s Chufuom zo 4. dynastie.
? ʰKahedžet, Sedžes Možno ʰKahedžet ≡ Hunej alebo Senedž ≡ „Hudžefa II.“

4. dynastia (Mennofer / Memfis) upraviť

## Meno Beckerath HKW (±25) Shaw W P S K A T Poznámky
  Snofru ʰNebmaat Σωρις 2639/2589–2604/2554 2543–2510 2613–2589   × 16 2 20 3·09 Postavil Lomenú a Červenú pyramídu, okrem toho pravdepod. dokončil Pyramídu v Médúme.
  Chufu ʰMedžedu Χέωψ, Σοῦφις, Suphis 2604/2554–2581/2531 2509–2483 2589–2566 × × 17   21 [3·10] Staviteľ Veľkej pyramídy v Gíze. Antické pramene tvrdia, že bol až tretím panovníkom dynastie, zatiaľ však nie je znamy panovník medzi Snofruom a Chufuom; mohlo ísť napr. o veľmi krátko panujúceho staršieho brata. Usporiadal expedície do Núbie, na Sinai a do Byblu.
  Radžedef ʰCheper (Džedefre) Ρατοισης, Rhampsinit 2581/2531–2572/2522 2482–2475 2566–2558 × × 18   22 [3·11] Staviteľ pyramídy v Abú Rawáš a jeden z možných staviteľov Veľkej sfingy v Gíze.
  Bikka (Baka) Βιχερις 2546/2496–2539/2489 2474–2473             [3·13]  
  Rachef ʰVeserib (Chafre) Χεφρήν, Σοῦφις 2572/2522–2546/2496 2472–2448 2558–2532 ×   19   23 3·12 Staviteľ druhej pyramídy v Gíze a jeden z možných staviteľov Veľkej sfingy v Gíze.
  Menkaure ʰKachet Μενχερης, Μυκερινος, Mycerinus 2539/2489–2511/2461 2447–2442 2532–2503   × [20]   24 [3·14] Staviteľ tretej pyramídy v Gíze.
  Šepseskaf ʰŠepsechet Σεβερχερης 2511/2461–2506/2456 2441–2436 2503–2498   ×     25 [3·15]  
  Tamftis Θαμφθις 2506/2456–2504/2454               3·16?  
? Šaru 3. alebo 4. dynastia. Jediný nalez grafita mena v spojitosti s Chufuom zo 4. dynastie.
? Baka Setka, Baufre, Hardžedef (Džedefhor/Džedefptah) Možno Tamftis ≡ Hardžedef.

5. dynastia (Mennofer / Memfis, Abu / Elefantine) upraviť

## Meno Beckerath HKW (±25) Shaw   P S K A T Poznámky
01 Veserkaf ʰIrimaat Ουσερχερης 2504/2454–2496/2446 2435–2429 2494–2487   × 25   26 3·17  
02 Sahure ʰNebchau Σεφρης 2496/2446–2483/2433 2428–2416 2487–2475     26 3 27 [3·18]  
03 Neferirkare (I.) Kakai Νεφερχερης 2483/2433–2463/2413 2415–2405 2475–2455   × 27   28 [3·19]  
04 Raneferef Isi (Neferefre) …χερης 2456/2406–2445/2395 2404 2456–2445     29   29 [3·21]  
05 Šepseskare Neceruser Σισιρης 2463/2413–2456/2406 2403 2455–2448     28     [3·20]  
06 Niuserre Ini Ραθουρης 2445/2395–2414/2364 2402–2374 2445–2421       4 30 [3·22]  
07 Menkauhor Kaui Μενχερης 2414/2364–2405/2355 2373–2366 2421–2414     30   31 3·23  
08 Džedkare Isesi Τανχερης 2405/2355–2367/2317 2365–2322 2414–2375     31 5 32 3·24  
09 Venis ʰVadžtauej Οννος 2367/2317–2347/2297 2321–2306 2375–2345     32   33 3·25  

6. dynastia (Mennofer / Memfis) upraviť

## Meno Beckerath HKW (±25) Shaw Q P S K A T Poznámky
01 Teti II. ʰSeheteptauej Οθοης, Othius 2347/2297–2337/2287 2305–2279 2345–2323 ×   33 14 34 [4·01]  
02 Veserkare   2337/2287–2335/2285 ?–? 2323–2321 ×       35 [4·02]  
03 Merire Pepi I. Φιος 2335/2885–2285/2235 2276–2228 2321–2287 ×   34 15 15 [4·03]  
04 Merenre I. Nemtiemzaf Μεθουσουφις 2285/2235–2279/2229 2227–2217 2287–2278 ×   35 16 37 [4·04]  
05 Neferkare Pepi II. Φιωψ, Phiops 2279/2229–2219/2169 2216–2153 2278–2184     36   38 [4·05]  
06 Merenre II. Nemtiemzaf Μενθεσουφις 2219/2169–2218/2168 2152           39 [4·06]  
07 Neitokret / Necerkare Siptah Νίτωκρις, Nitocris 2218/2168–2216/2166   2184–2181     37   40 4·08 Faraón, ktorý sa často omylom uvádzal ako kráľovná. Je zaraďovaný aj do nasledujúceho obdobia.

7. / 8. dynastia (Mennofer / Memfis) upraviť

## Meno Beckerath HKW (±25) Shaw   P S K A T Poznámky
  Menkare   2216/2166–… 2150–…  2181–…          41 4·09  
  Neferkare II.                 42 4·10  
  Neferkare Nebi                 43    
  Džedkare Šemaj                 44    
  Neferkare Chendu                 45    
  Merenhor                 46    
  Seneferka Neferkamin                 47    
  Nikare                 48    
  Neferkare Tereru                 49    
  Neferkahor   …–2190/2140             50    
  Neferkare Pepiseneb   2190/2140–…             51    
  Nefer Neferkamin Anu                 52    
  Kakare Ibi (I.)                 53 4·11  
  Neferkaure     2126–2113           54    
  Neferkauhor Chuiujhapi     2122–2120           55    
  Neferirkare (II.) ʰDemedžibtauej   …–2170/2120 2119–2218 …–2160         56    
? Imhotep 7. / 8. alebo 9. / 10. dynastia.
? …re Hetep, Chuj, Ijcenu, Isu, Anch(?)kare Sechem(?)kare, Vadžkare  

Prvé prechodné obdobie (približne 2160–2055 pred Kr.) upraviť

Bližšie informácie v hlavnom článku: Prvé prechodné obdobie

9. a 10. dynastia sa niekedy zvyknú spájať do jednej dynastie a predstavujú neprehľadné obdobie.

9. / 10. dynastia (Henennesu / Herakleopolis) upraviť

## Meno Beckerath HKW (±25) Shaw S K A T Poznámky
      2170/2120–… 2118–… 2160–…          
  Meribre Chetej (I.) Αχθοης, Ochthois              
  Neferkare III.               4·20  
  Vahkare Chetej (II.)               4·21  
  Senen…               4·22  
  Neferkare Chetej (III.)               [4·23]  
  Meri[ka](re) Chetej (IV.)               4·24  
  Šed…ej               4·25  
  H…               4·26  
  Nebkaure Chetej (V.)                  
  Merikare                  
      …–2050/2020 …–1980 …–2125          
? Imhotep 7. / 8. alebo 9. / 10. dynastia.
? Iti, Meri…[hathor], Se…re Chetej  

11. dynastia (Vaset / Téby) upraviť

## Meno Beckerath HKW (±16) Shaw S K A T Poznámky
  Mentuhotep I. ʰTepija   2119–? 1980–?     12   5·12  
  Antef I. ʰSehertauej   ?–2103 ?–2067 2125–2112   11   [5·13]  
  Antef II. ʰVahanch   2103–2054 2066–2017 2112–2063   10   5·14  
  Antef III. ʰNachtnebtepnefer   2054–2046 2016–2009 2063–2055   9   [5·15]  

Stredná ríša (približne 2055–1773 pred Kr.) upraviť

Bližšie informácie v hlavnom článku: Stredná ríša

Začiatok Strednej ríše sa v odborných prameňoch rôzni, niekedy začína približne v polovici 11. dynastie, inokedy až 12. dynastiou. Niekedy sa do nej radí len 11. a 12. dynastia, inokedy aj neprehľadná 13. a 14. Takmer kompletná chronológia je zrekonštruovaná pre obdobie 12. dynastie.[4] Z polovice tejto dynastie je doložený aj astronomický synchronizmus, ktorý poskytuje jeden z momentov k absolutnému datovaniu udalostí tohto obdobia.

11. dynastia (Vaset / Téby) upraviť

## Meno Beckerath HKW (±16) Shaw S K A T Poznámky
  Nebhepetre Mentuhotep II.   2046–1995 2009–1959 2055–2004 46 29 57 5·16 Približne v roku 2040 pred Kr. znovu zjednotil Egypt a tým začalo obdobie Strednej ríše. Staviteľ prvého zádušného chrámu v Dér el-Bahrí.
  Sanchkare Mentuhotep III.   1995–1983 1958–1947 2004–1992 45 30 58 5·17  
  Nebtauejre Mentuhotep IV.   1983–1976 1947–1940 1992–1985   [31]      

12. dynastia (Vaset / Téby, Ictauej) upraviť

## Meno Beckerath HKW Shaw S K A T Poznámky
01 Sehetepibre Amenemhet I. Αμμενεμης, Ammenemes 1976–1947 1939–1910 (±16) 1985–1956 44 17 59 5·20 Bývalý vezír Mentuhotepa IV., panujúceho len krátky čas, sa za neznámych okolností ujal vlády a založil 12. dynastiu.
02 Cheperkare Senusret I. Σεσογχωσις, Sesonchosis 1956–1911/10 1920–1875 (±6) 1956–1911 43 24 60 5·21  
03 Nebkaure Amenemhet II. Αμμανεμης, Ammenemes 1914–1879/76 1878–1843 (±3) 1911–1877 42 18 61 [5·22]  
04 Chacheperre Senusret II. Σεσοστρις, Sesostris 1882–1872 1845–1837 1877–1870 41   62 [5·23]  
05 Chakaure Senusret III. Λαχαρης, Sesostris 1872–1853/52 1837–1819 1870–1831 40 [32] 63 [5·24]  
06 Nimaatre Amenemhet III. Αμερης, Lamaris/Lampares 1853–1806/05 1818–1773 1831–1786 39   64 [5·25]  
07 Maacherure Amenemhet IV. Αμενεμης 1807/06–1798/97 1772–1764 1786–1777 38 21 65 6·01 Pravdepodobne vládol minimálne jeden rok v koregencií.
08 Sebekkare Sebeknofru (Neferusobek) Σκεμιοφρις, Arsino 1798/97–1794/93 1763–1760 1777–1773   22   6·02 Kráľovná.

Druhé prechodné obdobie (približne 1773–1550 pred Kr.) upraviť

Bližšie informácie v hlavnom článku: Druhé prechodné obdobie

15. a 16. dynastia sa niekedy spájajú do jednej. 15. býva označovaná aj ako hyksóska, 16. zase bola pravdepodobne dynastiou ich vazalov. Radenie 13., 16. a 17. dynastie podľa (Ryholt 1997).

## Meno Beckerath HKW Shaw         Poznámky
      1794/1793–1550 1759–1539 1773–1550          
? Aaken, Abija, …hebre, Hetepkare, …hetep[re], Chaenptah, Cha…re, Meritauej, Mentuuser, Pepi III., Sechemkare II., …sechem[re], Sechemre Chutauej Sevadž…re, Šarek Sechaenre, Sobek, Sebekhotep, …uebenre (a), …uebenre (b), Veserchau, Veser…re (a), Veser…re (b) Nezaradení z 13.–15. dynastie.
? Džedhetepre Dedumese I., Džedneferre Dedumese II., Džedabchkare Mentuemsaf, Meranchre Mentuhotep VI., Seneferibre Senusret IV. Nezaradení z 11.–15. dynastie (Ryholt).

13. dynastia (Vaset / Téby) upraviť

## Meno Beckerath HKW Shaw S K A T Poznámky
      1794/93–… 1795–… 1773–…          
  Sechemre Chutauej Sebekhotep (I.)     1737–1733     36   6·18?  
  Sechemkare Sonbef               6·06  
  Nerikare                  
  Sechemkare Amenemhet V.   1792–1787           6·07  
  Kemau   1781–?              
  Hetepibre Harnedžheritef               6·08  
  Iufni               6·09  
  Sanchibre Amenemhet VI.           37   6·10  
  Semenkare Nebnennu               6·11  
  Sehetepibre Susechtauej               6·12  
  Sevadžkare I.               6·13  
  Nedžemibre               6·14  
  Chaanchre Sebekhotep (II.)           47   6·15  
  Renseneb (Ranisonb)           54   6·16  
  Auibre Hor (I.)               6·17  
  Sechemre Chutauej Chabau                  
  Džedcheperu                  
  Seb                 V starších tabuľkách jeden faraón Sebkaj.
  Kaj                
  Sedžefakare Amenemhet VII.   1766–1759 1753–1748         6·18?  
  Chutaueire Vegaf   1794–1792 1759–1757     51   6·05  
  Veserkare Chendžer     1732–1728         6·20  
  Semenchkare Imiremešau               6·21  
  Sehetepkare Antef (IV.)           23   6·22  
  Meribre Sutech (I.) (Set)               6·23  
  Sechemre Sevadžtauej Sebekhotep (III.)     1725–1722     35   6·24  
  Chasechemre Neferhotep I.     1721–1710     34   6·25  
  Sahathor(re) Menuadžre               6·26  
  Chaneferre Sebekhotep (IV.)     1709–1701     33   6·27  
  Chahetepre Sebekhotep (V.)     1700–1695     46   7·01  
  Merhetepre Sebekhotep (VI.)           50      
  Vahibre Ibija   1719–1709 1695–1685         7·02  
  Merneferre Aj I.   ~1700 1684–1661         7·03  
  Merhetepre Ini I.     1660–1659         [7·04]  
  Sanchenre Sevadžtu               7·05  
  Mersechemre Ined               7·06  
  Sevadžkare Hori               7·07  
  Merkaure Sebekhotep (VII.)               7·08  
                   
  Mer…re                  
  Mercheperre               7·22  
  Merkare               7·23  
                   
  Sevadžare Mentuhotep V.                  
  …mosre               7·13  
  Ibi II.               7·14  
  …uebenre …hor               7·15  
  Se…kare               7·16  
  Sehekenre Sanchptahi               7·17  
  …re (a)               7·18  
  Se…enre                  
      …–1648/1645 …–1630 …–1650          
? Meršepsesre Ini (III.), Chuiker ʰMeruti, Mersechemre Neferhotep II., Sechemre Chutauej Pancenej, Sechaenre , Menchaure Senaaib, Sevahenre Senebmiu, Sechemre Neferchau Vepuauetemsaf  

14. dynastia (Chasut / Xois) upraviť

## Meno Beckerath HKW Shaw S K A T Poznámky
      ?–…   1773–…          
  Sechaenre Jakbim                  
  Nebuserre Jaammu                  
  Chauserre Kareh                  
  Aahetepre Ammu                  
  Aasehre Nehsi               8·01  
  Chacherure / Chati(t)re               8·02  
  Nebfaure               8·03  
  Sehebre               8·04  
  Merdžefare               8·05  
  Sevadžkare III.               8·06  
  Nebdžefare               8·07  
  Vebenre               8·08  
  …džefare               8·09  
  …uebenre (c)               8·10  
  Auibre (II.)               8·11  
  Heribre               8·12  
  Nebsenre               8·13  
                8·14  
  …re (b)               8·15  
  Secheperenre               8·16  
  Džedcherure               8·17  
  Seanchibre               8·18  
  Nefertum…re               8·19  
  Sechem…re               8·20  
  Kakemetre / Kakemure               8·21  
  Neferibre               8·22  
  I…re               8·23  
  Chakare               8·24  
  Aakare               8·25  
  Semenenre Hapu (II.)               8·26  
  Džedkare ʰAnati               8·27  
  Bebnum               9·30  
  …re (c)               9·01  
                   
  …[re] (a)               9·05  
  …[re] (b)               9·06  
  Senefer…re               9·07  
  Men…re               9·08  
  Džed…re               9·09  
                   
  Inek?               9·14  
  I…               9·15  
  Ip…               9·16  
      …–1648/1645   …–1650          
? Meriuserre Jakobher, Maaibre Šeši 14. alebo 15. dynastia.
? Chamure, Nuja, Šeneh, Šenšek, Vadžed, Jakoreb  

15. dynastia (hyksóska) upraviť

## Meno Beckerath HKW Shaw S K A T Poznámky
  Semken?   (1648/1645–1633/1630)              
  Aperanati?   (1633/1630–1619/1616)              
  Sakirher?   (1619/1616–1610/1607)              
  Seuserenre Chaian Στααν, Iannas 1610/1607–1590/1587   ~1600       [10·18]  
  Aauserre Apopi Αφωβις, Αφωφις, Aphophis 1590/1587–1549/1546 1575–1540 ~1555       [10·19]  
  Hetepibre Chamudi Αρχλης, Archles, Assis 1549/1546–1539/1536 ?–~1530 …–1550       10·20  
? Meriuserre Jakobher, Maaibre Šeši 14. alebo 15. dynastia.

16. dynastia (hyksóski vazali) upraviť

## Meno Beckerath HKW Shaw S K A T Poznámky
  ?   1648/1645–…   1650–…          
  Sechemre Sementauej Džehuti           8   11·01?  
  Sechemre Seusertauej Sebekhotep (VIII.)           43   11·02?  
  Sechemre Seanchtauej Neferhotep III.               11·03?  
  Seanchenre Mentuhotepi (Mentuhotep VII.)               11·04?  
  Sevadženre Nebirirau I.           38   [11·05]  
  Neferkare Nebirirau II.               11·06  
  Semenre               11·07  
  Seuserenre Bebianch           27   11·08  
  Sechemre Šeduaset               11·09  
    …–1539/1536 …–~1540 …–1580          

17. dynastia (Vaset / Téby) upraviť

## Meno Beckerath HKW Shaw S K A T Poznámky
  Sechemre Vahchau Rahotep   ~1640–…   ~1580–…   54      
  Sechemre Vadžchau Sebekemsaf (I.)           48      
  Sechemre Vepmaat Antef (VI.)                 Poradie a číslovanie neustálené.
  Nubcheperre Antef (VII.)           28    
  Sechemre Heruhormaat Antef (VIII.)                
  Sechemre Šedtauej Sebekemsaf (II.)                  
  Senachtenre (Tao)       ~1560   26      
  Sekenenre Tao         25      
  Vadžcheperre Kamose   …–1550 …–1540 1555–1550          
? Nebmaatre 15./16. (Beckerath) alebo 17. dynastia (Ryholt).

Nová ríša (približne 1550–1069 pred Kr.) upraviť

Bližšie informácie v hlavnom článku: Nová ríša

Takmer kompletne zostavenú chronológiu má 18. dynastia,[4] do ktorej začiatku spadá aj zaznamenané astronomické pozorovanie. Doklad iného astronomického pozorovania pochádza z polovice rovnakej dynastie. Takmer isté poradie má aj prvá polovica 19. dynastie.[4] Pre chronológiu tohto obdobia je dôležitá zachovaná medzinárodná korešpondencia, ktorá býva určitým synchronizmom a pomáha presnejšie určiť časové intervaly panovania a momenty udalostí, napr. Achnatonov archív nájdený v el-Amarne, so záznamom diplomatickej komunikácie so súčasnými panovníkmi Blízkeho východu.[5]

18. dynastia (Vaset / Téby) upraviť

## Meno Beckerath HKW Shaw S A T Poznámky
01 Nebpehtire Ahmose I. Αμως, Amasis 3.(?) 1550–1525 1539–1515 1550–1525 47 66   Príbuzensky spätý s posledným panovníkom 17. dynastie Kamosem, možno jeho brat alebo synovec.
02 Džeserkare Amenhotep I. Αμενωφθις, Amenofis 13.7.1525–1504 1514–1494 1525–1504 48 67    
03 Aacheperkare Thutmose I. Μισαφρις, Mefres 22.3.1504–1492 1493–1483 1504–1492 [49] 68    
04 Aacheperenre Thutmose II. Χεβρως, Chebron jar 1492–1479 1482–1480 1492–1479 [50] 69    
05 Maatkare Hatšepsut Αμενσις, Amenses 1479/1473–1458/57 1479–1458 1473–1458       Kráľovná, staviteľka druhého zádušného chrámu v Dér el-Bahrí.
06 Mencheperre Thutmose III. Μισφραγμουθωσις, Meframutosis 28.4.1479–11.3.1425 1479–1425 1479–1425 [51] 70   Počas jeho vlády dosiahol staroegyptský štát jednu z najväčších rozlôh, medzi iným až po Blízky východ. Začiatku jeho vláde dominovala jeho nevlastná matka Hatšepsut. Po jej smrti sa stal jedným z najväčších panovníkov v egyptských dejinách.
07 Aacheperure Amenhotep II. Αμενωφις 13.11.1428–1397 1425–1400 1427–1400 [52] 71    
08 Mencheperure Thutmose IV. Τουθμωσις, Tutmosis 1397–1388 1400–1390 1400–1390 [53] 72    
09 Nebmaatre Amenhotep III. Αμενωφις, Amenofis 6.1388–1351/50 1390–1353 1390–1352 [54] 73   Vládol vrcholnému obdobiu staroegyptských dejín. Hospodárske pomery v štáte mu dovoľovali rozsiahle stavebné aktivity. Pravdepodobne bol starým otcom Tutanchamona.
10 Nefercheperure Vaenre Amenhotep IV.Achnaton Ωρος (?) 11./12.1351–1334 1353–1336 1352–1336       Jeden z najznámejších staroegyptských faraónov, vďaka svojej neúspešnej náboženskej reforme a unikátnemu umeleckému štýlu, ktoré v čase jeho panovania prekvitalo. Dnes sa označuje aj ako Amarnské obdobie, podľa lokality el-Amarna (býv. hl. mesto Achetaton).
11 Anchcheperure Smenchkare Ραθως, Ratotis (?) jeseň 1337–1333 1336–1334 1338–1336       Pravdepod. jeden z dvoch spoluvládcov Achnatona v posledných 3–4 rokoch vlády; Smenchkare ≡ Achnatonov brat alebo syn.
12 Anchetcheperure Merituaenre Nefernefruaton Ακεγχερης, Achencheres (?)   1334–?         Asi jeden z dvoch spoluvládcov Achnatona v posledných 3–4 rokoch vlády; NefernefruatonNefertiti alebo jedna z jeho dcér.
13 Nebcheperure TutanchatonTutanchamon Χεβρης, Chencheres (?) 1333–1323 ?–1324 1336–1327       Jeden z najznámejších staroegyptských faraónov, vďaka rozprávkovému pokladu, ktorý sa našiel ako hrobová výbava v jeho hrobke v Údolí kráľov. Pravdepodobne bol synom Achantona. Opustil náboženské reformy a vrátil sa k pôvodnému náboženstvu.
14 Chepercheperure Aj II. Αχερρης, Cherres 2.1323–1319 1323–1320 1327–1323        
15 Džesercheperure Haremheb Αρμεσσης, Harmais 1319–1292 1319–1292 1323–1295 55 74   Bývalý hlavný veliteľ vojska a radca počas Tutanchamonovej vlády.

19. dynastia (Vaset / Téby) upraviť

## Meno Beckerath HKW Shaw S A T Poznámky
01 Menpehtire Ramesse I. Ραμεσσης, Ramesses jeseň 1292–1290 1292–1291 1295–1294 56 75    
02 Menmaatre Setchi I. Σεθως 6.(?) 1290–1279/78 1290–1279 1294–1279 57 76    
03 Vesermaatre Setepenre Ramesse II. Ραμεσσης Μιαμουν, Ραψακης 31.5.1279–1213 1279–1213 1279–1213 58      
04 Baenre Seriamon Merenptah Αμενωφαθ, Μενωφις, Amenophis 24.7./3.8.1213–1203 1213–1203 1213–1203        
05 Menmire Setepenre Amenmesse Αμμενεμνης 3.5.1203–1200/1199 1202–1200 1203–1200        
06 Vesercheprure Setepenre Setchi II.   12.1200/1199–1194/93 1202–1198 1200–1194        
07 Achenre Sepepenre Siptah   10.1194/93–… 1197–1193 1194–1188        
08 Sitre Meritamon Tausret Θουωρις …–1186/85 1192–1191 1188–1186        

20. dynastia (Vaset / Téby) upraviť

## Meno Beckerath HKW Shaw Poznámky
01 Veserchaure Setepenre Setnachte   3.1186/85–1183/82 1190–1188 1186–1184  
02 Vesermaatre Meriamon Ramesse III.   7.3.1183/82–1152/51 1187–1157 1184–1153  
03 Hekamaatre Setepenamon Ramesse IV.   17.4.1152/51–1145/44 1156–1150 1153–1147  
04 Vesermaatre Secheperenre Ramesse V.   1.1145/44–1142/40 1149–1146 1147–1143  
05 Nebmaatre Meriamon Ramesse VI.   10./11.1142/40–1134/1132 1145–1139 1143–1136  
06 Vesermaatre Setepenre Ramesse VII.   12.1134/1132–1126/1123 1138–1131 1136–1129  
07 Vesermaatre Achenamon Ramesse VIII.   1126/1123–1125/1121 1130 1129–1126  
08 Neferkare Setepenre Ramesse IX.   6.1125/1121–1107/1103 1129–1111 1129–1108  
09 Chepermaatre Setepenre Ramesse X.   10.1107/1103–1103/1099 1110–1107 1108–1099  
10 Menmaatre Setepenptah Ramesse XI.   4.1103/1099–1070/69 1106–1077 1099–1069  

Tretie prechodné obdobie (približne 1069–664 pred Kr.) upraviť

Chronológia tejto historickej fázy je komplikovaná aj vďaka spletitosti rodinných vzťahov vplyvných a významných osobností tohoto obdobia, ktoré ovládali často súbežne rôzne časti ríše. Takmer úplné poradie panovníkov poznáme od 24. po 30. dynastiu.[4]

21. dynastia (Džanet / Tanis) upraviť

## Meno Beckerath HKW Shaw Poznámky
01 Hedžcheperre Setepenre Nesbanebdžed I. Σμενδης, Smendis 1070/69–1044/43 1076–1052 1069–1043  
02 Neferkare Hekavaset Amenemnesut Νεφελχερης, Nephercheres 1044/43–1040/39 1051–1006 1043–1039  
03 Aacheperre Setepenamon Pasbachaenniut I. Ψουσεννης, Psusennes 1044/43–994/93 1005–1002 1039–991  
04 Vesermaatre Sepepenamon Amenemope Αμενωφθις, Amenophthis 996/95–985/84 1002–993 993–984  
05 Aacheperre Setepenre Osorkon Starší Οσοχωρ, Osochor 985/84–979/78 992–987 984–978  
06 Necercheperre Setepenamon Siamon Ψιναχης, Psinnaches 979/78–960/59 986–968 978–959  
07 Titcheperure Setepenre Pasbachaenniut II. Ψουσεννης, Psusennes 960/59–946/45 967–944 959–945  

22. dynastia (líbyjská, Perbastet / Bubastis, Džanet / Tanis) upraviť

## Meno Beckerath HKW Shaw Poznámky
  Hedžcheperkare Setepenre Šešonk I. Σεσωγχις, Sesonchosis 946/45–925/24 943–923 945–924  
  Sechemperre Setepenre Osorkon I. Οσορθων, Osorthon 925/24–~890 922–888 924–889  
  Hedžcheperre Setepenre Šešonk II.   ~877–875 873 890  
  Hedžcheperre Setepenre Takelot I. Tacelothis ~890–877 887–874 889–874  
  Vesermaatre Setepenamon Osorkon II.   ~875–837 872–842 874–850  
  Hedžcheperre Setepenamon Harsaeset   ~870–850      
  Hedžcheperre Setepenre Takelot II. Τακελωθις ~841–816 845–821 850–825 22. alebo 23. dynastia.
  Vesermaatre Setepenre Šešonk III.   ~837–798 (785 ?) 841–803 825–773  
  Vesermaatre Setepenamon Pimej   ~785–774 789–784 773–767  
  Aacheperre Setepenre Šešonk IV.   ~774–736 783–746 767–730  
  Aacheperre Setepenamon Osorkon IV.   ~732/730–722 730 730–715  

23. dynastia (líbyjská, Džanet / Tanis) upraviť

## Meno Beckerath HKW Shaw Poznámky
  Vesermaatre Setepenamon Padibastet I. Πετουβατης, Petubastis ~830–805/800 834–812 818–…  
  Meriamon Iupuat I.   ~816–800 820–809    
  Vesermaatre Meriamon Šešonk V.   ~805/800–790      
  Vesermaatre Setepenamon Osorkon III. Οσορχω, Osorthon ~790–762      
  Vesermaatre Setepenamon Takelot III.   ~767–755 780 (±20)    
  Vesermaatre Setepenamon Rudžamon   ~755–735      
  Neferkare Pefcauavibast          
  Vesermaatre Setepenamon Iupuat II.   ~756–725 (?)   …–715  

24. dynastia (líbyjská, Saj / Sais) upraviť

## Meno Beckerath HKW Shaw Poznámky
  Šepsesre Tefnacht I.   ~740–719/717 736–729 (727–720)  
  Vahkare Bakenrenef Βοχχορις, Bocchoris 719/717–714/712 728–723 720–715  

25. dynastia (kušitská) upraviť

## Meno Beckerath HKW Shaw Poznámky
  Mencheperre Pije (Pianchi)   ~746–715/713 753–723 747–716  
  Neferkare Meriamon Šabaka Σαβακων, Sabacon 715/713–700/698 722–707 716–702  
  Džedkaure Šabataka Σεδιχως, Sebichos 700/698–690 706–690 702–690  
  Chunefertemre Taharka Ταρκος, Taracus 690–664 690–664 690–664  
  Bakare Tanutamon   664–~655 664–655 664–656  

Neskoré obdobie (664–332 pred Kr.) upraviť

Bližšie informácie v hlavnom článku: Neskoré obdobie (Egypt)

27. a posledná sú dynastie perzských dobyvateľov. Od roku 664 pred Kr. je presné datovanie v staroegyptskej chronológii. Manetónov zoznam končí 30. dynastiou, nasledujúca je preto niekedy označovaná v tomto duchu ako „31.“

26. dynastia upraviť

## Meno Datovanie Poznámky
01 Mencheperre Neko I. Νεχαω, Nechaus 672–664  
02 Vahibre Psammetik I. Ψαμμιτιχος, Psammetichus 664–610  
03 Vahemibre Neko II. Νεχω, Νεχαω, Nechaus 610–595  
04 Neferibre Psammetik II. Ψαμμουθις, Psammuthes 595–589  
05 Haibre Vahibre Ουαφρις, Vaphres 589–570  
06 Chnemibre Ahmose II. Αμωσις, Amosis 570–556  
07 Anchkaenre Psammetik III. Ψαμμεχεριτης 526–525  

27. dynastia (perzská) upraviť

## Meno Datovanie Poznámky
01 Kambýses II. Καμβυσης, Cambyses 525–522  
02 Gaumáta Μαγοι, Magi 522  
03 Dareios I. Veľký Δαρειος Υστασπου, Darius 522/21–486/85  
04 Xerxés I. Veľký Ξερξης, Xerxes 486/85–465/64  
05 Artaxerxés I. Αρταξερξης, Artaxerxes 465/64–424  
06 Xerxés II. Ξερξης, Xerxes 424/23  
07 Dareios II. Δαρειος, Darius 423–405/04  
08 Artaxerxés II.   405/04–401  

28. dynastia (Saj / Sais) upraviť

## Meno Datovanie Poznámky
01 Amenardis (Psammetik V.) Αμυρτεος, Amyrtaeus 404/401–399 Potomok saidských faraónov 26. dynastie, ktorý úspešne viedol vzburu proti perzskej nadvláde.

29. dynastia upraviť

## Meno Datovanie Poznámky
01 Baenre Merneceru Nefaarudž I. Νεφεριτης, Nepherites 399–393  
02 Harnechba Μουθις, Muthes 393–392  
03 Chnemmaatre Setepenchnem Hakor Αχωρις, Achoris 392–380  
04 Veserre Setepenptah Pašerimut Ψαμμουθις, Psammuthes 393/92 Protikráľ.
05 Nefaarudž II. Νεφεριτης, Nepherites 380  

30. dynastia upraviť

## Meno Datovanie Poznámky
01 Cheperkare Nechtnebef Νεκτανεβης, Nectanebes 380–362  
02 Irimaatenre Džedhor Setepeninheret Τεως, Teos 364/362–360  
03 Senedžemibre Setepeninheret Nachthareheb Νεκτανεβος, Nectanebus 360–342  

„31.“ dynastia (perzská) upraviť

## Meno Datovanie Poznámky
01 Artaxerxes III. Ωχος, Ochus 343–338  
02 Arses Αρσης, Arses 338–336  
03 Dareios III. Δαρειος, Darius 336–332/330  
03 Chababaš   338/37–336/35 Egyptský protikráľ vládnuci v Hornom Egyte.

Ptolemaiovské obdobie (332–30 pred Kr.) upraviť

Bližšie informácie v hlavnom článku: Ptolemaiovské obdobie

Ptolemaiovská dynastia je niekedy označovaná aj ako „32.“ staroegyptská dynastia. V Macedónskej dynastii sú macedónsky panovníci, od Alexandra Veľkého po rozpad jeho ríše, ktorú si následne rozdelili medzi sebou jeho satrapovia. Egyptský satrapa Ptolemaios potom založil posledný samostatne vládnuci kráľovský rod – ptolemaiovskú dynastiu.

 • macedónski panovníci (332–305 pred Kr.),

Macedónski panovníci upraviť

## Meno Datovanie Poznámky
01 Meriamon Setepenre Alexander III. Veľký Ἀλέξανδρος ὁ Μέγας 332–323  
02 Meriamon Setepenre Filip III. Arrhidaios Φίλιππος ὁ Ἀρριδαῖος 323–317  
03 Haibre Setepenamon Alexander IV. Aigos Ἀλέξανδρος Aἰγός 317–310  

„32.“ dynastia (ptolemaiovská, Alexandria) upraviť

## Meno Datovanie Poznámky
01 Ptolemaios I. Sóter
Setepenre Meriamon
Πτολεμαῖος Σωτήρ 305–285  
02 Ptolemaios II. Filadelfos
Veserkaenre Meriamon
Πτολεμαῖος Φιλάδελφος 285–246  
03 Ptolemaios III. Euergetes
Iuaenneceruj‑senuj Setepenre Sechemanchenamon
Πτολεμαῖος Εὐεργέτης 246–221  
04 Ptolemaios IV. Filopator
Iuaenneceruj‑peruj Setepenptah Veserkare Sechemanchenamon
Πτολεμαῖος Φιλοπάτωρ 221–205  
05 Ptolemaios V. Epifanes
Iuaenneceruj‑merit Setepenptah Veserkare Sechemanchenamon
Πτολεμαῖος Ἐπιφανής 205–180  
06 Ptolemaios VI. Filométor
Iuaenneceruj‑peruj Setepenptah‑cheperenre Irimaatenamonre
Πτολεμαῖος Φιλομήτωρ 180–164, 163–145  
07 Ptolemaios VII. Neos Filopator Πτολεμαῖος Νέος Φιλοπάτωρ 145  
08 Ptolemaios VIII. Euergetes II. Fyskón
Iuaencruj‑peruj Setepenpth Irmaatre Sechemanchamon
Πτολεμαῖος Εὐεργέτης, Φύσκων 170–163, 145–116  
09 Ptolemaios IX. Sóter II. Lathyros
Iuaennecermenech‑neceretmetetmut‑senedžet Setepenptah Veserkare Sechemanchenamon
Πτολεμαῖος Σωτήρ, Λάθυρος 116–107, 88–81  
10 Bereniké III. Kleopatra Bereniké Βερενίκη 81–80  
11 Ptolemaios X. Alexandros I.
Iuaenneceruj‑menechuj‑saetre Setepenptah Irmaatre Senenanchenamon
Πτολεμαῖος Ἀλέξανδρος 107–88   
12 Ptolemaios XI. Alexandros II.
Iuaenpanecernehem Setepenptah Irmaatenre Sechemanchamon
Πτολεμαῖος Ἀλέξανδρος 80  
13 Ptolemaios XII. Neos Dionýsos Aulétos
Iuaenpanecernehem Setepenptah Irmaatenre Sechemanchamon
Πτολεμαῖος Νέος Διόνυσος Θεός Φιλοπάτωρ Θεός Φιλάδελφος, Αὐλητής 80–58, 55–51  
14 Bereniké IV. Βερενίκη 58–55  
15 Kleopatra VII. Filopator
ʰVeret‑nebetneferu‑achetseh
Κλεοπάτρα Φιλοπάτωρ 51–30  
16 Ptolemaios XIII. Theos Filopator I. Πτολεμαῖος Θεός Φιλοπάτωρ 51–47  
17 Ptolemaios XIV. Theos Filopator II. Πτολεμαῖος Θεός Φιλοπάτωρ 47–44  
18 Ptolemaios XV. Filopator Filométor Kaisar Kaisarion
Iuaenpanecer‑netinehem Setepenptah Irmaatre Sechemanchenamon
Πτολεμαῖος Φιλοπάτωρ Φιλομήτωρ Καῖσαρ, Καισαρίων 44–30  

Rímske obdobie (30 pred Kr.–395 po Kr.) upraviť

Bližšie informácie v hlavnom článku: Rímske obdobie (Egypt)
 • Rímska nadvláda (30 pred Kr.–395 po Kr.);

Byzantské obdobie (395–641 po Kr.) upraviť

Bližšie informácie v hlavnom článku: Byzantské obdobie (Egypt)

Poznámky upraviť

 1. Z praktického dôvodu je na tomto mieste uvedená 13. a 14. dynastia v Druhom prechodnom období, na rozdiel od Showovho radenia ešte v Strednej ríši. 13. dynastiou sa začína veľmi neprehľadné historické obdobie a množstvo nálezov (napr. amulety alebo keramika), ktoré sú často jediným dôkazom niektorých kráľovských mien, je dnes možno časovo umiestniť len zhruba do tohoto obdobia, hoci by mohli v skutočnosti pochádzať ako z 13., tak aj zo 17. dynastie.
 2. Výnimku tvoria mená dvoch panovníkov 2. dynastie: „Sutech-Peribsen“ a „Hor-Sutech-Chasechemuej“.

Referencie upraviť

Pozri aj upraviť

Literatúra upraviť

Ďalšiu literatúru so stručnou charakteristikou je možné nájsť v (Shaw 2003, s. 461–489).

Externé odkazy upraviť