Krajinské zastupiteľstvo Slovenskej krajiny (1928 – 1935)

Krajinské zastupiteľstvo Slovenskej krajiny v rokoch 1928 – 1935 bol prvý zastupiteľský orgán územia dnešného Slovenska, ktorý bol zvolený v krajinských voľbách v roku 1928, po zavedení krajinského zriadenia. V zmysle vtedajšej právnej úpravy boli z 54 členov 2/3 volené vo voľbách a 1/3 (odborníkov) menovaná ústrednou vládou v Prahe. Tá 18 odborníkov vymenovala 29. decembra 1928.[1] Volebné obdobie krajinského zastupiteľstva, ako aj ostatných krajinských orgánov, malo byť šesťročné. Avšak na základe zákona č. 270/1934 Zb. z. a n. sa volebné obdobie predĺžilo o pol roka. Ďalšie voľby preto prebehli až 26. mája 1935.[2] Krajinské zastupiteľstvo zasadalo v budove bývalého župného domu na Župnom námestí v Bratislave. Ustanovujúca schôdza sa konala 12. januára 1929.[3] Rozpustené bolo rozhodnutím vlády 24. apríla 1935 a do ustanovenia nového zastupiteľstva jeho kompetencie prebral krajinský výbor.[4]

Členovia zastupiteľstva

upraviť
strana člen povolanie bydlisko vznik

členstva

RSZML Štefan Csomor hospodár Kalná voľby
Július Dérer evanjelický farár Horný Dačov
Gustáv Gašperík roľník Dovalovo
Rudolf Nickmann správca školy Obsolovce
Ľudovít Okánik kanonik,

starosta Bratislavy

Bratislava
Juraj Sopko roľník Trebišov
Pavol Teplanský hospodár Košolná
Ján Ursíny hospodár Nedozor
Ján Cablk riaditeľ banky Bratislava menovanie
Konštantín Fiala správca banky Žilina
Jozef Gerda roľník Lemešany
Jozef Kállay verejný notár Bratislava
Karol Laštovka univerzitný profesor Bratislava
Ján Líška tajomník Obch. komory

(pôvodne ČSŽOSS)

Bratislava
Július Palkovič advokát Zvolen
Michal Žatkovič učiteľ Habura
HSĽS Matej Buček farár - dekan Svätý Beňadik voľby
Viktor Dušek verejný notár Bratislava
Jozef Džatko obchodník Vranov n. Topľou
Eugen Filkorn kňaz,

správca Svoradova

Bratislava
Jozef Kožár kanonik Lipt. Sv. Mikuláš
Jozef Krššák kanonik Levoča
Peter Rovnianek železničiar Nitra
Michal Samuhel tajomník Banská Bystrica
František Tiso úradník Trenčín
Anton Mederly riaditeľ banky Ružomberok menovanie
Ján Pöstényi kňaz Trnava
Ján Procházka riaditeľ Pohr. Ruskov
Henrich Radó verejný notár Púchov
Anton Rubeš lekár Košice
Ján Žirko profesor Prievidza
KSČ Jozef Bača robotník Žilina voľby
Matej Fehér invalidný dôchodca Bratislava
Július Verčík redaktor Bratislava
Ľudovít Vydra stolár Košice
Ondrej Major maloroľník Sečianky
ČSSD Rudolf Drahovský správca družstva Sp. Nová Ves
Michal Korman redaktor Bratislava
Ján Nešpor stredoškol. profesor Zvolen
Emanuel Lehocký riaditeľ okresnej

nemoc. poisťovne

Bratislava menovanie
KK-SS Gyula Alapy penz. župný archivár Komárno voľby
Gyula Fleischmann gen. tajomník strany Košice
Augustín Petrášek kňaz Lukáčovce
MNS Béla Blanár penz. starosta,

maloroľník

Košice
Ferdinand Nagy statkár Zemianska Oľča
János Giller advokát Lučenec
ČSL Andrej Cvinček kanonik Nitra voľby
Pavol Žiška profesor Trnava menovanie
ČNS Ján Slávik námestník riaditeľa

šátnych dráh

Košice voľby
Albert Milota univerzitný profesor Bratislava menovanie
ČND Milan Ivanka advokát Bratislava voľby
Konštantín Mačík sudca Košice menovanie
SNS Martin Rázus evanjelic. kňaz Morav. Lieskové voľby
ŽS Albert Gestettner gen. riaditeľ Bratislava

Zmeny v zložení zastupiteľstva v priebehu volebného obdobia

upraviť
stranícka

príslušnosť

člen povolanie bydlisko poznámka
RSZML Gejza Horňák správca školy Stakčín nastúpil 11.12. 1929 po Ľ. Okánikovi, ktorý sa vzdal mandátu 14.10. 1929[5]
Karol Hušek redaktor Bratislava nastúpil 11. 12. 1929 po P. Teplanskom, ktorý bol 27.10. 1929 zvolený za poslanca NZ[5]
ČND Alexander Duchoň notár Prešov nastúpil 11. 12. 1929 po M. Ivankovi, ktorý bol 27.10. 1929 zvolený za poslanca NZ[5]
SNS Jur Janoška advokát Trnava nastúpil 11. 12. 1929 po M. Rázusovi, ktorý bol 27.10. 1929 zvolený za poslanca NZ[5]
KSČ Rudolf Králik kovorobotník Brezno nastúpil 11.12. 1929 po J. Bačovi, ktorý sa 27.10. 1929 vzdal mandátu[5]
ČSL Karol A. Medvecký kňaz Bojnice nastúpil 06. 03. 1930 po P. Žiškovi, ktorý bol 27.10. 1929 zvolený za senátora NZ[6]
ČNS Bedřich Minařú podnikateľ stavieb Košice nastúpil 06. 03. 1930 po A. Milotovi, ktorý bol 27.10. 1929 zvolený za senátora NZ[6]
Rudolf Pechold obchodník Bratislava nastúpil 06. 03. 1930 po J. Slávikovi, ktorý rezignoval[6]
RSZML Miloslav Schmidt redaktor a krajin. hasič. veliteľ Turč. Sv. Martin nastúpil po J. Sopkovi 05.06. 1930
MNS Andor Jaross statkár Čechy nastúpil po F. Nagyovi, ktorý sa 09.07. 1930 vzdal členstva
ČSSD Vojtech Szilágyi starosta Nitry Nitra nastúpil po zosnulom E. Lehockom v závere roku 1930[7]
HSĽS Štefan Polakovič prednosta expozitúry fin. riaditeľstva Michalovce nastúpil 23. 06. 1932 po A. Rubešovi[8]
ČSSD Jozef Kulhánek prednosta soc. oddelenia Zemskej úradovne pre poistenie robotníkov nastúpil 16. 11. 1932 po zosnulom V. Szilágyim[9]
MNS Jenő Salkovszky advokát Šahy nastúpil 27. 03. 1933 po zosnulom B. Blanárovi[10]
KK-SS Anton Teschler lekár Spišská Nová Ves nastúpil 28.04. 1933 po G. Fleischmannovi[11]
KSČ Ján Neuschl baník Handlová nastúpil 27.11. 1933 po zosnulom A. Gabanyim[12]
RSZML Milan Polák správca - učiteľ Čadca nastúpil 27. 11. 1933 po zosnulom K. Fialovi[12]
RSZML Ján Goč roľník Železník nastúpil 14. 06. 1934 po zosnulom J. Gerdovi[13]
RSZML Pavol Ušiak nádražný reštauratér Košice nastúpil 24. 10. 1934 po zosnulom M. Schmidtovi[14]
RSZML Karol Sutoris evanjelický farár Budikovany nastúpil 22. 02. 1935 po zosnulom R. Nickmannovi[15]

Referencie

upraviť
 1. Odborníci do zemského zastupiteľstva na Slovensku vymenovaní. Slovenský denník, 1928-12-30, roč. XI, čís. 297, s. 1.
 2. ŠUCHOVÁ, Xénia. Slovensko v Česko-Slovensku. I. vyd. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2004. ISBN 802240795 Chybné ISBN. S. 581-583.
 3. Prvá schôdzka zastupiteľstva Slovenskej krajiny. Slovák, 1929-01-13, roč. Xi, čís. 11, s. 1.
 4. Zemské a okresné zastupiteľstvá rozpustené. Slovenský denník, 1935-04-25, roč. XVIII, čís. 97, s. 2.
 5. a b c d e Zemské zastupiteľstvo zahájilo zimné zasadnutie. Slovenský denník, 1929-12-12, roč. XII, čís. 286, s. 2.
 6. a b c Riadne zasadnutie zastupiteľstva Slov. krajiny. Slovák, 1930-03-07, roč. XII, čís. 55, s. 2.
 7. Nitriansky starosta dr. Szilágyi zomrel. Slovenský denník, 1932-04-06, roč. XV, čís. 80, s. 3.
 8. Náš nový krajinský poslanec Polakovič složil sľub — Tuhá debata okolo hosnodárenia elektrární a vysokej ceny prúdu. Slovák, 1932-06-24, roč. XIV, čís. 143, s. 1.
 9. Nový člen zemského zastupiteľstva. Slovenský denník, 1932-11-17, roč. XV, čís. 263, s. 3.
 10. Búrlivé zasadnutie krajinského zastupiteľstva. Slovák, 1933-03-28, roč. XV, čís. 72, s. 3.
 11. Dôvera občianstva vo svoj štát. Slovák, 1933-04-29, roč. XV, čís. 98, s. 3.
 12. a b Zemské zastupiteľstvo jedná o rozpočte. Slovenský denník, 1933-11-28, roč. XVI, čís. 270, s. 2.
 13. Zemské zastupiteľstvo uctilo jednomyseľne opätovné zvolenie T. G. Masaryka prezidentom republiky. Slovenský denník, 1933-06-15, roč. XVII, čís. 135, s. 2.
 14. Dr. Kállay: Slovenský zemský rozpočet je reálny. Slovenský denník, 1934-10-25, roč. XVII, čís. 243, s. 2.
 15. Veľké investície zeme Slovenskej r. 1935. Slovenský denník, 1935-02-23, roč. XVIII, čís. 46, s. 2.