Luteranizmus (náboženstvo)

(Presmerované z Luteránska cirkev)

Luteranizmus (iné názvy: luteránstvo, luterstvo; pejoratívne luterčina) je kresťanské hnutie a smer, ktorý za svoje východisko považuje teológiu Martina Luthera a jeho nasledovníkov. Je to protestantský smer založený v 16. storočí (reformácia). Cirkev spadajúca pod tento smer sa nazýva luteránska cirkev. Príslušník luteranizmu alebo luteránskej cirkvi sa nazýva luterán.

Rozšírenie luteranizmu vo svete
Lutherova ruža

Luteranizmus odmietol zvrchovanú moc pápeža, cirkevnú hierarchiu, mníšstvo a kult svätých. Hlavné zásady obsahuje augsburské vierovyznanie. Podkladom viery a učenia je Biblia, ospravedlnenie človeka z hriechov je možné jedine vierou. Pravá cirkev je tam, kde sa riadne prisluhujú sviatosti, ktoré sú dve - krst a večera Pánova, a kde sa zároveň čistotne zvestuje Božie Slovo. Dynamicky dáva do protikladu zotročenosť človeka hriechom a na druhej strane potenciál Kristovho vykupiteľského diela pre jeho záchranu.

V praktickom cirkevnom živote uprednostňuje účasť laikov na správe cirkvi. Dôraz dáva na jasné oddelenie kompetencií medzi svetskými a cirkevnými inštitúciami. Voči zmiešavaniu politickej a cirkevnej moci má odmeraný postoj. Na praktický život veriaceho sa snaží vplývať prostredníctvom zvesti Božieho Slova a sviatostí.

Luteránske cirkviUpraviť

Luteránske cirkvi sú navzájom nezávislé organizačné jednotky a majú možnosť autonómneho fungovania. Fráza „luteránska cirkev“ býva bežne obsiahnutá aj v samotnom mene tej-ktorej luteránskej cirkvi. Podstatná časť luteránskych cirkví je dobrovoľne združená v Svetovom luteránskom zväze so sídlom v Ženeve. Zastrešuje viac ako 90 miliónov luteránov na celom svete. Luteránskou cirkvou je aj Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku.

LiteratúraUpraviť

  • KÓNYA, Peter - CSEPREGI, Zoltán (zost.): Tri lutherské vyznania viery z Uhorska / Három Lutheri hitvallás Magyarországon / Drei Lutherische Glaubensbekenntnisse aus Ungarn. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2013. 140 s. ISBN 978-80-555-0945-7

Pozri ajUpraviť

Externé odkazyUpraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.