Sväté písmo s komentármi a margináliami Jeruzalemskej Biblie

Sväté písmo s komentármi a margináliami Jeruzalemskej Biblie je preklad celej Biblie do slovenčiny. Autorom tohto prekladu je rímskokatolícky kňaz Anton Botek.

Tento preklad Biblie bol pripravený z originálnych hebrejských a gréckych textov a prihliadalo sa pri ňom na Jeruzalemskú Bibliu a iné verzie.[1][2][3] Okrem samotného textu Biblie boli preložené aj úvody a poznámky podľa francúzskej Jeruzalemskej Biblie.[2] Preklad obsahuje na okraji aj krížové odkazy na miesta v Svätom písme, ktoré súvisia s daným textom.[4] Pripojené sú aj mapy a chronologické tabuľky.

Text prekladu bol vydávaný postupne. Najprv vyšli niektoré jeho časti osobitne v zahraničí napr v knihách Za svetlom, Posolstvo, Múdrosť a iné.[5] Kompletný bol vydaný až 20 rokov po smrti prekladateľa Antona Boteka.[3] Najprv boli vydané komentáre a marginálie k Pentateuchu (1998). Potom k nim bol pridaný text Mojžišových kníh.[6] Následne vychádzali ďalšie časti: historické,[7] múdroslovné[8] a prorocké knihy Starého zákona,[9] nakoniec bol vydaný aj Nový zákon.[10] V roku 2012 vyšiel kompletný text vo vreckovom vydaní.[11] Toto vydanie obsahuje aj monografiu autorov prof. ThDr. Cyrila Vasiľa SJ, doc. ThDr. Jozefa Kyselicu SJ a ThDr. Jána Ďuricu SJ, PhD.[2]

Tento preklad obsahuje knihy Svätého písma rozčlenené takto:[11]

 1.  Starý zákon:
 2.  Nový zákon: Evanjelium podľa Matúša, Evanjelium podľa Marka, Evanjelium podľa Lukáša, Evanjelium podľa Jána, Skutky apoštolov, List Rimanom, Prvý list Korinťanom, Druhý list Korinťanom, List Galaťanom, List Efezanom, List Filipanom, List Kolosanom, Prvý list Solúnčanom, Druhý list Solúnčanom, Prvý list Timotejovi, Druhý list Timotejovi, List Títovi, List Filemonovi, List Hebrejom, Jakubov list, Prvý Petrov list, Druhý Petrov list, Prvý Jánov list, Druhý Jánov list, Tretí Jánov list, Júdov list, Zjavenie apoštola Jána (Apokalypsa)

ReferencieUpraviť

 1. TASR. V Bratislave predstavili nové vydanie Svätého Písma [online]. sme.sk, 26.5.2009, [cit. 2013-01-13]. Dostupné online.
 2. a b c Vrecková BIBLIA pre študentov [online]. Trnava : Univerzitné pastoračné centrum sv. Stanislava Kostku v Trnave, 10.5.2012, [cit. 2013-01-13]. Dostupné online.
 3. a b Anton Botek a jeho slovenský preklad Jeruzalemskej Biblie [online]. Vatikánsky rozhlas, 16.11.2009, [cit. 2013-01-13]. Dostupné online.
 4. Jeruzalemská Biblia vo vreckovom vydaní [online]. Spoločnosť Ježišova na Slovensku, 9.5.2012, [cit. 2013-01-13]. Dostupné online.
 5. Ján Ďurica SJ: K Botekovmu prekladu písma (Článok je prevzatý z ročenky: Studia Aloisiana 2002. Bratislava, 2002.), s. 1, 6
 6. Pentateuch : Päť kníh Mojžišových s komentármi Jeruzalemskej Biblie. Trnava : Vydavateľstvo Dobrá kniha [V spolupráci s Teologickou fakultou Trnavskej univerzity], 2004. ISBN 80-7141-447-6
 7. Historické knihy Starého zákona s komentármi Jeruzalemskej Biblie. Trnava : Vydavateľstvo Dobrá kniha (V spolupráci s Teologickou fakultou Trnavskej univerzity), 2005. ISBN 80-7141-490-5
 8. Múdroslovné knihy Starého zákona s komentármi Jeruzalemskej Biblie. Trnava : Vydavateľstvo Dobrá kniha (V spolupráci s Teologickou fakultou Trnavskej univerzity), 2006. ISBN 80-7141-527-8
 9. Prorocké knihy Starého zákona s komentármi Jeruzalemskej Biblie. Trnava : Vydavateľstvo Dobrá kniha (V spolupráci s Teologickou fakultou Trnavskej univerzity), 2007. ISBN 978-80-7141-576-3
 10. Nový zákon s komentármi a margináliami Jeruzalemskej Biblie. Trnava : Vydavateľstvo Dobrá kniha (V spolupráci s Teologickou fakultou Trnavskej univerzity), 2008. ISBN 978-80-7141-625-8
 11. a b Sväté písmo s komentármi a margináliami Jeruzalemskej Biblie. Preložil Anton Botek. Trnava : Vydavateľstvo Dobrá kniha (V spolupráci s Teologickou fakultou Trnavskej univerzity), 2012. 2640 s. ISBN 978-80-7141-739-2

Externé odkazyUpraviť