2005 TK50 je planétka zo skupiny Apollo, patriaca súčasne medzi objekty pravidelne sa približujúce k Zemi (NEO). Pretože sa v budúcnosti môže priblížiť k Zemi, bola zaradená tiež medzi potenciálne nebezpečné planétky (PHA). Jej dráha nie je dosiaľ definitívne určená, preto jej nebolo doteraz pridelené katalógové číslo.

2005 TK50
planétka
Objav
ObjaviteľT. H. Bressi, J. J. Gomez
Dátum objavu9. október 2005
Označenia2005 TK50
Kategória?
Elementy dráhy
Epocha 9. október 2005
Excentricita (e)0,6906
Veľká polos (a)339,713 091 Gm (2,2708 AU)
Perihélium (q)105,114 976 Gm (0,7027 AU)
Afélium (Q)574,311 205 Gm (3,8390 AU)
Obežná doba (P)1249,92 d (3,4221 a)
Priemerná obežná rýchlosť? km/s
Uhol sklonu dráhy
k ekliptike (i)
6,1566°
Dĺžka výstupného uzla (Ω)16,4322°
Argument perihélia (ω)74,4998°
Stredná anomália (M)
Fyzikálne vlastnosti
Rozmery4 - 10 m
Hmotnosť~3,6×105 kg
Hustota~2,5 g/cm³
Povrchová gravitácia? m/s²
Úniková rýchlosť? km/s
Rotačná perióda? d
Spektrálna trieda?
Absolútna veľkosť29,147
Albedo?
Priemerná povrchová teplota? K

Popis objektu

upraviť

Vzhľadom na to, že bola pozorovaná iba niekoľko hodín počas najväčšieho priblíženia sa k Zemi, nebolo možné uskutočniť spektroskopický výskum. Preto o jej chemickom zložení nie je nič známe. Jej priemer je odhadovaný na základe hviezdnej veľkosti a keďže nie je známe ani albedo jej povrchu, je preto do veľkej miery neistý rovnako ako údaje o hmotnosti a strednej hustote, uvedenej v pripojenej tabuľke.

História

upraviť

Planétku objavili 9. októbra 2005 okolo 04:12 svetového času (UTC) v Steward Observatory na Kitt Peak v rámci programu Spacewatch deväťdesiatcentimetrovým ďalekohľadem s CCD kamerou astronómovia T. H. Bressi a J. J. Gomez. Druhý menovaný bol dobrovoľník-amatér zo Španielska, ktorý sa zapojil do programu hľadania veľmi rýchlo sa pohybujúcich telies v blízkosti Zeme FMOP (Fast Moving Objects Program). Dňa 10. októbra 2005 o 04:01 UTC preletela planétka rýchlosťou 18,29 km/s v minimálnej vzdialenosti 135 tis. km od stredu Země. Vizuálne vyhodnotenie záznamu z CCD kamery však trvalo určitú dobu a objav bol tak nahlásený Stredisku pre malé planéty MPC (Minor Planet Center) až 12. októbra 2005, čo znemožnilo zapojenie ďalších hvezdární do sledovania tohto objektu, ktorý medzitým zmizol ďaleko od Zeme. Preto bude ťažké pri ďalších návratoch do blízkosti Zeme tento objekt znova objaviť.

Výhľad do budúcnosti

upraviť

Zo znalosti súčasných elementov dráhy planétky vyplýva, že minimálna vypočítaná vzdialenost medzi jej dráhou a dráhou Zeme je 117 tis. km. Najbližšie väčšie priblíženie k Zemi na vzdialenosť 28,7 mil. km sa očakáva 27. septembra 2013. V 21. storočí dôjde ešte k ďalším priblíženiam tohto telesa k Zemi, a to v rokoch 2027, 2051, 2054, 2059, 2090 a 2098. Okrem toho planétka v roku 2072 preletí okolo Marsu (vo vzdialenosti 7,4 mil. km a v roku 2098 okolo Venuše (6,8 mil. km). Tieto dva prelety však príliš neovplyvnia elementy dráhy tohto telesa. Prelety v rokoch 2027 a 2054 sú klasifikované ako veľmi blízke, ale so zanedbateľným rizikom kolízie. O niečo vyššie nebezpečenstvo znamená prelet 7. marca 2100. Kumulatívna pravdepodobnosť zrážky so Zemou v 21. storočí nie je príliš vysoká a bola vyčíslená na 1,3×10−8 (t. j. 1:76 923 000). Na turínskej stupnici je preto klasifikovaná stupňom 0, na palermskej -9,50. Ak by však ku kolízii došlo, bola by rýchlosť stretu telesa so Zemou približne 24,19 km/s. Vzhľadom na odhadované rozmery by jej kolízia so Zemou nespôsobila pravdepodobne žiadne škody.

Externé odkazy

upraviť