Chlorid dusitý

chemická zlúčenina

Chlorid dusitý (NCl3, iné názvy: trichlóramín, trichlórnitrid, chlorodusík) je anorganická zlúčenina. Táto žltá, olejovitá, štipľavo páchnuca kvapalina je najrozšírenejším vedľajším produktom reakcií medzi derivátmi amoniaku a chlórom (napríklad v plaveckých bazénoch pri reakcii moču plavcov s chlórom, ktorý sa do vody pridáva kvôli dezinfekcii).

Chlorid dusitý
Chlorid dusitý
Chlorid dusitý
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec NCl3
Synonymá trichlóramín
trichlórnitrid
chlorodusík
Vzhľad žltá olejovitá kvapalina
Fyzikálne vlastnosti
Molekulová hmotnosť 120,4 u
Molárna hmotnosť 120,365 g/mol
Teplota topenia −40 °C
Teplota varu 71 °C
Hustota 1,635 g/cm³
Rozpustnosť vo vode:
takmer nerozpustný (pomalá hydrolýza)
Termochemické vlastnosti
Štandardná zlučovacia entalpia +232 kJ/mol
Bezpečnosť
Globálny harmonizovaný systém
klasifikácie a označovania chemikálií
Spoľahlivé zdroje pre klasifikáciu látky
podľa kritérií GHS nie sú k dispozícii.
Európska klasifikácia látok
Hrozby
hodnotenie nie je k dispozícii
Vety R žiadne vety R
Vety S žiadne vety S
NFPA 704
NFPA 704.svg
0
2
4
OX
Ďalšie informácie
Číslo CAS 10025-85-1
EINECS číslo 233-045-1
Číslo RTECS QW974000
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

V čistej forme je chlorid dusitý vysoko reaktívny. V malých množstvách môže vznikať pri dezinfekcii pitnej vody monochlóramínom, vyššie hladiny môžu dráždiť sliznice.[1] Chlorid dusitý vyrábaný pod obchodnou značkou Agen sa používal na bielenie a dozrievanie múky. Má rovnaký účinok ako slzný plyn, ale nikdy nebol na tento účel používaný.[2]

Príprava a štruktúraUpraviť

Zlúčenina sa pripravuje pôsobením chlóru na amónne soli, ako napríklad dusičnan amónny:

4 NH3 + 3 Cl2 → NCl3 + 3 NH4Cl

Medziprodukty v tejto konverzii sú chlóramín a dichlóramín (NH2Cl, resp. NHCl2).

Podobne ako amoniak, aj chlorid dusitý má pyramídovú molekulu.

ReakciaUpraviť

Oxidačné číslo dusíka v chloride dusitom sa často uvažuje ako +3, atómy chlóru potom majú oxidačné číslo −1. Väčšina reaktívnych vlastností je s týmto popisom konzistentné.

Chlorid dusitý sa v horúcej vode hydrolyzuje na amoniak a kyselinu chlórnu: NCl3 + 3 H2O → NH3 + 3 HClO

BezpečnosťUpraviť

Chlorid dusitý je nebezpečná výbušnina. Je citlivý na svetlo, teplo a prítomnosť organických zlúčenín. Pierre Louis Dulong ho prvýkrát pripravil v roku 1812, pri dvoch explóziách prišiel o dva prsty a oko. Následkom výbuchu chloridu dusitého bol dočasne oslepený Sir Humphry Davy, ktorý preto zamestnal ako svojho spolupracovníka Michaela Faradaya. Belgickí vedci ohlásili možné spojenie medzi chloridom dusitým a vzostupom počtu prípadov astmy u detí, čo nazvali hypotézou bazénového chlóru. [3]

Podobné látkyUpraviť

ReferencieUpraviť

  1. National Institute for Occupational Safety and Health. (2008, August). NIOSH eNews , 6 (4). Retrieved August 27, 2008, from http://www.cdc.gov/niosh/enews/enewsV6N4.html
  2. George Clifford White: The handbook of chlorination and alternative disinfectants. 4th Edition, Wiley, 1999, ISBN 978-0-471-29207-4, p 322
  3. Bernard A, Carbonnelle S, de Burbure C, Michel O, Nickmilder M. Chlorinated pool Attendance, Atop, and the risk of asthma during childhood. Environmental Health Perspectives , 2006, roč.114, čís. 10, s 1567-1573. Dostupné online. DOI:10.1289/ehp.8461. PMID 17035144

LiteratúraUpraviť

  • Janderu, J. (1976). Adv. Inorg. Chem. Radiochem. 19:2.
  • P. Kovacic; M. K. Lowery; K. W. Field. Chemistry of N-bromamines and N-chloramines. Chemical Reviews, 1970, roč. 70, čís. 6, s. 639. DOI10.1021/cr60268a002.
  • Hartl, H.; Schoner, J.; Jander, J.; Schulz, H. Structure of Solide Nitrogen-Trichloride (-125 °C). Zeitschrift für Anorganische und Allgemeine Chemie, 1975, roč. 413, čís. 1, s. 61–71. DOI10.1002/zaac.19754130108.
  • Cazzoli, G.; Favero, P. G.; Dalborgo, A.. Molecular-Structure, Nuclear-Quadruple Coupling-Constant and Dipole-Moment of Nitrogen Trichloride from Microwave Spectroscopy. Journal of Molecular Spectroscopy, 1974, roč. 50, čís. 1-3, s. 82. DOI10.1016/0022-2852(74)90219-7.
  • Bayersdo, L.; Engelhar, U.; Fischer, J.; Hohne, K.; Jander, J. Nitrogen-chlorine compounds: Infrared spectra and Raman spectra of nitrogen trichloride. Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie, 1969, roč. 366, čís. 3-4, s. 169-. DOI10.1002/zaac.19693660308.

ZdrojUpraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Chlorid dusitý na českej Wikipédii.

Externé odkazyUpraviť