Chlorid kremičitý

chemická zlúčenina

Chlorid kremičitý SiCl4 je jedným z halogenidov kremíka. Je to bezfarebná prchavá kvapalina.

Chlorid kremičitý
Chlorid kremičitý
Chlorid kremičitý
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec SiCl4
Synonymá Tetrachlórsilán
Vzhľad bezfarebná dymiaca kvapalina
Fyzikálne vlastnosti
Molekulová hmotnosť 169,9 u
Molárna hmotnosť 169,89 g/mol
Teplota topenia −68,74 °C
Teplota varu 57,65 °C
Kritický bod 232,8 °C, 3 750 kPa, 0,584 g/cm³
Hustota 1,470 7 g/cm³
1,483 g/cm³ (20 °C)
0,007 g/cm³ (plyn)
Rozpustnosť vo vode:
rozkladá sa
v polárnych rozpúšťadlách:
étery
reaguje s alkoholmi
v nepolárnych rozpúšťadlách:
chlórované uhľovodíky
aromatické uhľovodíky
Termochemické vlastnosti
Entropia topenia 45,4 J/g
Entropia varu 168,5 J/g
Štandardná zlučovacia entalpia −640,3 kJ/mol (kvapalina)
−609,6 kJ/mol (plyn)
Štandardná entropia 239 J K−1 mol−1 (kvapalina)
331 J K−1 mol−1 (plyn)
Štandardná Gibbsová energia −572,9 kJ/mol (kvapalina)
−570,1 kJ/mol (plyn)
Merná tepelná kapacita 0,855 J K−1 g−1 (kvapalina)
0,532 J K−1 g−1 (plyn)
Bezpečnosť
Globálny harmonizovaný systém
klasifikácie a označovania chemikálií
Hrozby
05- korozívna a žieravá látka07 - dráždivá látka
Vety H H315, H319, H335
Vety EUH EUH014
Vety P P261, P305+351+338
Európska klasifikácia látok
Hrozby
Žieravina Dráždivá látka
Žieravina
(C)
Dráždivá
látka
(Xi)
Vety R R14, R36/37/38
Vety S S2, S7/8, S26
NFPA 704
NFPA 704.svg
0
3
2
W
Ďalšie informácie
Číslo CAS 10026-04-7
Číslo UN 1818
EINECS číslo 233-054-0
Číslo RTECS VW0525000
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

PrípravaUpraviť

Chlorid kremičitý sa pripravuje chlórovaním niektorých zlúčenín kremíka, ako je napríklad ferosilícium, karbid kremíka alebo zmes oxidu kremičitého a uhlíka:

SiC + 4 HCl → SiCl4 + CH4

Ferosilícium sa používa najčastejšie.[1]

ReakciaUpraviť

Hydrolýza a podobné reakcieUpraviť

Rovnako ako ostatné chloridy kremíka aj chlorid kremičitý reaguje s vodou:

SiCl4 + 2 H2O → 4 HCl + SiO2

S metanolom a etanolom reaguje za vzniku tetrametyl a tetraetylortokremičitanu: SiCl4 + 4 ROH → Si(OR)4 + 4 HCl

Reakcia s ostatnými nukleofilmiUpraviť

Chlorid kremičitý vytvára rad organokremičitých zlúčenín reakciami s Grignardovými činidlami [2] a organolítnymi zlúčeninami:

4 RLi + SiCl4 → R4Si + 4 LiCl

Redukciou hydridu vzniká silán.

PoužitieUpraviť

Veľmi čistý chlorid kremičitý sa používa na výrobu fotovoltaických článkov.

Podobné zlúčeninyUpraviť

ReferencieUpraviť

  1. Walter Simmler: "Silicon Compounds, Inorganic" in Ullmann 's Encyclopedia of Industrial Chemistry, 2000, Wiley-VCH, Weinheim. DOI:10.1002/14356007.a24_001
  2. Norman Neil Greenwood, Alan Earnshaw, Chemistry of the Elements, 2nd ed., Butterworth-Heinemann, Oxford, UK, 1997. ISBN 0-7506-3365-4

LiteratúraUpraviť

  • VOHLÍDAL, Jiří; ŠTULÍK, Karel; JULÁK, Alois. Chemické a analytické tabuľky. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-855-5.

ZdrojUpraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Chlorid křemičitý na českej Wikipédii.