Jódmetán

chemická zlúčenina

Jódmetán (CH3I), tiež metyljodid alebo monojódmetán, skratka MeI) je organická zlúčenina patriaca medzi halogénderiváty uhľovodíkov, jeho molekula vychádza z molekuly metánu, kde je jeden atóm vodíka nahradený atómom jódu. Za bežných podmienok má jódmetán podobu hustej bezfarebnej prchavej kvapaliny miešateľnej s organickými rozpúšťadlami. V malom množstve vzniká prirodzene v rastlinách ryže.[1] Využíva sa v organickej syntéze k metylácii. Kontroverzným rozhodnutím EPA v roku 2007 bol tiež schválený ako pesticíd.[2]

Jódmetán
Jódmetán
Jódmetán
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec CH3I
Synonymá Metyljodid
Monojódmetán
Vzhľad Bezfarebná až svetložltá kvapalina s charakteristickou éterovou vôňou. Hnedne pri vystavení svetlu a vlhkosti
Fyzikálne vlastnosti
Molekulová hmotnosť 142,0 u
Molárna hmotnosť 141,93899 g/mol
Teplota topenia -66,5 °C
Teplota varu 41-43 °C
Kritická teplota 254,8 °C
Kritický tlak 7,68 MPa
Hustota 2,27 g/cm3
Rozpustnosť vo vode:
1,4 g/100 ml (20 °C)
Termochemické vlastnosti
Štandardná zlučovacia entalpia −14,1 až −13,1 kJ/mol
Merná tepelná kapacita 82.75 J K−1 mol−1
Bezpečnosť
Globálny harmonizovaný systém
klasifikácie a označovania chemikálií
Hrozby
06 - toxická látka08 - látka nebezpečná pre zdravie
Nebezpečenstvo
Vety H H301, H312, H315, H331, H335, H351
Vety EUH žiadne vety EUH
Vety P P261, P280, P301+310, P311
Európska klasifikácia látok
Hrozby
Jed
Jed
(T)
Vety R R21, R23/25, R37/38, R40
Vety S S1/2, S36/37, S38, S45
NFPA 704
NFPA 704.svg
1
3
1
Ďalšie informácie
Číslo CAS 74-88-4
Číslo UN 2644
EINECS číslo 200-819-5
Číslo RTECS PA9450000
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.
Model molekuly

VlastnostiUpraviť

Jódmetán je bezfarebná kvapalina, relatívne prchavá (teplota varu 41-43 °C). Rozpúšťa sa v mnohých organických rozpúšťadlách. Podobne ako mnoho iných organojodidových zlúčenín je potrebné ho uchovávať v tmavých fľašiach, pretože sa na svetle rozkladá; uvoľňovaný jód farbí kvapalinu do hneda. Komerčné produkty môžu byť stabilizované medeným alebo strieborným drôtom.

ReferencieUpraviť

  1. K. R. Redeker; N.-Y. Wang; J. C. Low, et al. Emissions of Methyl Halides and Methane from Rice Paddies. Science, 2000, roč. 290, čís. 5493, s. 966–969. DOI10.1126/science.290.5493.966. PMID 11062125. (po anglicky)
  2. ZITTO, Kelly. Methyl iodide gains state OK for use on crops. San Francisco Chronicle, 2. December 2010. Dostupné online [cit. 2015-05-03]. (po anglicky)

LiteratúraUpraviť

  • Sulikowski, G. A .; Sulikowski, M. M. (1999). in Coates, R.M .; Denmark, SE (Eds.) Handbook of Reagents for Organic Synthesis, Volume 1: Reagents, Auxiliaries and Catalysts for CC Bond Formation New York: Wiley, pp.423-26.
  • H. M. Bolt; B. Gansewendt. Mechanisms of carcinogenicity of methyl halides.. Critical Reviews in Toxicology, 1993, roč. 23, čís. 3, s. 237–253. DOI10.3109/10408449309105011. PMID 8260067. (po anglicky)

Externé odkazyUpraviť

ZdrojUpraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Jodmethan na českej Wikipédii.