Uhľovodík

organická zlúčenina skladajúca sa len z atómov uhlíka a vodíka
(Presmerované z Uhľovodíky)

Uhľovodík je organická zlúčenina zložená len z uhlíka a vodíka.

Rozdelenie

upraviť

Tradične sa uhľovodíky delia do skupín podľa druhu väzieb medzi atómami alebo podľa toho, či ich základný uhlíkový reťazec je otvorený (acyklické) alebo uzavretý (cyklické).

Podľa druhu väzieb

upraviť

Cyklické alifatické uhľovodíky sa nazývajú alicyklické (cykloalifatické).

Najjednoduchším uhľovodíkom je metán, uhľovodík s jedným atómom uhlíka a štyrmi atómami vodíka: CH4. Etán je uhľovodík (presnejšie alkán) pozostávajúci z dvoch atómov uhlíka spojených jednoduchou väzbou, každý s tromi atómami vodíka: C2H6. Propán má tri uhlíkové atómy (C3H8) a bután štyri (C4H10). Ďalej nasleduje pentán (5), hexán (6), heptán (7), oktán (8), nonán (9), dekán (10), undekán (11) a dodekán (12). Tento homologický rad ďalej pokračuje a líši sa o homologický prírastok CH2, obecný vzorec alkánov je teda CnH2n+2.

Uhľovodíky a deriváty

upraviť

Existujú tri druhy názvoslovia uhľovodíkov: triviálne, čo je najstarší a súvisí s miestom výskytu alebo s vlastnosťami, funkčné skupinové (radikálovo funkčné), ktoré sa skladá z uhľovodíkového zvyšku a názvu funkčnej skupiny, a systematické, definované organizáciou IUPAC.

Chemický názov uhľovodíkov sa môže skladať z predpôn, kmeňa označujúceho počet uhlíkov a koncovky. Predpony môžu byť číslovkové (di, tri, tetra, …) alebo názvoslovné (cyklo- pre uzavretý reťazec, izo- a neo- pre rozvetvený reťazec, alkyl- pre naviazané uhľovodíkové zvyšky). Pestrejší súbor predpôn obsahujú deriváty uhľovodíkov pre označenie funkčných skupín. Slovný základ označujúci počet uhlíkov je buď triviálny (meth-, eth-) alebo vychádza z číslovky. Koncovka vyjadruje chemickú väzbu (-án, -én, -dién, -ín) alebo uhľovodíkový zvyšok (-yl). Pri derivátoch uhľovodíkov sa vyskytujú ďalšie koncovky pre funkčné skupiny.

Pri tvorbe názvu uhľovodíkov je najskôr nutné nájsť najdlhší uhlíkový reťazec s čo najväčším počtom násobných väzieb. Potom je atóm uhlíka očíslovaný tak, aby vznikli čo najmenšie čísla.

Dvojitá väzba má prednosť pred väzbou trojitou a pred uhľovodíkovým zvyškom. Predpony uhľovodíkových zvyškov s číslom ich pozície sa riadia podľa ich názvu v abecednom poradí. Podobne sú radené i koncovky označujúce typ väzby. Pre rozvetvené uhľovodíky obsahujúce na konci reťazca skupinu (CH3)2CH- je možné použiť predponu izo-, pre skupinu (CH3)3C- predponu neo-.


Počet atómov C alkán alkén alkín cykloalkán cykloalkén cykloalkín izoméry alkoholy izoalkoholy karboxylová kyselina
1 metán neexistuje neexistuje neexistuje neexistuje neexistuje neexistuje metanol neexistuje kyselina metánová (mravčia)
2 etán etén etín neexistuje neexistuje neexistuje neexistuje etanol neexistuje kyselina etánová (octová)
3 propán propén propín cyklopropán cyklopropén cyklopropín neexistuje propanol izopropanol kyselina propánová (propiónová)
4 bután butén butín cyklobután cyklobutén cyklobutín izobután butanol izobutanol kyselina butánová (maslová)
5 pentán pentén pentín cyklopentán cyklopentén cyklopentín izopentán pentanol izopentanol kyselina pentánová (valérová)
6 hexán hexén hexín cyklohexán cyklohexén cyklohexín izohexán hexanol izohexanol kyselina hexánová (kapronová)
7 heptán heptén heptín cykloheptán cykloheptén cykloheptín izoheptán heptanol izoheptanol kyselina heptánová (enantová)
8 oktán oktén oktín cyklooktán cyklooktén cyklooktín izooktán oktanol izooktanol kyselina oktánová (kaprylová)
9 nonán nonén nonín cyklononán cyklononén cyklononín izononán nonanol izononanol kyselina nonánová (palergónová)
10 dekán decén decín cyklodekán cyklodecén cyklodecín izodekán dekanol izodekanol kyselina dekánová (kaprinová)
11 undekán undekén undekín cykloundekán cykloundekén cykloundekín izoundekán undekanol izoundekanol kyselina undekánová
12 dodekán dodekén dodekín cyklododekán cyklododekén cyklododekín izododekán dodekanol izododekanol kyselina dodekánová (laurová)
13 tridekán tridekén tridekín cyklotridekán cyklotridekén cyklotridekín izotridekán tridekanol izotridekanol kyselina tridekánová
14 tetradekán tetradekén tetradekín cyklotetradekán cyklotetradekén cyklotetradekín izotetradekán tetradekanol izotetradekanol kyselina tetradekánová (myristová)
15 pentadekán pentadekén pentadekín cyklopentadekán cyklopentadekén cyklopentadekín izopentadekán pentadekanol izopentadekanol kyselina pentadekánová (kaprinová)
16 hexadekán hexadekén hexadekín cyklohexadekán cyklohexadekén cyklohexadekín izohexadekán hexadekanol izohexadekanol kyselina hexadekánová (palmitová)
17 heptadekán heptadekén heptadekín cykloheptadekán cykloheptadekén cykloheptadekín izoheptadekán heptadekanol izoheptandekanol kyselina heptadekánová
18 oktadekán oktadekén oktadekín cyklooktadekán cyklooktadekén cyklooktadekín izooktadekán oktadekanol izooktadekanol kyselina oktadekánová (stearová)
19 nonadekán nonadekén nonadekín cyklononadekán cyklononadekén cyklononadekín izononadekán nonadekanol izononadekanol kyselina nonadekánová
20 ikozán ikozén ikozín cykloikozán cykloikozén cykloeikozín izoikozán ikozanol izoikozanol kyselina ikozánová (arachová)

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Uhlovodíky na českej Wikipédii.