Verejná knižnica Jána Bocatia

knižnica v Košiciach

Verejná knižnica Jána Bocatia (skrátene VKJB) je univerzálna verejná knižnica pomenovaná po Jánovi Bocatiusovi. Knižnica je najstaršou a najväčšou verejnou knižnicou na Slovensku. Jej knižničný fond obsahuje až 200 000 dokumentov, ktoré sú k dispozícii na okamžité vypožičanie.[1]

Verejná knižnica Jána Bocatia
Košice - Knižnica Jána Bocatia.jpg
Základné informácie
Typuniverzálna verejná knižnica
Právna formarozpočtová organizácia
IČO31297838
Založenie17. storočie
Zakladateľjágerský biskup Benedikt Kisdy
ZriaďovateľKošický samosprávny kraj
SídloSlovensko Košice, Slovensko
RiaditeľIng. Soňa Jakešová
Knižničný fond
Veľkosť fondu200 000
Štatistika
Kontaktné údaje
AdresaHlavná 48,
040 01 Košice
Telefón055/622 32 91
E-mailregionalne@vkjb.sk
Webwww.vkjb.sk

HistóriaUpraviť

Počiatky Verejnej knižnice Jána Bocatia siahajú do 17. storočia, do obdobia vzniku Košickej univerzity. Jej zakladateľ - jágerský biskup Benedikt Kisdy - daroval svojmu ústavu veľký počet kníh, ktorý sa stal základom tejto knižnice. Po vyše sto rokoch pôsobenia, bola univerzita preložená do Budína a namiesto nej bola v Košiciach zriadená Kráľovská právnická akadémia. Podľa inventára z roku 1781 mala knižnica 4113 zväzkov kníh. Okrem vlastných nákupov knižnica právnickej akadémie bola doplňovaná aj početnými darmi od občanov mesta, spolkov, verejných ustanovizní a podobne.

Právnická akadémia v Košiciach pôsobila až do roku 1923. Po jej zrušení bolo potrebné rozhodnúť o ďalšom osude knižnice. Bola tu možnosť presťahovať knižnicu ako celok do Bratislavy a dať ju k dispozícii tamojšej Univerzitnej knižnici. Tento zámer sa však stretol u obyvateľstva Košíc ako aj u predstaviteľov mesta s nesúhlasom. Poverený správca knižnice - Dr. Černaj preto vypracoval návrh, podľa ktorého sa akademická knižnica mala stať základom obecnej a ústrednej knižnice v Košiciach.

Koncom roka 1923 vznikla Štátna verejná knižnica mesta Košice, nástupkyňa knižnice bývalej Právnickej akadémie v Košiciach. Zo štátnych príspevkov bola zabezpečená celá prevádzka knižnice aj nákup náučnej literatúry.

V roku 1924 padol návrh na presťahovanie knižnice do budovy starej radnice na Hlavnej ulici. Mestská rada tento návrh prijala a nákladom 250 000 Kčs budovu historickej radnice adaptovala a zariadila pre knižničné účely. Je nutné zdôrazniť, že to bol naozaj veľkorysý postoj mesta voči svojej knižnici, keď jej pridelilo jednu z najvýznamnejších historických budov v centre mesta.

V roku 1967 knižnica zriaďovala hudobné oddelenia a začínala s cieľavedomým budovaním fondu gramofónových platní a hudobnín. V tomto čase jej služby využívalo 9615 čitateľov.

V osemdesiatych rokoch má knižnica široko rozvetvenú sieť 22 pobočiek na sídliskách a okrajových častiach mesta. Po roku 1989 sa vytvárajú nové možnosti kvalitatívneho rozvoja služieb. Ako jedna z prvých knižníc zavádza výpočtovú techniku do akvizície, spracovania a služieb. V tomto čase je už knižnica, so súhlasom MK SR premenovaná na Verejnú knižnicu Jána Bocatia v Košiciach. Meno nesie po významnom humanistickom básnikovi, diplomatovi, pedagógovi, richtárovi Košíc a knihovníkovi z prelomu 16. a 17. storočia.

V pôsobení knižnice je dôležitý rok 1996. Po 70 rokoch v budove historickej radnice sa knižnica presťahovala do zrekonštruovaných priestorov budovy bývalej školy na Hviezdoslavovej 5 a súčasne do Barkóczyho paláca na Hlavnej 48, kde sa vytvorili nové organizačno-prevádzkové podmienky pre odbornú činnosť a služby.

V roku 2002 bola uskutočnená transformácia Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach pod nového zriaďovateľa - Košický samosprávny kraj.[2]

PracoviskáUpraviť

Centrálna požičovňaUpraviť

Sa nachádza na Hviezdoslavovej ulici 5, v blízkosti Východoslovenského múzea. Knižný fond tohto pracoviska je 98 000 knižných jednotiek. Je to najväčšie pracovisko knižnice s najrozsiahlejším knižným fondom a titulovým zastúpením literatúry. V dvojpodlažnej budove z 19. storočia je na prízemí uložená rôznorodá beletria, predovšetkým v slovenskom a českom jazyku. K dispozícii je tu najširší titulový výber beletrie v Košiciach.

Na poschodí je uložený fond náučnej literatúry. Zastúpenie jednotlivých vedných odborov je vyvážené, teda sa jedná o univerzálny fond. Fond je tvorený populárno-náučnými dielami, ako aj študijným materiálom pre školské potreby. Knihy si možno vyberať priamo z políc alebo vyhľadať v prehľadnom elektronickom katalógu.

Interiér je vybavený moderným knižničným nábytkom a doplnený starými nábytkovými prvkami z 19. storočia, ktorý poskytuje návštevníkom príjemné prostredie.[3]

Súčasťou Centrálnej požičovne je aj Informačno-vzdelávacie centrum a čitáreň.

Regionálne oddelenieUpraviť

Sa nachádza na Hlavnej ulici 48, v bezprostrednej blízkosti Štátneho divadla a Spievajúcej fontány.

Toto špecializované pracovisko knižnice je určené pre záujemcov o históriu a súčasnosť Košíc a okolia. Nájdeme tu jednu z najucelenejších zbierok o politickom, hospodárskom, kultúrnom i duchovnom živote Košíc.

Knižničný fond oddelenia pozostáva popri knihách s regionálnym zameraním aj z košických periodík už od konca 18. storočia až do súčasnosti. K cenným dokumentom patria inkunábuly, staré košické tlače v maďarskom, latinskom, nemeckom i slovenskom jazyku, rukopisné knihy z 18.20. storočia, košické kalendáre, almanachy a školské ročenky, adresáre mesta a Abovsko-Turnianskej župy, zbierka máp, pohľadníc a fotografií.

Bohatý zdroj informácií ponúka aj kolekcia CD a DVD nosičov s elektronickými dokumentmi a databázami obsahovo zameranými na dejiny Uhorska, genealógiu, heraldiku a literárnu vedu. Pracovisko tiež zhromažďuje a uchováva regionálnu drobnú tlač.

Štúdium týchto dokumentov vyžaduje okrem slovenčiny aj znalosti z maďarčiny, latinčiny a nemčiny. Dostupné knižničné fondy sa nepožičiavajú domov.

Interiér študovne je zariadený nábytkom zo začiatku 20. storočia.[4]

Hudobné oddelenieUpraviť

Sa nachádza na Hlavnej ulici 48, v tej istej budove ako regionálne oddelenie. Fond toho oddelenia obsahuje 17 600 knižných jednotiek.

K dispozícii sú tu knihy o hudbe, notové materiály, hudobné časopisy, gramoplatne a CD. Žánrovo pestré zbierky dokumentov sú predovšetkým zamerané na vážnu hudbu, no taktiež ponúkajú menšinové žánre hudby populárnej, folklór a hovorené slovo. Knihy, noty a časopisy sa dajú požičiavať aj mimo knižnice. Zvukové nosiče je možné počúvať len v priestoroch oddelenia.[5]

Ostatné pobočkyUpraviť

Knižnica má ďalej 6 pobočiek v týchto mestských častiach - KVP, Barca, Západ, Dargovských hrdinov, Nad jazerom a Šaca.

GalériaUpraviť

ReferencieUpraviť

  1. Najstaršia a najväčšia verejná knižnica je rajom pre milovníkov kníh - Korzár, 3.3.2018 - Dostupné online
  2. Dejiny knižnice - Oficiálna stránka VKJB - Dostupné online
  3. Centrálna požičovňa - Oficiálna stránka VKJB - Dostupné online
  4. Regionálne oddelenie - Oficiálna stránka VKJB - Dostupné online
  5. Hudobné oddelenie - Oficiálna stránka VKJB - Dostupné online

Externé odkazyUpraviť

Súradnice: 48°43′16″S 21°15′25″V / 48,721197°S 21,257041°V / 48.721197; 21.257041