Zoznam kotlín na Slovensku

zoznamový článok projektov Wikimedia

Zoznam kotlín na Slovensku obsahuje abecedne usporiadané kotliny buď ako geomorfologické celky, alebo ako podcelky, prípadne časti príslušných geomorfologických celkov.

Zdroj upraviť