Zoznam vodných tokov v povodí Slatiny

zoznamový článok projektov Wikimedia

Zoznam vodných tokov v povodí Slatiny obsahuje abecedne zoradený zoznam všetkých oficiálne pomenovaných vodných tokov v povodí rieky Slatina.

Názov toku Rád toku Hydrologické poradie Číslo recipienta
Bartková IV. 4-23-03-001 4-23-03-2096
Bečovský potok V. 4-23-03-064 4-23-03-1724
Biela voda IV. 4-23-03-004 4-23-03-2064
Brezinský potok V. 4-23-03-024 4-23-03-1902
Budačov jarok V. 4-23-03-002 4-23-03-2088
Burzovo V. 4-23-03-088 4-23-03-1528
Bystrý potok (prítok Neresnice) V. 4-23-03-082 4-23-03-1565, -1566,01
Bystrý potok (prítok Slatiny) IV. 4-23-03-015 4-23-03-1963
Detviansky potok IV. 4-23-03-025 4-23-03-1899
Dežmová V. 4-23-03-001 4-23-03-2103
Drieňová VI. 4-23-03-082 4-23-03-1570
Drieňovský potok IV. 4-23-03-045 4-23-03-1781
Dúbravský potok V. 4-23-03-035 4-23-03-1828
Gondova jama IV. 4-23-03-013 4-23-03-1983
Grúňový potok IV. 4-23-03-001 4-23-03-2101
Hájnikovský kanál IV. 4-23-03-037 4-23-03-1818
Hlboký potok VI. 4-23-03-071 4-23-03-1631
Hradná IV. 4-23-03-036 4-23-03-1827
Hrdzavec V. 4-23-03-048 4-23-03-17??
Hrochoťský potok V. 4-23-03-062 4-23-03-1728
Hučava V. 4-23-03-073 4-23-03-1611
Hukava IV. 4-23-03-009 4-23-03-2018
Jelšový potok V. 4-23-03-022 4-23-03-1914
Kalný potok V. 4-23-03-084 4-23-03-1548
Kamenná V. 4-23-03-030 4-23-03-1858
Kňazov potok VI. 4-23-03-078 4-23-03-1591
Kocanský potok IV. 4-23-03-028 4-23-03-1870
Kolárov potok IV. 4-23-03-018 4-23-03-1947
Korčínsky potok IV. 4-23-03-038 4-23-03-1806
Korytársky potok IV. 4-23-03-018 4-23-03-1940
Krivec IV. 4-23-03-017 4-23-03-1950
Lazný potok (prítok Hradnej) V. 4-23-03-031 4-23-03-1851
Lazný potok (prítok Kocanského potoka) V. 4-23-03-027 4-23-03-1882
Lieskovský potok V. 4-23-03-074 4-23-03-1609
Liešňanský potok IV. 4-23-03-019 4-23-03-1932
Lohyňa V. 4-23-03-027 4-23-03-1885
Lomniansky potok V. 4-23-03-080 4-23-03-1590
Lovné V. 4-23-03-065 4-23-03-1723
Ľubica IV. 4-23-03-044 4-23-03-1785
Macovie jarok V. 4-23-03-077 4-23-03-1598
Mačinová V. 4-23-03-030 4-23-03-1862
Malá Zolná V. 4-23-03-055 4-23-03-1748
Nemecká V. 4-23-03-024 4-23-03-1901
Neresnica IV. 4-23-03-091 4-23-03-1523
Očovka VI. 4-23-03-072 4-23-03-1614
Piačkov potok V. 4-23-03-054 4-23-03-1757
Poľný potok VI. 4-23-03-083 4-23-03-1563
Pomiaslo IV. 4-23-03-052 4-23-03-1760
Potôčik V. 4-23-03-085 4-23-03-1559
Riečka V. 4-23-03-015 4-23-03-1964
Sásky potok VI. 4-23-03-079 4-23-03-1595
Sebedínsky potok V. 4-23-03-066 4-23-03-1720
Sekier IV. 4-23-03-049 4-23-03-1764
Skalica VI. 4-23-03-033 4-23-03-1846
Slanec V. 4-23-03-012 4-23-03-1984
Slaný potok V. 4-23-03-086 4-23-03-1543
Slatina III. 4-23-03-001, -002 4-23-03-1520
Slatinský potok IV. 4-23-03-040 4-23-03-1797
Snoha IV. 4-23-03-001 4-23-03-2107
Strieborný potok V. 4-23-03-081 4-23-03-1588
Stožocký potok IV. 4-23-03-026 4-23-03-1893
Studená voda IV. 4-23-03-002 4-23-03-2081
Sučí potok IV. 4-23-03-006 4-23-03-2036
Trkotský potok IV. 4-23-03-009 4-23-03-2029
Vápenný potok VI. 4-23-03-079 4-23-03-1594
Vígľašský potok IV. 4-23-03-039 4-23-03-1805
Vladárka V. 4-23-03-060 4-23-03-1729
Závozný jarok IV. 4-23-03-042 4-23-03-1793
Zolná IV. 4-23-03-075 4-23-03-1600
Zolnica V. 4-23-03-057 4-23-03-1739
Želobudzský potok V. 4-23-03-033 4-23-03-1841
Žiarsky potok V. 4-23-03-057 4-23-03-1743
Žliabka VI. 4-23-03-060 4-23-03-1736