Jodid sodný

chemická zlúčenina

Jodid sodný (NaI) je biela hygroskopická práškovitá alebo kryštalická látka, anorganická zlúčenina jódu a sodíka. Používa sa, na detekciu radiácie, liečbe jódovej karencie a ako reagujúca zložka vo Finkelsteinovej reakcii.

Jodid sodný
Jodid sodný
Jodid sodný
Jodid sodný
Jodid sodný
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec NaI
Vzhľad biela hygroskopická práškovitá alebo kryštalická látka
Fyzikálne vlastnosti
Molekulová hmotnosť 149,9 u (bezvodný)
185,9 u (dihydrát)
Molárna hmotnosť 149,895 g/mol (bezvodný)
185,925 g/mol (dihydrát)
Teplota topenia 661 °C (bezvodný)
152 °C (dihydrát)
Teplota varu 1 304 °C
Hustota 3,665 g/cm3
Rozpustnosť vo vode:
bezvodný
159,70 g/100 ml (0 °C)
179,30 g/100 ml (20 °C)
184,20 g/100 ml (25 °C)
190,00 g/100 ml (30 °C)
205,00 g/100 ml (40 °C)
227,00 g/100 ml (50 °C)
257,00 g/100 ml (60 °C)
297,02 g/100 ml (80 °C)
302,08 g/100 ml (100 °C)
310,00 g/100 ml (120 °C)
320,00 g/100 ml (140 °C)
dihydrát
315,19 g/100 ml (0 °C)
383,81 g/100 ml (20 °C)
552,07 g/100 ml (40 °C)
644,44 g/100 ml (50 °C)
840,03 g/100 ml (60 °C)
1 366 g/100 ml (100 °C)
v polárnych rozpúšťadlách:
metanol
65,0 g/100 ml (10 °C)
78,0 g/100 ml (25 °C)
80,7 g/100 ml (40 °C)
79,4 g/100 ml (60 °C)
etanol
43,3 g/100 ml (25 °C)
acetón
30,0 g/100 ml (20 °C)
28,0 g/100 ml (25 °C)
21,8 g/100 ml (30 °C)
kvapalný amoniak
162 g/100 ml (25 °C)
v nepolárnych rozpúšťadlách:
pyridín
Termochemické vlastnosti
Entropia topenia 147 J/g
Entropia varu 1 067 J/g
Entropia rozpúšťania -50,2 J/g
Štandardná zlučovacia entalpia −287,9 kJ/mol (bezvodný)
−884,9 kJ/mol (dihydrát)
Štandardná entropia 98,5 J K−1 mol−1 (bezvodný)
115,5 J K−1 mol−1 (dihydrát)
Štandardná Gibbsová energia −284,6 kJ/mol (bezvodný)
−747,7 kJ/mol (dihydrát)
Merná tepelná kapacita 0,348 4 J K−1 g−1
Bezpečnosť
Globálny harmonizovaný systém
klasifikácie a označovania chemikálií
Hrozby
09 - látka nebezpečná pre životné prostredie
Nebezpečenstvo
Vety H H400
Vety EUH žiadne vety EUH
Vety P P273
Európska klasifikácia látok
Hrozby
Nebezpečná pre životné prostredie
Nebezpečná pre
životné prostredie
(N)
Vety R R50
Vety S S61
Ďalšie informácie
Číslo CAS 7681-82-5 (bezvodný)
13517-06-1 (dihydrát)
Číslo UN 3077
EINECS číslo 231-679-3
Číslo RTECS WB6475000
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Použitie

upraviť

Jodid sodný sa často používa pri liečbe a prevencii jódovej karencii.

Bežnou oblasťou použitia je polymerázová reťazová reakcia a (v acetónovom roztoku) Finkelsteinovej reakcii pre konverziu alkylchloridov na alkyljodidy. Táto reakcia je založená na nerozpustnosti chloridu sodného v acetóne.

R-Cl + NaI → R-I + NaCl

Monokryštály jodidu sodného (dopované táliom) sa používajú ako scintilačné detektory pre spektroskopiu gama žiarenia.

Podobné látky

upraviť

Literatúra

upraviť
  • VOHLÍDAL, Jiří; JULÁK, Alois; ŠTULÍK, Karel. Chemické a analytické tabulky. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-855-5. (po česky)

Externý odkaz

upraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Jodid sodný na českej Wikipédii.