Snem Slovenskej krajiny (1938 – 1939)

Snem Slovenskej krajiny bol zákonodarný orgán Slovenskej krajiny, ktorý vznikol na základe ústavného zákona č. 299/1938 Sb. o autonómii Slovenskej krajiny z 22. novembra 1938 a existoval do 14. marca 1939, kedy jeho poslanci odhlasovali vznik samostatného štátu a v rovnakom zložení pokračoval vo svojej činnosti aj po vzniku Slovenského štátu.

Poslanci Snemu Slovenskej krajiny (strany, v ktorých pôvodne pôsobili)

Pôsobenie snemu Upraviť

Snem Slovenskej krajiny reálne pôsobil a zasadal veľmi krátko, len od 18. januára 1939, kedy novozvolení poslanci zložili sľub, do 14. marca 1939, kedy poslanci odhlasovali vznik Slovenského štátu. Počas tohto obdobia sa uskutočnili len tri schôdze (18. januára, 21. februára a 14. marca 1939).[1]

Zloženie snemu Upraviť

Vo voľbách, ktoré sa konali 18. decembra 1938, bolo zvolených 63 poslancov jednotnej kandidátky HSĽS-SSNJ (v zmysle zákona o autonómii strana mala dostať jeden mandát na 20 000 hlasov, jednotná kandidátka obdržala 1 263 tisíc hlasov, čo pri prepočte predstavovalo 63 mandátov). Zo 63 poslancov bolo 47 (74,6%) takých, ktorí pôvodne pochádzali z HSĽS, 4 (6,3%) poslanci pochádzali z bývalej agrárnej strany (Republikánska strana poľnohospodárskeho a maloroľníckeho ľudu). Po jednom mandáte mali zástupcovia bývalej Slovenskej národnej strany, Československej strany ľudovej, Česko-slovenskej strany národno-socialistickej, Československej živnostensko-obchodníckej strany stredostavovskej a Česko-slovenskej národnej demokracie. 2 mandáty obsadili zástupcovia Karpatonemeckej strany, resp. Nemeckej strany, 1 mandát získal zástupca Maďarskej strany na Slovensku a 2 mandáty predstavitelia Karpatských Ukrajincov. 2 zvolení poslanci boli bez predchádzajúcej politickej príslušnosti.[2] Z profesijného hľadiska bolo 13 poslancov, ktorí pôvodne pracovali v školstve, viacero úradníkov, resp. štátnych zamestnancov a právnikov, až 12 kňazov (z toho jeden gréckokatolícky) a niekoľko roľníkov, statkárov a robotníkov, ako aj jeden lekár a zverolekár.[3] Najstarším poslancom bol Jozef Šrobár (brat Vavra Šrobára),[4] ktorý v čase existencie autonómneho snemu (január - marec 1939) mal 65 rokov a najmladším bol Ján Mora, ktorý mal 30 rokov.[5] 14. marca 1939 sa stal poslancom Vojtech Tvrdý, ktorý nastúpil na uprázdnený mandát po poslancovi Ferdinandovi Klindovi, ktorý ešte vo februári toho roku na svoj post rezignoval.[6]

Ustanovujúca schôdza Upraviť

Ustanovujúca schôdza parlamentu sa konala 18. januára 1939 v slávnostne vyzdobenej aule Univerzity Komenského v Bratislave. Zúčastnilo sa jej viacero významných osobností politického, náboženského a kultúrneho života. Ústrednú vládu reprezentovali premiér Rudolf Beran a ministri Jan Syrový a Karol Sidor, podpredseda československého parlamentu Václav Košek, predseda senátu František Soukup, podpredseda senátu Mořic Hruban a zástupca Podkarpatskej Rusi Julij Braščajko.[7] Rokovanie otvoril podpredseda HSĽS Jozef Buday, následne všetci poslanci zložili sľub (nemeckí, maďarskí a rusínski poslanci skladali sľub vo svojom materskom jazyku) do rúk predsedu autonómnej vlády Slovenskej krajiny Jozefa Tisa (ten neskôr zložil sľub do rúk predsedu snemu). Za predsedu parlamentu bol zvolený Martin Sokol a za podpredsedov Karol Mederly a Július Stano (všetci z HSĽS). Na tejto schôdzi sa ešte zriadili snemové výbory: iniciatívny, ústavnoprávny, rozpočtový a imunitný.

Zoznam poslancov Snemu Slovenskej krajiny Upraviť

poslanec povolanie bydlisko vek

v deň volieb

národnosť pôvodná strana
Štefan Beniak roľník Rybany ? slovenská HSĽS
Vincent Boleček kňaz Nemčiňany 45 slovenská HSĽS
Jozef Buday kanonik Nitra 61 slovenská HSĽS
Pavol Čarnogurský odbor. prednosta pri mini. školstva Vajnory 30 slovenská HSĽS
Rudolf Čavojský hl. tajomník odbor. org. robot. Bratislava 37 slovenská HSĽS
Matúš Černák minister Bratislava 35 slovenská HSĽS
Konštantín Čulen železnič. úradník, spisovateľ Bratislava 34 slovenská HSĽS
Štefan Danihel roľník, predseda Zemedel. rady Sološnica 53 slovenská HSĽS
Jozef Drobný poštový riaditeľ, predseda Spolku slov. poštárov Bratislava 41 slovenská HSĽS
Ferdinand Ďurčanský minister Bratislava 32 slovenská HSĽS
János Esterházy statkár Veľké Zálužie 37 maďarská KK-SS
Ján Ferenčík kňaz Ružomberok 50 slovenská HSĽS
Eugen Filkorn riaditeľ internátu Svoradov Bratislava 57 slovenská HSĽS
Pavol Florek profesor Turčiansky Sv. Martin 43 slovenská HSĽS
Gejza Fritz hlavný súdny radca Solivar pri Prešove 58 slovenská HSĽS
Tido J. Gašpar odborný radca, spisovateľ Bratislava 45 slovenská ČSL
Andrej Germuška riaditeľ učiteľ. ústavu Prešov 36 slovenská HSĽS
Anton Hancko predseda Združenia slov. odbor. org. Žilina 55 slovenská HSĽS
Štefan Haššík tajomník strany Michalovce 40 slovenská HSĽS
Ján Hollý ústredný tajomník Bratislava 37 slovenská HSĽS
Vojtech Horák školský inšpektor Vajnory 44 slovenská HSĽS
Gejza Horňák grékokat. spráca - učiteľ Starina ? rusínska RSZML
Koloman Horniš štátny učiteľ Kysucké Nové Mesto 38 slovenská HSĽS
František Hrušovský riaditeľ gymnázia Kláštor pod Znievom 35 slovenská HSĽS
Anton Hudec advokát Trenčín 36 slovenská HSĽS
Vojtech Husárek správca - učiteľ Bratislava 51 slovenská RSZML
Matej Huťka verejný notár Michalovce 34 slovenská HSĽS
Franz Karmasin štátny sekretár nemec. menšiny Bratislava 37 nemecká KdP
Ferdinand Klinda odbor. prednosta na min. hospodárstva Bratislava 34 slovenská -
Karol Körper kanonik, prednosta kult. odboru pri min. školstva Bratislava 44 slovenská HSĽS
Ján Líška generálny tajomník obchodnej komory Bratislava 43 slovenská ČSŽOSS
Emil Boleslav Lukáč profesor Bratislava 38 slovenská ČNS
Július Magúth vedúci notár Spišské Podhradie 38 slovenská HSĽS
Alexander Mach šéf úradu propagandy Bratislava 36 slovenská HSĽS
Karol Mederly hlavný radca Bratislava 51 slovenská HSĽS
Gejza Medrický redaktor Bratislava 37 slovenská HSĽS
Ferdinand Mondok správca fary Senica 35 slovenská HSĽS
Ján Mora ústredný tajomník robotn. organizácie Bratislava 30 slovenská HSĽS
Vladimír Moravčík šéfredaktor Slov. denníku Bratislava 30 slovenská RSZML
Martin Morháč obchodník Breznička nad Ipľom 36 slovenská HSĽS
Pavol Opluštil riaditeľ bitúnku Bratislava 43 slovenská HSĽS
Ján Petrovič riaditeľ Sloven. pokladnice Bratislava 45 slovenská RSZML
Vojtech Plechlo dekan - kňaz Dolné Dubové 61 slovenská HSĽS
Štefan Polyák statkár Záblatie 56 slovenská HSĽS
Mikuláš Pružinský statkár Mitošiny 52 slovenská HSĽS
Gejza Rehák riaditeľ štátnej nemocnice Bratislava 57 slovenská ČND
Rudolf Schwarz správca - učiteľ, legionár Banská Bystrica 56 slovenská HSĽS
Karol Sidor minister Bratislava 37 slovenská HSĽS
Jozef Sivák školský inšpektor Prievidza 52 slovenská HSĽS
František Slameň robotník, predseda odbor. org. Horná Lehota 42 slovenská HSĽS
Martin Sokol gen. tajomník strany Bratislava 37 slovenská HSĽS
Július Stano vládny tajomník Bratislava 38 slovenská HSĽS
Josef Steinhübl farár Sklené 36 nemecká KdP
Štefan Suroviak predseda Zväzu slov. železničiarov Žilina 46 slovenská HSĽS
Anton Šalát profesor Hájniky 46 slovenská HSĽS
Anton Šimko grékokat. farár Vyšná Oľka 47 rusínska -
Jozef Šrobár kanonik Bratislava 65 slovenská HSĽS
Pavol Teplanský minister Suchá nad Parnou 52 slovenská RSZML
Jozef Tiso predseda slovenskej vlády Bánovce nad Bebravou 51 slovenská HSĽS
Teodor Turček roľník Nedanovce 40 slovenská HSĽS
Ján Vančo roľník, legionár Plavnica 48 slovenská RSZML
Miloš Vančo minister Turčiansky Sv. Martin 54 slovenská SNS
Peter Zaťko gen. taj. Ústr. združenia slov. priemyslu Bratislava 35 slovenská -

Referencie Upraviť

  1. Spoločná Česko-Slovenská Digitálna parlamentná knižnica [online]. www.nrsr.sk, [cit. 2018-12-22]. Dostupné online.
  2. ĎURČANSKÝ, Ferdinand. Biela kniha. I. diel. vyd. [s.l.] : [s.n.], 1991.
  3. Digitálna knižnica - dokument [online]. www.nrsr.sk, [cit. 2018-12-22]. Dostupné online.
  4. GAZDA, Imrich. rmagazín [online]. 2018-01-03, [cit. 2018-12-22]. Dostupné online.
  5. HODEC, Dominik. Slovenská ročenka 1943. Bratislava : Úrad propagandy nákladom nakladateľstva ČAS v Bratislave., 1943.
  6. S SR 1939-1945, 1. schůze, část 1/1 (14. 3. 1939) [online]. www.psp.cz, [cit. 2018-12-22]. Dostupné online.
  7. Fotobanka ČTK - Titulní stránka : Bratislava , Sněm Slovenské Krajiny [online]. multimedia.ctk.cz, [cit. 2018-12-22]. Dostupné online.