Zoznam fyzikálnych článkov/G

zoznamový článok projektov Wikimedia

Tento index bol automaticky vygenerovaný podľa tejto kategorizácie. Obsahuje 60 článkov. Aby sa nové články zobrazili v tomto indexe, musia byť zaradené aspoň do jednej z vymenovaných kategórii. Nové a upravené kategórie sa zohľadnia pri nasledujúcom generovaní.

gaUpraviť

Gabriel Fahrenheit · Gabriel Lamé · Gabriel Lippmann · Galileiho transformácie · Galileo Galilei · Gaussov zákon elektrostatiky · Gay-Lussacov zákon

geUpraviť

Generátor elektrického napätia · Geocentrizmus · Geofyzika · Geochronológia · Geomagnetický pól · Geomechanika · Georadar · Georg Christoph Lichtenberg · Georg Simon Ohm · Georg Zundel · George Elwood Smith · George Eugene Uhlenbeck · George Gamow · George Zweig · Georges Charpak · Gerard Kitchen O’Neill · Gerardus ’t Hooft · Gerd Binnig · Gerhard Ertl · Gerhard Herzberg · Germicídna výbojka

Upraviť

Gélová permeačná chromatografia

giUpraviť

Gian Domenico Romagnosi · Gigahertz · Giovanni Alfonso Borelli · Giuseppe Occhialini

glUpraviť

Gluón

goUpraviť

Gouyova-Stodolova rovnica

grUpraviť

Gram · Granulárna konvekcia · Gravimetria (geofyzika) · Gravitačná hmotnosť · Gravitačná konštanta · Gravitačná potenciálna energia · Gravitačná sila · Gravitačná singularita · Gravitačná šošovka · Gravitačná vlna · Gravitačné pole · Gravitačné zrýchlenie · Gravitačný manéver · Gravitačný parameter · Gravitačný potenciál · Gravitačný zákon · Gravitácia · Gravitón · Gray (jednotka) · Gromovov-Wittenov invariant

guUpraviť

Guglielmo Marconi · Gustav Ludwig Hertz · Gustav Robert Kirchhoff · Gustáv Prokeš

gyUpraviť

Gyroskop