Zoznam fyzikálnych článkov/V

zoznamový článok projektov Wikimedia

Tento index bol automaticky vygenerovaný podľa tejto kategorizácie. Obsahuje 70 článkov. Aby sa nové články zobrazili v tomto indexe, musia byť zaradené aspoň do jednej z vymenovaných kategórii. Nové a upravené kategórie sa zohľadnia pri nasledujúcom generovaní.

vaUpraviť

Val Logsdon Fitch · Valenčná vrstva · Valenčný kvark · Valentine Telegdi · Van Allenove radiačné pásy · Van de Graaffov generátor · Van der Waalsova stavová rovnica · Var (fyzika) · Variačná metóda

Upraviť

Václav Votruba · Vákuum · Váženie (hmotnosť)

veUpraviť

Vedenie tepla · Vektorový podpriestor · Vektorový priestor · Veľká polos · Veľkosť veličiny · Veľký elektrónovo-pozitrónový urýchľovač · Veľký tresk · Veľmi krátke vlny · Venkatraman Ramakrishnan

viUpraviť

Viazaná rotácia · Victor Franz Hess · Victor Frederick Weisskopf · Viditeľné svetlo · Viktor Teissler · Vilém Kunzl · Vilhelm Bjerknes · Vincent Kavečanský · Virgil Klatt · Viskozita · Vitalij Lazarevič Ginzburg · Vitelo · Vito Volterra

Upraviť

Vírivý prúd

vlUpraviť

Vladimír Hajko · Vladimír Malíšek · Vlnová dĺžka · Vlnová funkcia · Vlnové číslo

vnUpraviť

Vnútorná energia · Vnútorné kvantové číslo · Vnútorné trenie

voUpraviť

Vodič (elektrotechnika) · Vodivosť · Vodík · Vodná vlna · Vodný plyn · Vodný potenciál · Vodorovnosť · Vojtech Alexander · Vojtech Mikuláš Vikár · Vojtěch Petráček · Volt · Voľná energia · Voľný pád

vrUpraviť

Vratný termodynamický cyklus · Vratný termodynamický proces · Vrchol večného svetla

vyUpraviť

Vyparovanie

Upraviť

Výhrevnosť · Výkon (mechanický) · Výmenná častica · Výtlak

vzUpraviť

Vzdialenosť · Vzduch · Vznik a vývoj galaxií · Vzorce na výpočet momentu zotrvačnosti · Vzťah neurčitosti · Vzťažné teleso