Voľby do Federálneho zhromaždenia v Česko-Slovensku v roku 1990 – Ostatné jazyky