Benzoan sodný

chemická zlúčenina

Benzoan sodný je organická zlúčenina, ktorá sa používa ako konzervačná látka. E číslo tejto látky je E211. Je to sodná soľ kyseliny benzoovej. Pripraviť sa dá pomocou reakcie medzi hydroxidom sodným a kyselinou benzoovou.

Benzoan sodný
Benzoan sodný
Benzoan sodný
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec C7H5NaO2
Synonymá E211
Vzhľad biely alebo bezfarebný kryštalický prášok
Fyzikálne vlastnosti
Molárna hmotnosť 144,10 g/mol
Teplota topenia 410 °C (770 °F, 683 K)
Hustota 1,497 g/cm3
Teplota vzplanutia 100 °C (212 °F, 373 K)
Teplota vznietenia 500 °C (932 °F, 773 K)
Bezpečnosť
Globálny harmonizovaný systém
klasifikácie a označovania chemikálií
Hrozby
07 - dráždivá látka
Vety H H319
Vety EUH EUH?
Vety P P305+351+338
Európska klasifikácia látok
Hrozby
Dráždivá látka
Dráždivá
látka
(Xi)
Vety R R?
Vety S S?
NFPA 704
NFPA 704.svg
1
2
0
Ďalšie informácie
Číslo CAS 532-32-1
Číslo RTECS DH6650000
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

VýrobaUpraviť

Priemyselne sa benzoan sodný vyrába neutralizáciou kyseliny benzoovej[1], ktorá sa vyrába čiastočnou oxidáciou toluénu s kyslíkom

VyužitieUpraviť

Konzervačná látkaUpraviť

Benzoan sodný sa najčastejšie používa v kyslých jedlách ako napríkad sýtené nápoje (obsahujú kyselinu uhličitú), lekváry a ovocné džúsy (kyselina citrónová), nakladané uhorky (kyselina octová). V kyslých jedlách sa používa, pretože sa v nich ľahšie reaguje a vytvára kyselinu benzoovú, ktorá bráni rastu baktérií a plesní. Takisto sa používa ako konzervačná látka v niektorých kozmetických výrobkoch a liekoch.[2] Kyselina benzoová sa priamo používa málokedy, kvôli jej nízkej rozpustnosti vo vode. Podľa oficiálneho vyjadrenia výboru pre ústavné veci EÚ sa v jedle pre zvieratá môže najviac nachádzať 0,1% benzoanu sodného. V Británii bolo používanie benzoanu sodného v perlivých nápojoch nahradené sorbanom draselným.[3]

Farmaceutické využitieUpraviť

Benzoan sodný sa používa na liečbu porúch močovinového cyklu, kvôli svojej schopnosti viazať aminokyseliny.[4][5] Telo je potom schopné tieto aminokyseliny vylúčiť, čím sa znižuje hladina amoniaku v tele.Nedávne štúdia dokázali, že benzoan sodný môže pomôcť ako dodatočná liečba (1 gram na deň), pri liečbe schizofrénie.[6]Benzoan sodný sa takisto využíva pri liečbe hyperamonémie.[7]

Ostatné využitiaUpraviť

Benzoan sodný sa pridáva do palivovej zmesi pre ohňostroje, ktorý pri horení vydáva piskľavý zvuk.

Mechanizmus konzervácie jedlaUpraviť

Po tom ako sa kyselina benzoová absorbuje do bunky mikroorganizmu znižuje sa tým vnútrobunkové pH. Keď pH klesne pod 5 alebo nižšie, anaerobné kvasenie glukózy sa prudko zníži,[8] čo spomaľuje rast mikroorganizmov, ktoré sú zodpovedné za skazenie jedla.

Možné zdravotné rizikáUpraviť

Tvorba benzénu v perlivých nápojochUpraviť

Pokiaľ sa v nápoji nachádza benzoan sodný alebo benzoan draselný spolu s kyselinou askorbovou (E300, vitamín C), može dojsť ku dekarboxylácii kyseliny benzoovej čím vzniká benzén, ktorý je karcinogénny. Keď ale FDA testovala rôzne nápoje, ktoré obsahovali benzoan aj kyselinu askorbovú zistili, že vo väčšine neboli hladiny benzénu vyššie než tie, ktoré svetová zdravotnícka organizácia považuje za nebezpečné.[9] Bolo takisto zistené, že tvorba benzénu je rýchlejšia pri vyššej teplote a vystavení nápoju svetlu.

 
Mechanizmus dekarboxylácie kyseliny benzoovej a tvorby benzénu

Spojitosť s hyperaktivitouUpraviť

Podľa štúdia, ktoré v 2007 uverejnila FSA je možné, že určité umelé farbivá v kombinácii s benzoanom sodným môžu byť spojené s hyperaktívnym správaním. Keďže, ale boli výsledky ohľadom benzoanu sodného nejasné FSA odporúčali spraviť ďalší výskum.[10]

ReferencieUpraviť

  1. INTERNATIONAL PROGRAMME ON CHEMICAL SAFETY
  2. ROBITUSSIN ANTITUSSICUM zloženie
  3. Recent trends in the use of food additives in the United Kingdom
  4. Suggested guidelines for the diagnosis and management of urea cycle disorders
  5. Problems in the management of urea cycle disorders
  6. Add-on Treatment of Benzoate for Schizophrenia
  7. Cinnamon May Help Halt Parkinson’s Disease Progression
  8. Studies on the mechanism of the antifungal action of benzoate.
  9. Data on Benzene in Soft Drinks and Other Beverages
  10. Food Colorings and Hyperactivity