Otvoriť hlavné menu

Bromid lítny

chemická zlúčenina

Bromid lítny (LiBr) je chemická zlúčenina lítia a brómu. Je extrémne hygroskopický. Na rozdiel od ostatných bromidov alkalických kovov tvorí niekoľko hydrátov. Bezvodá forma sa skladá rovnako ako podobné soli z kubických kryštálov.

Bromid lítny
Bromid lítny
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec LiBr
Vzhľad biela hygroskopická pevná látka
Fyzikálne vlastnosti
Molekulová hmotnosť 86,8 u
Molárna hmotnosť 86,845(3) g/mol
Teplota topenia 552 °C
Teplota varu 1 265 °C
Hustota 3,464 g/cm³
Rozpustnosť vo vode:
145 g/100 ml (4 °C)
166,7 g/100 ml (20 °C)
254 g/100 ml (90 °C)
v polárnych rozpúšťadlách:
etanol
dietyléter
pyridín (málo rozpustný)
Termochemické vlastnosti
Štandardná zlučovacia entalpia -4,044 kJ/g
Bezpečnosť
Globálny harmonizovaný systém
klasifikácie a označovania chemikálií
Hrozby
07 - dráždivá látka
Vety H H302, H315, H319
Vety EUH žiadne vety EUH
Vety P P280, P321, P362, P302+352, P305+351+338, P501
Európska klasifikácia látok
Hrozby
Škodlivá látka
Škodlivá
látka
(Xn)
Vety R R22, R36/38
Vety S S26, S36
NFPA 704
NFPA 704.svg
0
2
0
Ďalšie informácie
Číslo CAS 7550-35-8
EINECS číslo 231-439-8
Číslo RTECS OJ5755000
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

VýrobaUpraviť

Bromid lítny sa vyrába reakciou uhličitanu lítneho a kyseliny bromovodíkovej:

Li2CO3 + 2 HBr → 2 LiBr + H2O + CO2

Použitie Bromid lítny sa používa v klimatizáciách ako desikant.

Použitie v lekárstveUpraviť

V prvej polovici 20. storočia bol bromid lítny používaný ako sedatívum.

BezpečnosťUpraviť

Bromid lítny, rovnako ako ostatné rozpustné soli lítia je žieravý.

Podobné látkyUpraviť

ZdrojUpraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Bromid lithný na českej Wikipédii.