Igric je názov slovenskej súťaže o tzv. tvorivé ceny a prémie, ktorej cieľom je podporovať pôvodnú audiovizuálnu tvorbu – osobitne jej tvorcov. Od roku 1995 ju každoročne vyhlasujú Slovenský filmový zväz (SFZ), Únia slovenských televíznych tvorcov (ÚSTT) a Literárny fond (LF).

Tvorivé ceny a prémie Igric
Udeľované za audiovizuálne umenie
Organizátori SloFITEZ • SLF (1967 – 1969)
SFZ • LF (1993 – 1994)
SFZ • ÚSTT • LF (od r. 1995)
Krajina Slovensko
Prvý ročník 1967
Webstránky igric.sk
34. ročník (2023)

Na rozdiel od filmársky akademických Slnk v sieti, Igricovia sú formálne voľnejším, širokospektrálnejším ocenením, garantovaným tiež finančnou odmenou. V susednom Česku sú tak porovnateľné s tamojšími nerentabilnými cenami zvané Trilobit(y).[1]

Organizátori súťaže

upraviť

SloFITEZ alias SFZ

upraviť

SloFITEZ[2]– čoby lokálne organizovaná zložka pôvodne spoločného Zväzu čs. filmových a televíznych umelcov (FITEZ)[p. 1]– je dnes známy pod identitou Slovenský filmový zväz (SFZ).

FITEZ vznikol v novembri 1965 ako nástupca vtedy iba filmovej zložky včlenenej do Zväzu čs. divadelných umelcov (z r. 1959), prípadne až toho duálneho Zväzu čs. divadelných a filmových umelcov (z r. 1961),[3] v rámci ktorého na báze samostatnej sekcie fungovali tiež zamestnanci ČST (od r. 1964). Po federalizácii spoločného štátu sa tento vo februári 1969 oficiálne rozdelil na český (ČeFITES) a slovenský (SloFITEZ). Vzhľadom však k politickému zákazu činnosti FITEZu, k januáru 1970 zanikli obidve jeho zložky.[2]

SLF alias LF

upraviť

SloFITEZ ocenenia založil v roku 1967 spolu so Slovenským literárnym fondom (po r. 1992 LF), ktorý mal súťaž zastrešovať finančne. Po 24 rokoch jej nedobrovoľného prerušenia, obaja pôvodní organizátori tradíciu vyhlasovania spoločných cien obnovili pod svojimi aliasmi.

Počnúc šiestym ročníkom (1995) sa ocenenia vyhlasujú v už rozšírenej spolupráci s Úniou slovenských televíznych tvorcov (ÚSTT), ktorá v období predchádzajúcich dvoch rokov organizovala ešte po boku STV svoje vlastné ceny známe ako Telemúzy.

História cien/prémií

upraviť

Koncept

upraviť

Obzvlášť prvé ročníky sa cena odovzdávala neviazane a za početné umelecké výkony – s ohľadom na špecifické príspevky, no bez zreteľa na konkrétny žáner alebo médium. Inokedy oblasti jej hodnoteného záujmu presahovali už vymedzené kategórie.

Vývoj udeľovania cien/prémií Igric za herecké výkony
Roky Formát a kategória
1967 – 1969
 • neviazane – formou individuálnych cien za postavy
1993 – 1994 –neudeľovaná–
1995 – 1997
 • iba formou prémie v rámci Televíznej, alebo Filmovej tvorby
1998
 • formou ceny, no v rámci Televíznej tvorby
1999 – 2000 –neudeľovaná–
2001 – 2012
 • formou cien i prémií v spoločnej kategórii hercov s herečkami
od roku 2013
 • formou cien i prémií v oddelených kategóriách pre hercov a herečky

Jej časté označenie „filmová“ preto nie je presné. Od doby svojho vzniku sa ocenenia z rôznych príčin udeľovali tiež prevažne či výlučne v zastupení televíznych diel, v dôsledku čoho ich voľný formát neraz čelil kritike.[1] Hrozil im opätovný zánik,[1][4] príležitostne musel byť ich slávnostný ceremoniál pre nedostatok financíí preložený.[5]

Kandidátov na Igricov môžu navyše navrhovať rozličné nezávislé subjekty, a to producenti i samotní tvorcovia, profesijné aj umelecké združenia, študenti filmových škôl alebo dokonca členovia predsedajúcej poroty.[6]

Štatút

upraviť

Ako taký sa riadi schémou – jedna dotovaná cena spolu s jej vecným symbolom i diplomom víťazovi, maximálne dve prémie a s diplomami ďalším dvom kandidátom,[6] v dôsledku čoho sú obvykle odmeňovaní desiatky umelcov. Štatút súťaže sa však v jej novodobej histórii často obmieňal a v mnohých oblastiach sa ceny pravidelne neudeľovali,[1] vrátane trebárs tej čestnej, ktorá bola v priebehu 34 doterajších ročníkov zastúpená iba 21-krát (dva razy ju paradoxne získala rovnaká osobnosť[7][8]).

Symbolom ceny je rovnomenná soška z bronzovej zliatiny od akademickej sochárky Erny Masarovičovej. Plastika meria 33,8 cm, váži 2,4 kg a jej výrobná cena je údajne 340 .[9] Po smrti jej autorky ju začal umelecky stvárňovať už Andrej Margoč.[chýba zdroj]

Ceremónie

upraviť
Prehľad jednotlivých ročníkov podľa vyhlasovateľov a zoznam držiteľov cien za celoživotný prínos
Ročník Dátum konania Miesto konania Celoživotný prínos
Ceny Igric (SloFITEZ • SLF)
1. (1967)[10] –cena neudelená–
2. (1968)[13]
 • Bratislava–miesta neznáme–
3. (1969)[15]
Ceny a prémie Igric (SFZ • LF)
4. (1993)
5. (1994)
 • Loď Družba, Bratislava
Ceny a prémie Igric (SFZ • ÚSTT • LF)
6. (1995)
7. (1996)
8. (1997)
9. (1998)
 • České centrum, Bratislava
10. (1999)
11. (2000)[22]
12. (2001)[24]
13.2002)[26] –cena neudelená–[p. 4]
14. (2003)[28]
15. (2004)[29]
16. (2005)[31]
 • České centrum, Bratislava[32]
17. (2006)[33]
 • Kino Tatra, Bratislava[36]
18. (2007)[38]
19. (2008)[40]
 • Kino Tatra, Bratislava[42]
–cena neudelená–
20. (2009)[43]
21. (2010)[49]
 • 15. jún
22. (2011)[51]
23. (2012)[53]
24. (2013)[55]
25. (2014)[57]
26. (2015)[59]
27. (2016)[61]
28. (2017)[63]
29. (2018)[65]
30. (2019)[67]
31. (2020)[69]
 • Stanislav Szomolányi[8]
32. (2021)
33. (2022)
 • 25. september
34. (2023)
 • 24. september
udelené in memoriam
(Ročníky uvádzajú roky ceremónií oceňujúcich vždy výkony z toho im predchádzajúceho.)

Kategórie

upraviť

Podľa monografie mapujúcej päť prvých dekád LF, ceny Igric sa počas raných ročníkov (1967 – 1969) udeľovali za „najlepšie umelecké výkony vo filme“ či seriáli bez prípadného členenia do menovitých kategórií – doslova: za réžiu, kameru, scenár, postavu al. herecký výkon, dramaturgickú činnosť a pod. Výročné správy k cenám a – v ich novodobej ére – prémiám navyše, začali zvyšní spoluorganizátori zverejňovať až v polovici druhej dekády 21. storočia. Pre informačné účely tak slúžili len dva inštrumentálne zoznamy zverejnené na oficiálnych stránkach; jeden vecný s menami ocenených umelcov,[71] druhý podľa príslušných titulov a s ocenenými výkonami.[72]

Prehľad odmeňovaných oblastí a ich výskyty v súťaži[p. 9]
Kategória Podrobnosti
Filmová tvorba
Televízna tvorba
Dokumentárna tvorba
Animovaná tvorba
Ostatná tvorba‡┼
 • súčasné kategórie výlučných prémií vyhlasované od roku 1995 bez ohľadu na médium – tzv. ostatná v prospech tradičných tvorcov, publicistická filmológov/historikov a spravidla za literárnu činnosť.
Teória a kritika[p. 11]
Študentská tvorba
 • niekdajšie kategórie výlučných prémií vyhlasovaných bez ohľadu na médium
  (študentská z r. 1996>–2013[56] a tvorba digitálnych diskov v r. 2004[30]–2013[56]).
CD-ROM a DVD
Herecký výkon
 • herecké kategórie cien/prémií – v ranej ére bola oblasť zastúpená voľne,[p. 12] v tej pozdnej najprv formou prémií, neskôr tiež ojedinelej ceny, no vždy v zastúpení iných kategórií.[p. 13] Po jej založení bola dočasne vyhlasovaná bez rozlišovania médií (2001[18]–2012[54]), časom oddeľujúc hercov/herečky (od r. 2013).[56]
Mužský herecký výkon
Ženský herecký výkon
Špeciálne ceny a iné uznania
Celoživotné dielo
 • cena pocty oficiálne udeľovaná od roku 1996 a nepravidelne (do r. 1995 iba tzv. v rámci Filmovej tvorby).
Cena Jána Fajnora
 • udeľuje sa od roku 2015 tvorcom do 35 rokov – v hranej tvorbe spolu, v žánroch zvlášť.[60]
Cena Petra Mihálika
 • krátkodobá, neštatutárna náhrada (2014) za prémie udeľované v rámci študentskej tvorby.[58]
Osobitná cena/prémia
 • udeľovali sa v rokoch 1994 až 1997 formou špeciálnej ceny alebo prémie.
Mimoriadna cena
 • vyhlásená pri príležitosti jubilejného 30. ročníka súťaže (2019)[68] bok po boku čestnej ceny.
Špeciálne uznanie
 • udelené za herecký výkon v podobe ojedinelej prémie (2017).[64]
Zvláštne uznanie
 • udeľuje sa prerušovane od roku 1994 producentovi (kedysi i subjektu[62][64]) – bez nároku na finančnú odmenu.[60]
     zaniklé kategórie • vyhlasované bez ohľadu na médium • zastúpené iba formou prémií

Ceny i prémie sú udeľované vždy umelcom, nie samostatným audiovizuálnym dielam alebo ich producentom.

Poznámky

upraviť
 1. V češ. sa skratka jeho názvu prechyľuje už na "s" (od slova „svaz“) ako FITES.[3]
 2. Podľa monografie LF, Szomolányi sa stal čestným držiteľom v r. 1998.[7] Podľa výročných bulletinov publikovaných zvyšnými spoluorganizátormi, menovaný bol touto cenou poctený navyše v r. 2020.[17] Oficiálne výsledky z 31. ročníka jeho opätovný čestný titul potvrdzujú.[8]
 3. Úvodné dva ročníky konané pod záštitou trenčianskeho festivalu, prebehli pravdepodobne v miestnom kine Kupeľná dvorana, podobne ako v období r. 2001[18] – 2002[19] a 2004.[20] Ceremoniál z r. 2003 však prebehol v hoteli Flóra.[21]
 4. Výsledky k 14. ročníku[27] pre ucelenosť informácií.
 5. Historická publikácia LF síce Biatha archivuje ako nositeľa čestnej ceny, avšak inej – zvanej Kamera (vyhlasuje ju ASK) a z r. 2001.[7]
 6. Pre nedostatok financií, sošky boli odovzdávané v dvoch fázach. Druhá sa uskutočnila až 12. decembra v A4 – nultom priestore.[34][35]
 7. Termín ceremoniálu,[5][38] výsledky boli zverejnené už vo štvrtok, 24. mája toho roku.[38][39]
 8. Pravdepodobný termín ceremoniálu.[43][44] Kým výsledky boli zverejnené už 15. apríla toho roku,[43][45] niektoré zdroje za dátum odovzdávania cien uvádzali aj 3. september[45][46] al. „stredu večer“[44][47]– na túto však vtedy pripadali obidva dátumy. Na jednej z archívnych fotografií z aprílového dátumu je však zachytený jeden z vtedajších víťazov už so soškou v ruke,[48] pravdepodobne sa preto ceny znova odovzdávali na dve etapy (ako v r. 2006 – 2007).
 9. Dva prvé „novodobé“ ročníky v skompilovanom prehľade reflektujú iba zápisy z ročenky LF v konfrontácii s neskoršími tlačovými správami SFZ a ÚSTT. Kým kompletné výsledky s medziročným prehľadom súťažných kategórií, tieto zabezpečovali záznamy dobovej tlače až počnúc rokom 1995.
 10. Oblasť filmovej tvorby ako takej bola síce v r. 1995 už v súťaži definovaná, avšak formálne oceňovala iba celoživotné prínosy umelcov; zrejme z dôvodu dlhodobej stagnácie výroby slovenských filmov.
 11. Príležitostne vyhlasovaná takisto s rozlišovaním médií (1996).
 12. Polónyi cena za postavu vo filme (1967), Valach za herecký výkon v inscenácii (1969).[7]
 13. Tureková (1995) a Šišková (1997) obe prémie, Furková (1998)[7] už cenu v oblasti TV dramatickej tvorby. Labuda (1996) prémiu za hraný film.

Referencie

upraviť
 1. a b c d NÔTOVÁ-TUŠEROVÁ, Simona. Cena za každú cenu?. Film.sk, 2001, roč. 2, čís. 9, s. 22 – 24. S. 22, stĺ. 1 (kategorizácia cien); s. 22, stĺ. 2 (časté zmeny štatútu/oceňovanie TV diel); s. 23, stĺ. 2 (fúzia žánrov/širší koncept ceny/Trilobit; prelom s. 22/23 (zánik ceny); s. 23, stĺ. 1 (fúzia žánrov/citácia Lihosit). Dostupné online [cit. 2024-02-17]. ISSN 1335-8286.
 2. a b Heslár SFÚ > Zväz slovenských filmových a televíznych umelcov - SloFITES [online]. SFÚ, 08.07.2011, [cit. 2024-02-23]. Ods. „Popis“. Dostupné online.
 3. a b Knihovna NFA > Svaz československých filmových a televizních umělců [online]. Národní filmový archiv, 1993, [cit. 2024-02-23]. Ods. „Poznámka“. Dostupné online. (česky)
 4. MORAVČÍKOVÁ, Monika. Kultúra > Zomrel Štefan Vraštiak, filmový historik a publicista [online]. SME, 05.04.2016, [cit. 2024-02-15]. Ods. 4. Dostupné online.
 5. a b c SITA. Filmové sošky Igric odovzdajú so štvormesačným oneskorením [online]. SME, 10.09.2007, [cit. 2024-02-15]. Ods. 1. Dostupné online.
 6. a b SFZ. Igric > Štatút [online]. igric.sk, 22.03.2023, [cit. 2024-02-13]. Čl. II., ods. 2 (ceny); čl. II., ods. 6B (prémie); čl. III. (cena J.Fajnora); čl. IV. (zvláštne uznanie); čl. VI., ods. 1 – 2 (prihlášky). Dostupné online. Archivované 2023-09-27 z originálu.
 7. a b c d e f g LF. 50 rokov činnosti Literárneho fondu 1954 – 2004 [online]. litfond.sk, 2005, [cit. 2024-02-19]. Ceny Igric: „Rok 1967“ (s. 226 – 227); „Rok 1968“ (s. 227); „Rok 1969“ (s. 228); Štefan Uher (s. 238); „Roky 1994 – 1995“ (s. 286); „Rok 1996“ (s. 286 – 287); „Roky 1997 – 1999“ (s. 287); „Rok 2000“ (s. 287 – 288); „Rok 2001“ (s. 288 – 289); „Rok 2002“ a Tibor Biath (s. 289) a „Rok 2003“ (s. 289 – 290). PDF. Dostupné online.
 8. a b c 31. Igric [online]. AIC, 21.09.2020, [cit. 2024-02-18]. Dostupné online.
 9. a b SITA. Kultúra > Igric pozná víťazov, najlepším filmom je Lietajúci Cyprián [online]. Pravda, 26.05.2011, [cit. 2024-02-15]. Ods. 1 (dátum/miesto konania), ods. 3 (soška), počnúc ods. 5 (výsledky). Dostupné online.
 10. SFÚ. Igric (1. : Bratislava : 18.12.1967) [online]. sfu.sk, 17.02.2012, [cit. 2024-02-15]. Dostupné online.
 11. BAKALA, J.. Kultúra > Rok 1967: Po prvý raz udelili cenu Igric [online]. TASR, 18.12.1967, [cit. 2024-02-15]. Dostupné online.
 12. Verejná databáza AF > Žiadosť č. 440/2014-3/2.1.3 [online]. AF, 2014, [cit. 2024-02-18]. „Vecné vyhodnotenie projektu“ (ods. 2). Dostupné online.
 13. SFÚ. Igric (2. : Bratislava : 1968) [online]. sfu.sk, 17.02.2012, [cit. 2024-02-15]. Dostupné online.
 14. PRAKEŠ, A.. Osobnosti > "Slovenský Fellini" Juraj Jakubisko sa dožíva 80 rokov [online]. TASR, 19.12.1968, [cit. 2024-02-15]. Popis fotografie č. 3. Dostupné online. Archivované 2018-05-09 z originálu.
 15. SFÚ. Igric (3. : Bratislava : 06.10.1969) [online]. sfu.sk, 17.02.2012, [cit. 2024-02-15]. Dostupné online.
 16. BORODÁČOVÁ, M.. Osobnosti > Gustáv Valach uprednostnil herectvo pred kariérou právnika [online]. TASR, 06.10.1969, [cit. 2024-02-15]. Popis posled. fotografie. Dostupné online.
 17. VAVROVÁ, Yvonne. 33. Igric 2022: Zborník [online]. igric.sk, 2022, [cit. 2024-02-15]. „Igric za celoživotný prínos slov. kinematografii“ (s. 13). PDF. Dostupné online. Archivované 2024-02-18 z originálu.
 18. a b c ULIČIANSKA, Zuzana. Útecha na Art Filme: umenie sa rodí z nedostatku [online]. SME, 25.06.2001, [cit. 2024-02-15]. Od ods. „Päť držiteľov ceny Igric“ (miesto/výsledky). Dostupné online.
 19. a b vt;ve. Kultúra > ART FILM: V Kúpeľnej dvorane udeľovali Igricov [online]. SME, 23.06.2002, [cit. 2024-02-16]. Ods. 1 (dátum/miesto); ods. 2 – 3 (výsledky). Dostupné online.
 20. Koktail > Program Art Film Festival 18.6. - 25.6.2004 [online]. Pravda, 11.06.2004, [cit. 2024-02-21]. Ods. „18.6.2004“. Dostupné online.
 21. a b mp. Kultúra > Štartuje 11. ročník Art Filmu [online]. czsk.net, 19.06.2003, [cit. 2024-02-15]. Ods. „Sobota 21. 6.“. Dostupné online.
 22. SFÚ. Igric (11. : Trenčianske Teplice : 24.06.2000) [online]. sfu.sk, 10.08.2010, [cit. 2024-02-15]. Ods. „Popis“. Dostupné online.
 23. GAŠPAROVIČOVÁ, Alena. Prvý na Moste slávy [online]. Hospodársky denník, 27.06.2000, [cit. 2024-02-19]. (výsledky). Dostupné online.
 24. SFÚ. Igric (12. : Bratislava : 23.06.2001) [online]. sfu.sk, 10.08.2010, [cit. 2024-02-15]. Dostupné online.
 25. TASR. Na filmovom festivale Art Film 2001 udelia Cenu Igric za audiovizuálnu tvorbu [online]. SME, 19.06.2001, [cit. 2024-02-15]. Ods. 1 (dátum); ods. 2 (súťažné kategórie). Dostupné online.
 26. SFÚ. Igric (13. : Trenčianske Teplice : 22.06.2002) [online]. sfu.sk, 10.08.2010, [cit. 2024-02-15]. Ods. „Popis“. Dostupné online.
 27. TASR. Kultúra > Režisér Juraj Nvota získal za Kruté radosti výročnú cenu Igric [online]. SME, 21.06.2003, [cit. 2024-02-19]. Ods. 2 – 5 (výsledky). Dostupné online.
 28. SFÚ. Igric (14. : Trenčianske Teplice : 21.06.2003) [online]. sfu.sk, 10.08.2010, [cit. 2024-02-15]. Dostupné online.
 29. SFÚ. Igric (15. : Trenčianske Teplice : 18.06.2004) [online]. sfu.sk, 10.08.2010, [cit. 2024-02-15]. Ods. „Popis“. Dostupné online.
 30. a b KÚDELOVÁ, Kristína. Na Moste slávy pribudol Kvietik [online]. SME, 21.06.2004, [cit. 2024-02-15]. „Igric“ (výsledky). Dostupné online.
 31. SFÚ. Igric (16. : Bratislava : 15.06.2005) [online]. sfu.sk, 10.08.2010, [cit. 2024-02-15]. Dostupné online.
 32. SITA. Na Igricoch dominovalo Radošinské naivné divadlo [online]. SME, 17.06.2005, [cit. 2024-02-15]. Dostupné online.
 33. SFÚ. Igric (17. : Bratislava : 25.05.2006) [online]. sfu.sk, 10.08.2010, [cit. 2024-02-15]. Dostupné online.
 34. VRAŚTIAK, Štefan. 110. rokov filmového podnikania na Slovensku a v Čechách [online]. moviemania.sk, 11.12.2006, [cit. 2024-06-21]. Dostupné online.
 35. UTOROK 12. december [online]. SME, 08.12.2006, [cit. 2024-06-21]. Ods. „Podujatia“. Dostupné online.
 36. a b oj; Pravda. Kultúra > Chudík sa ukázal na verejnosti, prevzal Igrica [online]. pravda.sk, 26.05.2006, [cit. 2024-02-15]. Ods. 1 – 2 (výsledky). Dostupné online.
 37. Igric 2006 - Tvorivá prémia pre Pururambo [online]. Pavol Barabáš, 25.05.2006, [cit. 2024-02-21]. (kompletné výsledky). Dostupné online. Archivované 2022-12-02 z originálu.
 38. a b c SFÚ. Igric (18. : Bratislava : 24.05.2007) [online]. sfu.sk, 14.09.2007, [cit. 2024-02-15]. Dostupné online.
 39. a b 18. Igric [online]. AIC, 01.06.2007, [cit. 2024-02-18]. Dostupné online.
 40. SFÚ. Igric (19. : Bratislava : 09.04.2008) [online]. sfu.sk, 10.08.2010, [cit. 2024-02-15]. Dostupné online.
 41. TASR. SFZ udeľoval ceny Igric 2008 [online]. SME, 09.04.2008, [cit. 2024-02-18]. Dostupné online.
 42. VÁVRA, Andrea. Film 2008/04 > 19. Igric 2008 [online]. in.ba, 9.04.2008, [cit. 2024-02-15]. Dostupné online.
 43. a b c SFÚ. Igric (20. : Bratislava : 02.09.2009) [online]. sfu.sk, 10.08.2010, [cit. 2024-02-15]. Ods. „Popis“. Dostupné online.
 44. a b c mak. Cenu Igric 2009 si prevzali aj Branislav Jašš a Laci Strike [online]. SME, 03.09.2009, [cit. 2024-02-17]. Dostupné online.
 45. a b SITA. Odovzdajú filmových Igricov [online]. Hospodárske noviny, 15.04.2009, [cit. 2024-02-17]. Dostupné online.
 46. VRAŚTIAK, Štefan. 20. Igric 2009 - 17. ceny slovenskej filmovej kritiky 2009 [online]. filmpress.sk, 2009, [cit. 2024-02-18]. Úvod. ods.. Dostupné online.
 47. a b VRAŚTIAK. 20. Igric 2009 [online]. filmpress.sk, 2009, [cit. 2024-02-18]. Úvod. ods.. Dostupné online.
 48. BAUMANN, Martin. Osobnosti > Dušan Trančík patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti slovenského filmu [online]. TASR, 15.04.2009, [cit. 2024-02-15]. Úvodná fotka. Dostupné online. Archivované 2023-11-18 z originálu.
 49. SFÚ. Igric (21. : Bratislava : 15.06.2010) [online]. sfu.sk, 10.08.2010, [cit. 2024-02-15]. Dostupné online.
 50. VRAŠTIAK, Štefan. Press Servis > Igric a Tvorivé prémie [online]. filmpress.sk, 15.06.2010, [cit. 2024-02-15]. Dostupné online. Archivované 2023-03-28 z originálu.
 51. SFÚ. Igric (22. : Bratislava : 26.05.2011) [online]. sfu.sk, 16.11.2020, [cit. 2024-02-15]. Dostupné online.
 52. a b 22. Igric [online]. AIC, 27.05.2011, [cit. 2024-02-18]. Dostupné online.
 53. SFÚ. Igric (23. : Bratislava : 28.03.2012) [online]. sfu.sk, 30.03.2012, [cit. 2024-02-17]. Dostupné online.
 54. a b 23. Igric [online]. AIC, 29.03.2012, [cit. 2024-02-18]. Dostupné online.
 55. SFÚ. Igric (24. : Bratislava : 10.04.2013) [online]. sfu.sk, 16.03.2013, [cit. 2024-02-17]. Dostupné online.
 56. a b c d 24. Igric [online]. AIC, 11.04.2013, [cit. 2024-02-18]. Dostupné online.
 57. SFÚ. Igric (25. : Bratislava : 25.09.2014) [online]. sfu.sk, 05.01.2015, [cit. 2024-02-17]. Dostupné online.
 58. a b 25. Igric [online]. AIC, 26.09.2014, [cit. 2024-02-18]. Dostupné online.
 59. SFÚ. Igric (26. : Bratislava : 24.09.2015) [online]. sfu.sk, 16.03.2017, [cit. 2024-02-17]. Dostupné online.
 60. a b c 26. Igric [online]. AIC, 24.09.2015, [cit. 2024-02-18]. Dostupné online.
 61. SFÚ. Igric (27. : Bratislava : 22.09.2016) [online]. sfu.sk, 15.12.2016, [cit. 2024-02-17]. Dostupné online.
 62. a b 27. Igric [online]. AIC, 23.09.2016, [cit. 2024-02-18]. Dostupné online.
 63. SFÚ. Igric (28. : Bratislava : 28.09.2017) [online]. sfu.sk, 02.05.2019, [cit. 2024-02-17]. Dostupné online.
 64. a b c 28. Igric [online]. AIC, 29.09.2017, [cit. 2024-02-18]. Dostupné online.
 65. SFÚ. Igric (29. : Bratislava : 27.09.2018) [online]. sfu.sk, 10.09.2020, [cit. 2024-02-17]. Dostupné online.
 66. 29. Igric [online]. AIC, 01.10.2018, [cit. 2024-02-18]. Dostupné online.
 67. SFÚ. Igric (30. : Bratislava : 29.09.2019) [online]. sfu.sk, 12.12.2023, [cit. 2024-02-17]. Dostupné online.
 68. a b 30. Igric [online]. AIC, 30.09.2019, [cit. 2024-02-18]. Dostupné online.
 69. SFÚ. Igric (31. : Bratislava : 20.09.2020) [online]. sfu.sk, 24.09.2020, [cit. 2024-02-17]. Dostupné online.
 70. Igric 2020 [online]. KZP, 20.09.2020, [cit. 2024-02-18]. Dostupné online.
 71. SFZ. Igric > Nositelia ceny Igric 1967 – 2014 [online]. igric.sk, 2014, [cit. 2024-02-24]. Dostupné online. Archivované 2024-02-16 z originálu.
 72. SFZ. Igric > Filmy, ktoré získali Igrica 1967 – 2014 [online]. igric.sk, 2014, [cit. 2024-02-24]. Dostupné online. Archivované 2024-02-24 z originálu.

Externé odkazy

upraviť