Zoznam vodných tokov v povodí Bebravy

zoznamový článok projektov Wikimedia

Zoznam vodných tokov v povodí Bebravy obsahuje abecedný zoznam všetkých pomenovaných vodných tokov v povodí Bebravy.

Názov vodného toku Hydrologické poradie Číslo recipienta Rád vodného toku
Baraní jarok 4-21-11-138 4-21-11-1170 VI.
Bebrava 4-21-11-193 4-21-11-924 IV.
Bobotský potok 4-21-11-137 4-21-11-1178 VI.
Bradliansky potok 4-21-11-142 4-21-11-1149 VI.
Bratinovský potok 4-21-11-159 4-21-11-1093 VI.
Brekovský potok 4-21-11-129 4-21-11-1221 V.
Brusné 4-21-11-165 4-21-11-1041 VI.
Cebovský kanál 4-21-11-134 4-21-11-1196 V.
Cípec 4-21-11-151 4-21-11-1121 VI.
Čierny potok 4-21-11-163 4-21-11-1069 VI.
Dendeš 4-21-11-182 4-21-11-956 VI.
Dubnička 4-21-11-143 4-21-11-1146 V.
Haláčovka 4-21-11-173 4-21-11-991 V.
Havránkovský potok 4-21-11-135 4-21-11-1192 VI.
Hradniansky potok 4-21-11-155 4-21-11-1100 VI.
Hydina 4-21-11-185 4-21-11-942 V.
Inovec 4-21-11-161 4-21-11-1080 V.
Jastrabský potok 4-21-11-147 4-21-11-1132 VII.
Jelešnica 4-21-11-140 4-21-11-1153 V.
Jelšie 4-21-11-140 4-21-11-1154 VI.
Kochnáčsky potok 4-21-11-155 4-21-11-1101 VII.
Kopanička 4-21-11-131 4-21-11-1204 V.
Kšinka 4-21-11-165 4-21-11-1045 VI.
Libichavský potok 4-21-11-178 4-21-11-967 VI.
Livina 4-21-11-181 4-21-11-957 V.
Machnáč 4-21-11-138 4-21-11-1160 V.
Miezgovský potok 4-21-11-184 4-21-11-951 VI.
Mitický potok 4-21-11-148 4-21-11-1125 VII.
Novohorský potok 4-21-11-175 4-21-11-985 VI.
Omastiná 4-21-11-168 4-21-11-1022 VI.
Petrovka 4-21-11-136 4-21-11-1186 VI.
Podhradský potok 4-21-11-167 4-21-11-1030 VII.
Pravotický potok 4-21-11-182 4-21-11-955 V.
Radiša 4-21-11-171 4-21-11-1003 V.
Rakovec 4-21-11-165 4-21-11-1042 VI.
Rajčiansky potok 4-21-11-190 4-21-11-931 V.
Rybiansky kanál 4-21-11-188 4-21-11-932 V.
Sítenský potok 4-21-11-185 4-21-11-945 VI.
Slamený potok 4-21-11-157 4-21-11-1098 V.
Slatinka 4-21-11-131 4-21-11-1206 V.
Solčiansky potok 4-21-11-192 4-21-11-925 V.
Striebornica 4-21-11-169 4-21-11-1016 VI.
Svinica 4-21-11-156 4-21-11-1099 V.
Sviniansky potok 4-21-11-149 4-21-11-1124 VI.
Svitavský potok 4-21-11-153 4-21-11-1116 VI.
Šišovský potok 4-21-11-177 4-21-11-968 VI.
Timoradzský potok 4-21-11-132 4-21-11-1201 V.
Trebichavský potok 4-21-11-130 4-21-11-1208 V.
Trenčianka 4-21-11-137 4-21-11-1184 VI.
Višňová 4-21-11-180 4-21-11-960 VI.
Vrbovský potok 4-21-11-160 4-21-11-1092 VI.
Závada 4-21-11-164 4-21-11-1048 VI.
Zlobina 4-21-11-133 4-21-11-1198 V.