Bromovodík

chemická zlúčenina

Bromovodík (HBrg) je bezkyslíkatá plynná zlúčenina vodíka a brómu s ostrým, nepríjemným zápachom a radí sa medzi halogénvodíky. Pri rozpúšťaní vo vode vzniká kyselina bromovodíková s rovnakým vzorcom. Využíva sa na výrobu niektorých liečiv.

Bromovodík
Bromovodík
Bromovodík
Bromovodík
Bromovodík
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec HBrg
Vzhľad bezfarebný plyn
Fyzikálne vlastnosti
Molárna hmotnosť 80,91 g/mol
Teplota topenia -87 °C, 186 K
Teplota varu -66 °C, 207 K
Hustota 3,307 kg/m³
Rozpustnosť 193 g/100 ml (pri 20 °C)
Termochemické vlastnosti
Štandardná zlučovacia entalpia -36,45 až -36,15 kJ/mol
Štandardná entropia 198,696 až 198,704 J K-1 mol-1
Bezpečnosť
Globálny harmonizovaný systém
klasifikácie a označovania chemikálií
Hrozby
04 - plyn pod tlakom05- korozívna a žieravá látka06 - toxická látka07 - dráždivá látka
Vety H H280, H314, H331, H335
Vety EUH žiadne vety EUH
Vety P P260, P280, P303+361+353, P304+340, P305+351+338, P403, P405
Európska klasifikácia látok
Hrozby
Žieravina Jed Dráždivá látka
Žieravina
(C)
Jed
(T)
Dráždivá
látka
(Xi)
Vety R R35, R37
Vety S S1/2, S7/9, S26, S45
NFPA 704
0
3
0
Ďalšie informácie
Číslo CAS 10035-10-6
Číslo UN 1048
EINECS číslo 233-113-0
Číslo RTECS MW3850000
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Výroba

upraviť

Priemyselne sa táto látka vyrába reakciou plynného brómu s vodíkom pri teplote medzi 200 a 400 °C. Pri reakcii sa užívajú katalyzátory, zvyčajne platina:

Br2 + H2t, kat→ 2 HBr

Vzniknutý produkt sa následne ochladzuje na oddelenie od nezreagovaného brómu: vzniknutý bromovodík je rozpustený vo vode, pri tom je oddelený nezreagovaný vodík, ktorý sa ďalej zužitkuje.

V laboratórnych podmienkach sa dá vyrábať reakciou bromidu draselného so silnou kyselinou, zvyčajne sírovou:

2 KBr + H2SO4 → 2 HBr + K2SO4

Vzniká bromovodík, ktorý sa rýchlo rozpúšťa vo vode, a pri vyparovaní vody sa z nej uvoľňuje.

Pri prebytku kyseliny sírovej dochádza k rozbitiu molekuly bromovodíka na bróm, oxid siričitý a vodu: 2 HBr + H2SO4 → Br2 + SO2 + 2 H2O

Reakcia

upraviť

Táto látka má svoje použitie v organickej chémii:

Pri reakcii s alkénmi či s alkínmi dochádza k adícii na nenasýtenú väzbu:

CH2=CH-CH3 + HBr → CH3-CBrH-CH3

S alkínmi reaguje podobne:

CH≡C-CH + HBr → CH2=CBr-CH3

Ak je dostatok bromovodíka, reakcia pokračuje takto:

CH2=CBr-CH3 + HBr → CH3-CBr2-CH3

Tieto adície sa riadia Markovnikovovým pravidlom. Bromovodík ako jediný halogénvodík dokáže toto pravidlo prekonať, podmienkou je svetlo a kyslík. Reakcia potom prebieha takto:

CH2=CH-CH3 + HBr → CH2Br-CH2-CH3

Táto látka reaguje s alkoholmi za vzniku vody a brómderivátov:

R-OH + HBr → RBr + H2O

V anorganickej chémii sa využíva na výrobu bromidov.

Podobné látky

upraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Bromovodík na českej Wikipédii.