Kde domov můj

štátna hymna Česka

Kde domov můj je česká štátna hymna. Používa sa od zániku Česko-Slovenska v roku 1992, už v roku 1990 však bola oficiálne vyhlásená aj za hymnu Česka v rámci Česko-Slovenska. Pred rozdelením tvorila zároveň prvú časť česko-slovenskej hymny, po ktorej nasledovala prvá sloha terajšej hymny slovenskej (Nad Tatrou sa blýska).

Kde domov můj

Pôvodný Škroupov text
HymnaČeskoslovensko  Česko-Slovensko
Česko  Česko
SlováJosef Kajetán Tyl
HudbaFrantišek Škroup
Prijaté 1918
Česko  13. marec 1990 / 1. január 1993

Kde domov můj

Inštrumentálna verzia
Štátne hymny sveta
Táto lišta: zobraz  diskusia  uprav

Pieseň pochádza z divadelnej hry Josefa Kajetána Tyla Fidlovačka aneb žádný hněv a žádná rvačka, po prvýkrát uvedenej v roku 1834. Hudbu k nej zložil František Škroup. Rýchlo zľudovela a získala postavenie národnej piesne. Hymnu tvorí iba prvá sloha piesne; druhá je dnes takmer neznáma.

Pieseň prevzali aj niektoré ďalšie slovanské národy. Napríklad slovenskú verziu s názvom „Domov Slováka“, so štyrmi slohami, publikoval v roku 1862 Michal Chrástek v prvom diele zborníku Veniec národních piesní slovenských, a to hneď pod číslom 1.[1]

Významne si pieseň osvojili tiež Bulhari, ktorí ju považovali za svoju národnú pieseň.[2] Z korešpondencie Boženy Němcovej vieme, že zrejme prvú bulharskú variantu piesne, zachovanou v pozostalosti Františka J. Jezbera s dátumom 14. februára 1861, zapísal Ivan Chadži Simeonov (zvaný Ivančo alebo Jončo), jeden z Bulharov, ktorí študovali v Prahe.[3]

Slová piesne

upraviť

Ako hymna sa používa iba prvá sloha.

prvá sloha

Kde domov můj,
kde domov můj.
Voda hučí po lučinách,
bory šumí po skalinách,
v sadě skví se jara květ,
zemský ráj to na pohled!
A to je ta krásná země,
země česká, domov můj,
země česká, domov můj!

druhá sloha

Kde domov můj,
kde domov můj.
V kraji znáš-li Bohu milém,
duše útlé v těle čilém,
mysl jasnou, vznik a zdar,
a tu sílu vzdoru zmar?
To je Čechů slavné plémě,
mezi Čechy domov můj,
mezi Čechy domov můj!

Referencie

upraviť
  1. Michal Chrástek: Veniec národních piesní slovenských, Banská Bystrica, 1862. on-line
  2. Vl. A. Francev: „Bulharská varianta české národní hymny.“ In: Kde domov můj? : ročenka Dobročinného komitétu v Brně, Chudým dětem, roč. 46. Uspořádala Hana Humlová. Brno : Nákladem Dobročinného komitétu v Brně, 1934. 136 s.
  3. Sylvia Georgieva: Bulharská stopa v životě Boženy Němcové, bakalářská práce, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav bohemistických studií, 2014, kap. 5.1 (str. 30) on line

Pozri aj

upraviť

Iné projekty

upraviť

Externé odkazy

upraviť